Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

SPØRSMÅL 5

Hva er Bibelens budskap?

«Jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom ditt avkom og hennes avkom. Han skal knuse ditt hode, og du skal hogge ham i hælen.»

1. Mosebok 3:15

«Gjennom ditt avkom skal alle jordens nasjoner oppnå en velsignelse fordi du har hørt på meg.»

1. Mosebok 22:18

«La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen.»

Matteus 6:10

«Den Gud som gir fred, skal snart knuse Satan under deres føtter.»

Romerne 16:20

«Når alt er blitt lagt under ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som la alt under ham, for at Gud kan være alt for alle.»

1. Korinter 15:28

«Løftene ble gitt til Abraham og til hans avkom ..., nemlig Kristus. Dessuten, når dere tilhører Kristus, er dere virkelig Abrahams avkom.»

Galaterne 3:16, 29

«Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og han skal herske som konge for evig og alltid.»

Åpenbaringen 11:15

«Den store dragen ble kastet ned, den opprinnelige slangen, han som kalles Djevelen og Satan, og som villeder hele den bebodde jord. Han ble kastet ned til jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.»

Åpenbaringen 12:9

«Han grep dragen, den opprinnelige slangen, som er Djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år.»

Åpenbaringen 20:2