Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

B14-B

Mynter og vekt

Mynter og vekt i De hebraiske skrifter

Gera (120 sekel)

0,57 g

10 gera = 1 beka

Beka

5,7 g

2 beka = 1 sekel

Pim

7,8 g

1 pim = 23 sekel

Sekellodd

Sekel

11,4 g

50 sekel = 1 mine

Mine

570 g

60 miner = 1 talent

Talent

34,2 kg

Dareik (persisk, gull)

8,4 g

Esra 8:27

Mynter og vekt i De kristne greske skrifter

Lepton (jødisk, kobber el. bronse)

12 kvadrans

Lukas 21:2

Kvadrans (romersk, kobber el. bronse)

2 lepta

Matteus 5:26

Assarion (i Roma og provinsene, kobber el. bronse)

4 kvadranter

Matteus 10:29

Denar (romersk, sølv)

64 kvadranter

3,85 g

Matteus 20:10

= 1 daglønn (12 timer)

Drakme (gresk, sølv)

3,4 g

Lukas 15:8

= 1 daglønn (12 timer)

Didrakme (gresk, sølv)

2 drakmer

6,8 g

Matteus 17:24

= 2 daglønner

Tetradrakme fra Antiokia

Tetradrakme fra Tyrus (sølvsekel fra Tyrus)

Tetradrakme (gresk, sølv; også kalt stater)

4 drakmer

13,6 g

Matteus 17:27

= 4 daglønner

Mine

100 drakmer

340 g

Lukas 19:13

= cirka 100 daglønner

Talent

60 miner

20,4 kg

Matteus 18:24

Åpenbaringen 16:21

= cirka 20 årslønner

Pund (romersk)

327 g

Johannes 12:3

‘Et pund velluktende olje, ekte nardus’