Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

B12-A

Den siste uken av Jesu liv på jorden (del 1)

8. nisan (sabbat)

SOLNEDGANG (Det jødiske døgnet begynner og slutter ved solnedgang)

 • Kommer til Betania seks dager før påsken

SOLOPPGANG

SOLNEDGANG

9. nisan

SOLNEDGANG

 • Spiser hos Simon den spedalske

 • Maria salver Jesus med nardus

 • Jøder oppsøker Jesus og Lasarus

SOLOPPGANG

 • Rir inn i Jerusalem i triumf

 • Underviser i templet

SOLNEDGANG

10. nisan

SOLNEDGANG

 • Overnatter i Betania

SOLOPPGANG

 • Drar tidlig inn i Jerusalem

 • Renser templet

 • Jehova taler fra himmelen

SOLNEDGANG

11. nisan

SOLNEDGANG

SOLOPPGANG

 • Underviser i templet ved hjelp av illustrasjoner

 • Fordømmer fariseerne

 • Legger merke til enkens bidrag

 • På Oljeberget: Forutsier Jerusalems fall og tegnet på sitt framtidige nærvær

SOLNEDGANG