Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • To forskjellige veier

   • Å lese i Guds lov gir glede (2)

   • Den rettferdige er som et frodig frukttre (3)

   • De onde er som agner som blir blåst bort (4)

 • 2

  • Jehova og hans salvede

   • Jehova ler av nasjonene (4)

   • Jehova innsetter sin konge (6)

   • Vis sønnen ære (12)

 • 3

  • Tillit til Gud til tross for farer

   • ‘Hvorfor så mange motstandere?’ (1)

   • «Frelsen kommer fra Jehova» (8)

 • 4

  • En bønn i tillit til Gud

   • «Hvis dere blir opprørt, må dere ikke synde» (4)

   • ‘I fred skal jeg sove’ (8)

 • 5

  • Jehova er en tilflukt for de rettferdige

   • Gud hater ondskap (4, 5)

   • «Led meg i din rettferdighet» (8)

 • 6

  • En bønn om å bli vist godhet

   • De døde lovpriser ikke Gud (5)

   • Gud hører bønner om å bli vist velvilje (9)

 • 7

  • Jehova er en rettferdig Dommer

   • «Døm meg, Jehova» (8)

 • 8

  • Guds herlighet og menneskets opphøyde stilling

   • «Ditt navn er majestetisk!» (1, 9)

   • «Hva er da et dødelig menneske?» (4)

   • Mennesket kronet med prakt (5)

 • 9

  • Guds enestående gjerninger forkynnes

   • Jehova er en sikker tilflukt (9)

   • De som kjenner Guds navn, stoler på ham (10)

 • 10

  • Jehova hjelper den hjelpeløse

   • Den onde sier stolt: «Det finnes ingen Gud» (4)

   • Den hjelpeløse vender seg til Jehova (14)

   • «Jehova er Konge for evig» (16)

 • 11

  • Å søke tilflukt hos Jehova

   • «Jehova er i sitt hellige tempel» (4)

   • Gud hater den som elsker vold (5)

 • 12

  • Jehova går til handling

   • Guds ord er rene (6)

 • 13

  • Lengsel etter Jehovas frelse

   • ‘Hvor lenge, Jehova?’ (1, 2)

   • Jehova belønner rikt (6)

 • 14

  • Den ufornuftige beskrevet

   • «Jehova finnes ikke» (1)

   • «Det er ingen som gjør det som er rett» (3)

 • 15

  • Hvem kan få være gjest i Jehovas telt?

   • Han snakker sant i sitt hjerte (2)

   • Han baktaler ikke (3)

   • Han holder løfter selv om det er vanskelig (4)

 • 16

  • Jehova er Kilden til alt godt

   • «Jehova er min andel» (5)

   • ‘Mine tanker korrigerer meg om natten’ (7)

   • ‘Jehova er ved min høyre side’ (8)

   • «Du skal ikke forlate meg i graven» (10)

 • 17

  • En bønn om beskyttelse

   • «Du har undersøkt mitt hjerte» (3)

   • «I skyggen av dine vinger» (8)

 • 18

  • Gud lovprises fordi han frelser

   • «Jehova er min klippe» (2)

   • Jehova er lojal mot de lojale (25)

   • Guds vei er fullkommen (30)

   • «Din ydmykhet gjør meg stor» (35)

 • 19

  • Guds skaperverk og Guds lov vitner

   • «Himmelen kunngjør Guds herlighet» (1)

   • Guds fullkomne lov gir ny styrke (7)

   • «Synder jeg ikke vet om» (12)

 • 20

  • Gud frelser sin salvede konge

   • ‘Noen stoler på stridsvogner og hester, men vi påkaller Jehovas navn’ (7)

 • 21

  • Kongen stoler på Jehova og blir velsignet

   • Kongen får et langt liv (4)

   • Guds fiender vil bli tilintetgjort (8–12)

 • 22

  • Fra fortvilelse til lovprisning

   • «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (1)

   • ‘De kaster lodd om klærne mine’ (18)

   • Å lovprise Gud i menigheten (22, 25)

   • Hele jorden skal tilbe Gud (27)

 • 23

  • «Jehova er min Hyrde»

   • «Jeg skal ikke mangle noe» (1)

   • «Han gir meg ny styrke» (3)

   • «Mitt beger er velfylt» (5)

 • 24

  • Herlighetens Konge drar inn gjennom portene

   • «Jehova eier jorden» (1)

 • 25

  • En bønn om veiledning og tilgivelse

   • «Lær meg dine stier» (4)

   • Nært vennskap med Jehova (14)

   • «Tilgi alle mine synder» (18)

 • 26

  • Å bevare sin integritet

   • «Gransk meg, Jehova» (2)

   • Unngå å være sammen med de onde (4, 5)

   • ‘Jeg vil gå rundt Guds alter’ (6)

 • 27

  • Jehova er mitt livs borg

   • Verdsettelse av Guds tempel (4)

   • Jehova har omsorg selv om foreldre svikter (10)

   • «Håp på Jehova» (14)

 • 28

  • Salmisten bønnhørt

   • «Jehova er min styrke og mitt skjold» (7)

 • 29

  • Jehovas mektige røst

   • Tilbe i hellige klær (2)

   • «Herlighetens Gud tordner» (3)

   • Jehova styrker sitt folk (11)

 • 30

  • Sorg forvandlet til glede

   • Guds velvilje varer hele livet (5)

 • 31

  • Å søke tilflukt hos Jehova

   • «I din hånd overgir jeg min ånd» (5)

   • «Jehova, sannhetens Gud» (5)

   • Guds store godhet (19)

 • 32

  • Lykkelige er de som er tilgitt

   • ‘Jeg bekjente min synd for deg’ (5)

   • Gud gir deg innsikt (8)

 • 33

  • Lovprisning av Skaperen

   • «Syng en ny sang for ham» (3)

   • Skapt ved Jehovas ord og ånd (6)

   • Jehovas nasjon er lykkelig (12)

   • Jehovas øyne våker (18)

 • 34

  • Jehova redder sine tjenere

   • «La oss opphøye hans navn» (3)

   • Jehovas engel beskytter (7)

   • «Smak og se at Jehova er god» (8)

   • ‘Ikke ett av hans ben brukket’ (20)

 • 35

  • Bønn om å bli reddet fra fiender

   • Fiender skal drives bort (5)

   • Lovprise Gud blant mange mennesker (18)

   • Hatet uten grunn (19)

 • 36

  • Guds lojale kjærlighet er dyrebar

   • Den onde frykter ikke Gud (1)

   • Gud er livets kilde (9)

   • «Ved ditt lys kan vi se lys» (9)

 • 37

  • De som stoler på Jehova, vil ha framgang

   • «Bli ikke sint på grunn av de onde» (1)

   • «La Jehova være din største glede» (4)

   • «Legg ditt liv i Jehovas hender» (5)

   • «De ydmyke skal arve jorden» (11)

   • De rettferdige skal ikke mangle brød (25)

   • De rettferdige skal leve evig på jorden (29)

 • 38

  • En bønn av en som angrer

   • «Ulykkelig og deprimert» (6)

   • Jehova hører dem som venter på ham (15)

   • «Min synd plaget meg» (18)

 • 39

  • Livet er kort

   • Mennesket er bare et pust (5, 11)

   • «Ikke overse mine tårer» (12)

 • 40

  • Takkesang til den Gud som er uten like

   • Det Gud har gjort, kan ikke regnes opp (5)

   • Slaktofre er ikke det Gud først og fremst ønsker (6)

   • ‘Å gjøre din vilje er min store glede’ (8)

 • 41

  • En bønn fra sykesengen

   • Gud støtter den syke (3)

   • Forrådt av en nær venn (9)

 • 42

  • Lovprisning av Gud som den store Frelser

   • Tørster etter Gud som en hjort tørster etter vann (1, 2)

   • «Hvorfor er jeg fortvilet?» (5, 11)

   • «Vent på Gud» (5, 11)

 • 43

  • Gud dømmer og redder

   • «Send ut ditt lys og din sannhet» (3)

   • «Hvorfor er jeg fortvilet?» (5)

   • «Vent på Gud» (5)

 • 44

  • En bønn om hjelp

   • «Det var du som reddet oss» (7)

   • «Som sauer som skal slaktes» (22)

   • «Reis deg og hjelp oss!» (26)

 • 45

  • Den salvede kongens bryllup

   • Kongen taler gode ord (2)

   • «Gud er din trone for evig» (6)

   • Kongen lengter etter brudens skjønnhet (11)

   • Sønner blir fyrster på hele jorden (16)

 • 46

  • «Gud er vår tilflukt»

   • Guds imponerende gjerninger (8)

   • Gud gjør slutt på kriger over hele jorden (9)

 • 47

  • Gud er Kongen over hele jorden

   • ‘Jehova vekker ærefrykt’ (2)

   • Syng lovsanger for Gud (6, 7)

 • 48

  • Sion, den store Kongens by

   • Til glede for hele jorden (2)

   • Inspiser byen og dens tårn (11–13)

 • 49

  • Tåpelig å stole på rikdom

   • Ingen mennesker kan løskjøpe en annen (7, 8)

   • Gud løskjøper fra graven (15)

   • Rikdom kan ikke redde noen fra døden (16, 17)

 • 50

  • Gud dømmer den lojale og den onde

   • Guds pakt på grunnlag av et offer (5)

   • «Gud selv er Dommer» (6)

   • Alle dyrene tilhører Gud (10, 11)

   • Gud avslører de onde (16–21)

 • 51

  • En bønn fra en som angrer

   • ‘Syndig fra jeg ble til’ (5)

   • «Rens meg for min synd» (7)

   • «Skap et rent hjerte i meg» (10)

   • Et knust hjerte gleder Gud (17)

 • 52

  • Tillit til Guds lojale kjærlighet

   • De som skryter av det onde, blir advart (1–5)

   • Ugudelige stoler på rikdom (7)

 • 53

  • Den ufornuftige beskrevet

   • «Jehova finnes ikke» (1)

   • «Det er ingen som gjør det som er rett» (3)

 • 54

  • Bønn om hjelp når man er blant fiender

   • «Gud er min hjelper» (4)

 • 55

  • En bønn fra en som er blitt forrådt

   • Hånt av en nær venn (12–14)

   • «Kast din byrde på Jehova» (22)

 • 56

  • En bønn under forfølgelse

   • «Jeg stoler på Gud» (4)

   • «Mine tårer i din skinnflaske» (8)

   • «Hva kan vel et menneske gjøre meg?» (4, 11)

 • 57

  • En bønn om å bli vist godhet

   • Tilflukt under Guds vinger (1)

   • Fiender faller i sin egen felle (6)

 • 58

  • Det finnes en Gud som dømmer jorden

   • Bønn om at de onde må bli straffet (6–8)

 • 59

  • Gud er et skjold og en tilflukt

   • ‘Vis ingen forrædere barmhjertighet’ (5)

   • «Jeg vil synge om din styrke» (16)

 • 60

  • Gud beseirer fiendene

   • Frelse fra mennesker er uten verdi (11)

   • «Gud skal gi oss kraft» (12)

 • 61

  • Gud er et sterkt tårn som beskytter

   • «Jeg vil være gjest i ditt telt» (4)

 • 62

  • Sann frelse kommer fra Gud

   • «Jeg venter stille på Gud» (1, 5)

   • ‘Åpne deres hjerte for Gud’ (8)

   • Menneskene er bare et pust (9)

   • Stol ikke på rikdom (10)

 • 63

  • Lengsel etter Gud

   • «Din lojale kjærlighet er bedre enn livet» (3)

   • ‘Mettes med det beste’ (5)

   • Tenker på Gud gjennom natten (6)

   • ‘Jeg holder meg tett inntil Gud’ (8)

 • 64

  • Beskyttelse mot skjulte angrep

   • «Gud skal skyte en pil mot dem» (7)

 • 65

  • Guds omsorg for jorden

   • Den som hører bønner (2)

   • «Lykkelig er den som du velger ut» (4)

   • Guds store godhet (11)

 • 66

  • Guds gjerninger vekker ærefrykt

   • «Kom og se Guds gjerninger» (5)

   • «Jeg skal holde mine løfter til deg» (13)

   • Gud hører bønner (18–20)

 • 67

  • Folk fra alle jordens ender skal frykte Gud

   • Guds vei skal bli kjent (2)

   • ‘Måtte alle folkene lovprise Gud’ (3, 5)

   • «Gud skal velsigne oss» (6, 7)

 • 68

  • ‘Måtte Guds fiender bli spredt’

   • «De farløses far» (5)

   • Gud gir dem som er alene, et hjem (6)

   • Kvinner forkynner det gode budskap (11)

   • Mennesker som gaver (18)

   • ‘Jehova bærer vår byrde hver dag’ (19)

 • 69

  • En bønn om å bli reddet

   • «Brennende iver for ditt hus har oppslukt meg» (9)

   • «Skynd deg og svar meg» (17)

   • ‘De ga meg eddik å drikke’ (21)

 • 70

  • Bønn om å få hjelp raskt

   • «Gå til handling og hjelp meg» (5)

 • 71

  • Eldre menneskers tillit

   • Tillit til Gud fra ungdommen av (5)

   • «Når kreftene svikter» (9)

   • ‘Gud har lært meg opp fra jeg var ung’ (17)

 • 72

  • Guds konges fredelige styre

   • ‘De rettferdige skal blomstre’ (7)

   • Han skal herske fra hav til hav (8)

   • Han skal befri fra vold (14)

   • Rikelig med korn på jorden (16)

   • Guds navn skal lovprises for evig (19)

 • 73

  • En gudfryktig mann gjenvinner sin åndelighet

   • «Jeg hadde nesten kommet bort fra den rette vei» (2)

   • «Jeg ble plaget dagen lang» (14)

   • ‘Til jeg gikk inn i Guds helligdom’ (17)

   • De onde på glatte steder (18)

   • Godt å nærme seg Gud (28)

 • 74

  • En bønn om at Gud må huske sitt folk

   • Guds frelsesgjerninger (12–17)

   • «Husk fiendens hån» (18)

 • 75

  • Gud dømmer rettferdig

   • De onde skal drikke av Jehovas beger (8)

 • 76

  • Guds seier over Sions fiender

   • Gud frelser de ydmyke (9)

   • Stolte fiender skal bli ydmyket (12)

 • 77

  • En bønn i vanskelige tider

   • Tenke grundig over Guds gjerninger (11, 12)

   • ‘Hvem er så stor som deg, Gud?’ (13)

 • 78

  • Guds omsorg og Israels mangel på tro

   • Fortelle til kommende generasjoner (2–8)

   • «De stolte ikke på Gud» (22)

   • «Korn fra himmelen» (24)

   • «De påførte Israels Hellige sorg» (41)

   • Fra Egypt til det lovte land (43–55)

   • De fortsatte å utfordre Gud (56)

 • 79

  • En bønn da andre nasjoner invaderte Guds folk

   • «Våre naboer håner oss» (4)

   • ‘Hjelp oss for ditt navns skyld’ (9)

   • «Gjengjeld våre naboer sjudobbelt» (12)

 • 80

  • Bønn til Israels Hyrde om ny styrke

   • «Gud, gi oss ny styrke» (3)

   • Israel, Guds vinranke (8–15)

 • 81

  • En oppfordring om å være lydig

   • Ikke tilbe fremmede guder (9)

   • ‘Om dere bare ville høre’ (13)

 • 82

  • Dommere må dømme rettferdig

   • Gud dømmer blant «gudene» (1)

   • «Forsvar de svake» (3)

   • «Dere er guder» (6)

 • 83

  • En bønn når fienden truer

   • «Gud, vær ikke taus» (1)

   • Fiender som en tistelvirvel (13)

   • Guds navn er Jehova (18)

 • 84

  • Lengsel etter Guds praktfulle bolig

   • En levitt ønsker å være som en fugl i templet (3)

   • «Én dag i dine forgårder» (10)

   • «Gud er vår sol og vårt skjold» (11)

 • 85

  • En bønn om ny styrke

   • Gud skal tale fred til de lojale (8)

   • Lojal kjærlighet og trofasthet skal møte hverandre (10)

 • 86

  • Ingen gud er som Jehova

   • Jehova tilgir villig (5)

   • Alle nasjonene skal tilbe Jehova (9)

   • «Lær meg din vei» (11)

   • «Gi meg et udelt hjerte» (11)

 • 87

  • Sion, den sanne Guds by

   • De som er født i Sion (4–6)

 • 88

  • En bønn om å bli spart for døden

   • «Jeg står på gravens rand» (3)

   • ‘Hver morgen ber jeg til deg’ (13)

 • 89

  • En sang om Jehovas lojale kjærlighet

   • En pakt med David (3)

   • Davids avkom skal bestå for evig (4)

   • Guds salvede kaller Gud «Far» (26)

   • Pakten med David står fast (34–37)

   • Ingen kan unngå døden (48)

 • 90

  • Gud er evig; menneskelivet er kort

   • Tusen år som dagen i går (4)

   • Mennesker lever 70–80 år (10)

   • «Lær oss hvordan vi skal telle våre dager» (12)

 • 91

  • Beskyttelse i Guds skjul

   • Reddet fra fuglefangeren (3)

   • Tilflukt under Guds vinger (4)

   • Trygg selv om tusen faller (7)

   • Engler får befaling om å beskytte (11)

 • 92

  • Jehova opphøyd for evig

   • Hans store gjerninger og dype tanker (5)

   • ‘Den rettferdige skal skyte opp som et tre’ (12)

   • De eldre skal trives (14)

 • 93

  • Jehova er majestetisk

   • «Jehova er blitt Konge!» (1)

   • ‘Dine påminnelser er pålitelige’ (5)

 • 94

  • En bønn om hevn fra Gud

   • «Hvor lenge skal de onde fortsette?» (3)

   • Korrigering fra Jah fører til lykke (12)

   • Jehova skal ikke svikte sitt folk (14)

   • «De skaper vanskeligheter i lovens navn» (20)

 • 95

  • Sann tilbedelse har med lydighet å gjøre

   • «Hvis dere hører hans røst i dag» (7)

   • «Gjør ikke deres hjerte hardt» (8)

   • «De skal ikke komme inn til min hvile» (11)

 • 96

  • «Syng en ny sang for Jehova»

   • Jehova fortjener å bli lovprist (4)

   • Folkenes guder er verdiløse (5)

   • Tilbe i hellige klær (9)

 • 97

  • Jehova er opphøyd over andre guder

   • «Jehova er blitt Konge!» (1)

   • Elsk Jehova, hat det som er ondt (10)

   • Lys for de rettferdige (11)

 • 98

  • Jehova – Frelser og rettferdig Dommer

   • Jehovas frelse gjort kjent (2, 3)

 • 99

  • Jehova, den hellige Konge

   • Troner over kjerubene (1)

   • En Gud som både tilgir og straffer (8)

 • 100

  • Takk Skaperen

   • «Tjen Jehova med fryd» (2)

   • ‘Det er Gud som har skapt oss’ (3)

 • 101

  • En konge som bevarer sin integritet

   • ‘Jeg tolererer ikke den stolte’ (5)

   • «Jeg vil se etter de trofaste» (6)

 • 102

  • En bønn fra en som er nedtrykt

   • «Jeg er som en ensom fugl» (7)

   • «Mine dager er lik en skygge som forsvinner» (11)

   • «Jehova skal gjenoppbygge Sion» (16)

   • Jehova består for evig (26, 27)

 • 103

  • «Jeg skal lovprise Jehova»

   • Gud fjerner våre synder (12)

   • Gud er som en barmhjertig far (13)

   • Gud husker at vi er støv (14)

   • Jehovas trone og kongedømme (19)

   • Engler utfører Guds befalinger (20)

 • 104

  • Gud lovprises for skaperverkets undere

   • Jorden består for evig (5)

   • Vin og brød til menneskene (15)

   • «Dine gjerninger er virkelig mange!» (24)

   • ‘Når ånden tas bort, dør de’ (29)

 • 105

  • Jehova handler trofast mot sitt folk

   • Gud husker sin pakt (8–10)

   • «Rør ikke mine salvede» (15)

   • Josef slave; brukt av Gud (17–22)

   • Guds mirakler i Egypt (23–36)

   • Israel drar ut av Egypt (37–39)

   • Gud husker løftet til Abraham (42)

 • 106

  • Israels mangel på verdsettelse

   • De glemte snart det Gud hadde gjort (13)

   • Guds herlighet byttet bort mot bildet av en okse (19, 20)

   • De trodde ikke på Guds løfte (24)

   • De begynte å tilbe Baal (28)

   • Barn ble ofret til demoner (37)

 • 107

  • Takk Gud for hans enestående gjerninger

   • Han førte dem på rett vei (7)

   • Han mettet de sultne (9)

   • Han førte dem ut av mørket (14)

   • Han sendte sitt ord og helbredet dem (20)

   • Han beskytter de fattige mot undertrykkelse (41)

 • 108

  • En bønn om seier over fiender

   • Frelse fra mennesker er uten verdi (12)

   • «Gud skal gi oss kraft» (13)

 • 109

  • En bønn fra en som er hardt presset

   • «La en annen overta hans tilsynsoppgave» (8)

   • Gud står ved den fattiges side (31)

 • 110

  • En konge og prest som Melkisedek

   • Herske midt blant fiender (2)

   • Unge møter villig fram, er som duggdråper (3)

 • 111

  • Lovpris Jehova for hans store gjerninger

   • Guds navn er hellig og vekker ærefrykt (9)

   • Dyp respekt for Jehova er visdom (10)

 • 112

  • Den rettferdige har dyp respekt for Jehova

   • Det går godt for den gavmilde (5)

   • «Den rettferdige skal bli husket for evig» (6)

   • Den gavmilde gir til de fattige (9)

 • 113

  • Gud reiser opp den ubetydelige

   • Jehovas navn lovprises for evig (2)

   • Gud bøyer seg ned (6)

 • 114

  • Israels utfrielse fra Egypt

   • Havet flyktet (5)

   • Fjellene hoppet som værer (6)

   • Flinthard klippe blir en kilde (8)

 • 115

  • Bare Gud skal æres

   • Livløse avguder (4–8)

   • Jorden gitt til menneskene (16)

   • «De døde lovpriser ikke Jah» (17)

 • 116

  • En takkesang

   • «Hva skal jeg gi Jehova til gjengjeld?» (12)

   • «Jeg skal løfte frelsens beger» (13)

   • «Jeg skal holde mine løfter til Jehova» (14, 18)

   • De lojales død er noe dyrebart (15)

 • 117

  • Alle nasjoner oppfordres til å lovprise Jehova

   • Guds lojale kjærlighet er stor (2)

 • 118

  • Takk til Jehova for hans seier

   • ‘Jeg ropte til Jah, og han svarte’ (5)

   • «Jehova er på min side» (6, 7)

   • Forkastet stein blir hovedhjørnestein (22)

   • «Han som kommer i Jehovas navn» (26)

 • 119

  • Verdsettelse av Guds dyrebare ord

   • «Hvordan kan en som er ung, holde sin sti ren?» (9)

   • «Jeg er glad i dine påminnelser» (24)

   • «Ditt ord gir meg håp» (74, 81, 114)

   • «Jeg elsker din lov!» (97)

   • «Større innsikt enn alle mine lærere» (99)

   • «Ditt ord er en lampe for min fot» (105)

   • «Summen av ditt ord er sannhet» (160)

   • Fred for dem som elsker Guds lov (165)

 • 120

  • En fremmed som lengter etter fred

   • ‘Redd meg fra en falsk tunge’ (2)

   • «Jeg ønsker fred» (7)

 • 121

  • Jehova beskytter sitt folk

   • «Min hjelp kommer fra Jehova» (2)

   • Jehova sover aldri (3, 4)

 • 122

  • En bønn om fred for Jerusalem

   • Gleden ved å gå til Jehovas hus (1)

   • En by som er føyd tett sammen og forent (3)

 • 123

  • Blikket rettet mot Jehova

   • ‘Lik tjenere har vi blikket rettet mot Jehova’ (2)

   • «Vi har fått nok av andres forakt» (3)

 • 124

  • «Hvis ikke Jehova hadde vært med oss»

   • Sluppet fri fra fellen (7)

   • ‘Jehovas navn er vår hjelp’ (8)

 • 125

  • Jehova beskytter sitt folk

   • «Som fjell omgir Jerusalem» (2)

   • «Måtte det være fred over Israel» (5)

 • 126

  • Glede når fangene fra Sion vender tilbake

   • «Jehova har gjort store ting» (3)

   • Fra gråt til glede (5, 6)

 • 127

  • Uten Gud er alt forgjeves

   • «Hvis ikke Jehova bygger huset» (1)

   • Barn en lønn fra Gud (3)

 • 128

  • Lykkelig er den som har dyp respekt for Jehova

   • En kone som en fruktbar vinranke (3)

   • «Måtte du se at det går godt for Jerusalem» (5)

 • 129

  • Angrepet, men ikke overvunnet

   • De som hater Sion, blir ydmyket (5)

 • 130

  • «Fra dypet roper jeg til deg»

   • ‘Hvis du så etter synder’ (3)

   • Sann tilgivelse hos Jehova (4)

   • «Jeg venter ivrig på Jehova» (6)

 • 131

  • Fornøyd som et avvent barn

   • Streber ikke etter noe som er for stort (1)

 • 132

  • David og Sion utvalgt

   • ‘Du må ikke avvise din salvede’ (10)

   • Sions prester kledd i frelse (16)

 • 133

  • Å bo sammen i enhet

   • Som olje på Arons hode (2)

   • Som dugg fra Hermon (3)

 • 134

  • Lovprisning av Gud om nettene

   • «Løft hendene i hellighet» (2)

 • 135

  • Lovpris Jah for hans storhet

   • Tegn og mirakler i Egypt (8, 9)

   • «Ditt navn består for evig» (13)

   • Livløse avguder (15–18)

 • 136

  • Jehovas lojale kjærlighet varer evig

   • Himmelen og jorden mesterlig skapt (5, 6)

   • Farao døde i Rødehavet (15)

   • Gud husker de nedtrykte (23)

   • Mat til alt som lever (25)

 • 137

  • Ved Babylons elver

   • Ingen av Sions sanger sunget (3, 4)

   • Babylon skal bli ødelagt (8)

 • 138

  • Gud er opphøyd, men omsorgsfull

   • ‘Du svarte meg’ (3)

   • ‘Når jeg er omgitt av farer, redder du meg’ (7)

 • 139

  • Gud kjenner sine tjenere godt

   • Ingen kan skjule seg for Guds ånd (7)

   • «Jeg er skapt så fantastisk» (14)

   • ‘Du så meg da jeg var et foster’ (16)

   • «Led meg på evighetens vei» (24)

 • 140

  • Jehova er en sterk Frelser

   • De onde er som slanger (3)

   • Voldsmennene skal falle (11)

 • 141

  • En bønn om beskyttelse

   • «Måtte min bønn være som røkelse» (2)

   • Den rettferdiges irettesettelse som olje (5)

   • De onde skal falle i sine egne nett (10)

 • 142

  • En bønn om å bli reddet fra forfølgere

   • «Jeg har ikke noe sted å flykte til» (4)

   • ‘Du er alt jeg har’ (5)

 • 143

  • ‘Jeg tørster etter Gud’

   • ‘Jeg tenker grundig over dine verk’ (5)

   • «Lær meg å gjøre din vilje» (10)

   • ‘Måtte din gode ånd lede meg’ (10)

 • 144

  • En bønn om seier

   • ‘Hva er et dødelig menneske?’ (3)

   • «Spre fiendene» (6)

   • Jehovas folk er lykkelig (15)

 • 145

  • Lovpris Gud, den store Konge

   • ‘Jeg vil forkynne om Guds storhet’ (6)

   • «Jehova er god mot alle» (9)

   • «Dine lojale skal lovprise deg» (10)

   • Guds evige kongedømme (13)

   • Guds hånd metter alt som lever (16)

 • 146

  • Stol på Gud, ikke på mennesker

   • Mennesket dør, tankene forsvinner (4)

   • Gud reiser de nedbøyde opp (8)

 • 147

  • Lovpris Guds kjærlighet og mektige gjerninger

   • Han helbreder de dypt fortvilte (3)

   • Han har gitt alle stjernene navn (4)

   • Han lar snø falle som ull (16)

 • 148

  • Hele skaperverket skal lovprise Jehova

   • «Lovpris ham, alle hans engler» (2)

   • ‘Lovpris ham, sol, måne og stjerner’ (3)

   • Unge og gamle skal lovprise Gud (12, 13)

 • 149

  • En sang til pris for Guds seier

   • Gud gleder seg over sitt folk (4)

   • Ære tilhører Guds lojale (9)

 • 150

  • La alt som puster, lovprise Jah

   • Halleluja! (1, 6)