Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

B12-A

Den siste uken av Jesu liv på jorden (del 1)

Jerusalem og området omkring

 1. Templet

 2. Getsemane hage (?)

 3. Stattholderens palass

 4. Kaifas’ hus (?)

 5. Palasset Herodes Antipas brukte (?)

 6. Betsata-dammen

 7. Siloam-dammen

 8. Sanhedrinsalen (?)

 9. Golgata (?)

 10. Akeldama (?)

    Gå til dag:  8. nisan |  9. nisan |  10. nisan |  11. nisan

 8. nisan (sabbat)

SOLNEDGANG (Det jødiske døgnet begynner og slutter ved solnedgang)

 • Kommer til Betania seks dager før påsken

SOLOPPGANG

SOLNEDGANG

 9. nisan

SOLNEDGANG

 • Spiser hos Simon den spedalske

 • Maria salver Jesus med nardus

 • Jøder oppsøker Jesus og Lasarus

SOLOPPGANG

 • Rir inn i Jerusalem i triumf

 • Underviser i templet

SOLNEDGANG

 10. nisan

SOLNEDGANG

 • Overnatter i Betania

SOLOPPGANG

 • Drar tidlig inn i Jerusalem

 • Renser templet

 • Jehova taler fra himmelen

SOLNEDGANG

 11. nisan

SOLNEDGANG

SOLOPPGANG

 • Underviser i templet ved hjelp av illustrasjoner

 • Fordømmer fariseerne

 • Legger merke til enkens bidrag

 • På Oljeberget: Forutsier Jerusalems fall og tegnet på sitt framtidige nærvær

SOLNEDGANG