Salme 106:1–48

106  Lovpris Jah!* Takk Jehova, for han er god.+ Hans lojale kjærlighet varer evig.+   Hvem kan fortelle om alle Jehovas store gjerningereller forkynne om alt det fantastiske han har gjort?+   Lykkelige er de som handler rettferdig,de som alltid gjør det som er rett.+   Husk meg, Jehova, når du viser ditt folk velvilje.+ Ta deg av meg og frels meg,   så jeg kan oppleve den godhet du viser dine utvalgte,+så jeg kan glede meg sammen med din nasjon,så jeg stolt kan lovprise* deg sammen med din eiendom.*   Vi har syndet slik våre forfedre gjorde.+ Vi har gjort det som er galt, vi har handlet ondt.+   Våre forfedre i Egypt verdsatte ikke* dine enestående gjerninger. De husket ikke din store lojale kjærlighet,men gjorde opprør ved havet, ved Rødehavet.+   Men han reddet dem for sitt navns skyld,+for å gjøre kjent sin makt.+   Han snakket strengt til Rødehavet, og det tørket ut. Han førte dem gjennom havets dyp som gjennom en ørken.*+ 10  Han reddet dem fra deres motstandere+og befridde dem fra fiendens hånd.+ 11  Vannmassene dekket motstanderne,ikke én av dem overlevde.*+ 12  Da trodde de på hans løfte,+og de begynte å lovsynge ham.+ 13  Men snart glemte de det han hadde gjort,+de ventet ikke på hans veiledning. 14  De ga etter for sine selviske ønsker i ødemarken,+de satte Gud på prøve i ørkenen.+ 15  Han ga dem det de ba om,men så lot han dem bli rammet av sykdom som tærte dem bort.+ 16  I leiren ble de misunnelige på Mosesog på Aron,+ Jehovas hellige.+ 17  Da åpnet jorden seg og slukte Datan,og den lukket seg over dem som var sammen med Ạbiram.+ 18  En ild begynte å brenne midt iblant dem,en flamme fortærte de onde.+ 19  De laget en kalv ved Horeb,de bøyde seg for en metallstatue.*+ 20  De byttet bort min herlighetmot bildet av en gressetende okse.+ 21  De glemte Gud,+ sin Frelser,som hadde gjort storverk i Egypt,+ 22  enestående gjerninger i Kams land,+ærefryktinngytende ting ved Rødehavet.+ 23  Han tenkte å gi ordre om at de skulle utslettes,men Moses, hans utvalgte, gikk imellom*for å vende bort hans ødeleggende harme.+ 24  Så snakket de negativt om det herlige landet,+de trodde ikke på hans løfte.+ 25  De fortsatte å klage i teltene sine,+de lyttet ikke til Jehovas røst.+ 26  Da løftet han hånden og svergetat han skulle la dem dø i ødemarken.+ 27  Han skulle la deres etterkommere falle blant nasjonene,og han skulle spre dem rundt omkring i landene.+ 28  Så begynte de å tilbe* Baal-Peor,+og de spiste av det som ble ofret til de døde.* 29  De provoserte Gud ved det de gjorde,+og det brøt ut en plage blant dem.+ 30  Men da Pịnehas sto fram og grep inn,stanset plagen.+ 31  Han vil derfor bli regnet som rettferdigi alle generasjoner til evig tid.+ 32  De provoserte Gud ved Merịba-kilden,*og det gikk ille for Moses på grunn av dem.+ 33  De gjorde ham* bitter,og han talte uten å tenke seg om.+ 34  De utslettet ikke folkene,+slik Jehova hadde befalt dem å gjøre.+ 35  Men de blandet seg med nasjonene+og begynte* å leve som dem.+ 36  De fortsatte å tjene deres avguder,+som ble en felle for dem.+ 37  De ofret sine sønnerog døtre til demoner.+ 38  De utøste uskyldig blod,+blodet av sine sønner og døtre,som de ofret til Kạnaans avguder.+ Og landet ble besmittet på grunn av blodet som ble utøst. 39  De ble urene ved det de gjorde,de drev åndelig prostitusjon ved sine handlinger.+ 40  Derfor flammet Jehovas vrede opp mot hans folk,og han fikk avsky for sin eiendom.* 41  Gang på gang overga han dem til nasjonene,+så de som hatet dem, kunne herske over dem.+ 42  Deres fiender undertrykte dem,og de var underlagt deres makt.* 43  Mange ganger reddet han dem,+men de gjorde opprør og var ulydige,+og de ble ydmyket på grunn av sin synd.+ 44  Men han så deres nød+og hørte deres rop om hjelp.+ 45  For deres skyld husket han sin pakt,og hans store lojale kjærlighet fikk ham til å ha medlidenhet med dem.*+ 46  Han fikk alle som holdt dem fanget,til å synes synd på dem.+ 47  Frels oss, Jehova vår Gud,+og samle oss inn fra nasjonene,+så vi kan takke ditt hellige navnog lovprise deg med jubel.+ 48  Måtte Jehova, Israels Gud, bli lovpristi all evighet.*+ Og la hele folket si: «Amen!»* Lovpris Jah!*

Fotnoter

El.: «Halleluja!» «Jah» er en kortform av navnet Jehova.
El.: «fortelle om».
El.: «arv».
El.: «forsto ikke betydningen av».
El.: «ødemark».
El.: «ble tilbake».
El.: «støpt statue».
El.: «gikk i forbønn hos ham». Bokst.: «stilte seg i bresjen framfor ham».
El.: «sluttet de seg til».
Dvs. ofre som var båret fram for enten døde mennesker eller livløse guder.
Meriba betyr «krangling».
Bokst.: «hans ånd».
El.: «lærte seg».
El.: «arv».
Bokst.: «hånd».
El.: «føle sorg».
El.: «fra evighet til evighet».
El.: «La det skje!»
El.: «Halleluja!» «Jah» er en kortform av navnet Jehova.

Studienoter

Multimedia