Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

SPØRSMÅL 1

Hvem er Gud?

«La folk få vite at du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.»

Salme 83:18

«Innse at Jehova er Gud. Det er han som har skapt oss, og vi tilhører ham.»

Salme 100:3

«Jeg er Jehova, det er mitt navn. Jeg gir ikke min herlighet til noen annen, og den lovprisningen som tilhører meg, gir jeg ikke til gudebilder.»

Jesaja 42:8

«Alle som påkaller Jehovas navn, skal bli frelst.»

Romerne 10:13

«Hvert hus er jo bygd av noen, men den som har bygd alt, er Gud.»

Hebreerne 3:4

«Løft blikket mot himmelen og se! Hvem har skapt alt dette? Det er Han som fører dem ut som en hær og teller dem. Han kaller dem alle ved navn. På grunn av hans store dynamiske energi og hans ærefryktinngytende kraft mangler ikke én av dem.»

Jesaja 40:26