Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

A7-F

Viktige begivenheter i Jesu liv på jorden – Jesu senere tjeneste øst for Jordan

TIDSPUNKT

STED

BEGIVENHET

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

32, etter innvielseshøytiden

Betania på den andre siden av Jordan

Drar dit hvor Johannes hadde døpt; mange begynner å tro på Jesus

     

10:40–42

Perea

Underviser i byer og landsbyer på vei til Jerusalem

   

13:22

 

Oppfordrer til å gå inn gjennom den trange dør; sørger over Jerusalem

   

13:23–35

 

Sannsynligvis Perea

Om ydmykhet; illustrasjoner: hedersplassen, inviterte som kom med unnskyldninger

   

14:1–24

 

Beregne hva det koster å være en disippel

   

14:25–35

 

Illustrasjoner: bortkommen sau, mistet mynt, bortkommen sønn

   

15:1–32

 

Illustrasjoner: urettferdig forvalter, den rike mannen og Lasarus

   

16:1–31

 

Underviser om snubling, tilgivelse og tro

   

17:1–10

 

Betania

Lasarus dør og blir oppreist

     

11:1–46

Jerusalem; Efraim

Planer om å drepe Jesus; han drar bort

     

11:47–54

Samaria; Galilea

Helbreder ti spedalske; forteller hvordan Guds rike vil komme

   

17:11–37

 

Samaria eller Galilea

Illustrasjoner: enke som ikke gir opp, fariseeren og skatteoppkreveren

   

18:1–14

 

Perea

Underviser om ekteskap og skilsmisse

19:1–12

10:1–12

   

Velsigner barna

19:13–15

10:13–16

18:15–17

 

Spørsmål fra en rik mann; illustrasjon om arbeidere i vingård og lik lønn

19:16 til 20:16

10:17–31

18:18–30

 

Sannsynligvis Perea

Forutsier sin død for tredje gang

20:17–19

10:32–34

18:31–34

 

Forespørsel om Jakobs og Johannes’ plass i Riket

20:20–28

10:35–45

   

Jeriko

Helbreder to blinde menn; besøker Sakkeus; illustrasjon om ti miner

20:29–34

10:46–52

18:35 til 19:28