Sakarja 9:1–17

9  Et budskap: «Jehovas ord er imot landet Hadrak,og det er rettet mot* Damaskus+– for Jehovas øyne hviler på menneskene+og på alle Israels stammer –   og det er imot nabolandet Hamat+og imot Tyrus+ og Sidon,+ for de er så vise.+   Tyrus bygde seg en festning*og hopet opp sølv som støvog gull som sølen i gatene.+   Jehova skal frata byen alt den eier,og han skal styrte dens hær i havet.*+ Byen skal bli fortært av ild.+   Ạsjkalon skal se det og frykte. Gaza skal vri seg i smerte,det skal også Ekron, for dens håp blir til skamme. En konge skal forsvinne fra Gaza,og Ạsjkalon skal ikke være bebodd.+   Et blandingsfolk skal bosette seg i Asjdod,og jeg skal gjøre ende på filisterens stolthet.+   Jeg skal fjerne det blodige som filisteren har i munnen,og det avskyelige han har mellom tennene,og en rest av ham skal tilhøre vår Gudog bli som en sjeik* i Juda,+og Ekron skal bli som en jebusitt.+   Jeg skal slå leir ved mitt hus for å beskytte det*+mot dem som kommer, og mot dem som går. Aldri mer skal en slavedriver* dra igjennom,+for nå har jeg sett det* med egne øyne.   Gled deg stort, Sions datter.* Rop i triumf, Jerusalems datter. Se! Din konge kommer til deg.+ Han er rettferdig og bringer frelse,*han er ydmyk+ og rir på et esel,på en fole,* føllet til en eselhoppe.+ 10  Jeg skal fjerne stridsvognen fra Ẹfraimog hesten fra Jerusalem. Krigsbuen skal fjernes. Og han skal forkynne fred for nasjonene.+ Hans herredømme skal nå fra hav til havog fra Elven* til jordens ender.+ 11  Og du, kvinne,* ved din pakts blodskal jeg befri dine fanger fra den vannløse gropen.+ 12  Vend tilbake til borgen, dere fanger som har håp.+ Jeg kunngjør i dag: ‘Jeg skal lønne deg, kvinne, med en dobbel del.+ 13  For jeg skal spenne* Juda som min bue. Jeg vil legge Ẹfraim som en pil på buen,og jeg vil vekke dine sønner, Sion,mot dine sønner, Hellas,og jeg skal gjøre deg lik sverdet til en kriger.’ 14  Jehova skal vise seg over dem,og hans pil skal fare ut som lynet. Den Suverene Herre Jehova skal blåse i hornet,+og han skal rykke fram i stormene fra sør. 15  Hærstyrkenes Jehova skal forsvare dem,og de skal seire over angripernes slyngesteiner.+ De skal drikke og lage støy, som om de har drukket vin,og de skal fylles som offerskålen,som alterhjørnene.+ 16  Den dagen skal Jehova deres Gud redde dem,hans folk, hans saueflokk.+ For de skal være som edelstenene i en krone* som funkler over hans land.+ 17  Så stor hans godhet er,+og så stor hans skjønnhet er! Korn vil få de unge mennene til å trives,og ny vin vil få jomfruene til å blomstre.»+

Fotnoter

Bokst.: «dets hvilested er».
El.: «voll».
El. muligens: «slå dens hær på havet».
En sjeik var en stammehøvding.
Sannsynligvis nøden hos hans folk.
El.: «undertrykker».
El.: «som en forpost».
Se Ordforklaringer: «Datter».
El.: «og seierrik; og frelst».
El.: «eselhingst».
Dvs. Eufrat.
Dvs. Sion, el. Jerusalem.
Bokst.: «trå».
El.: «et diadem».

Studienoter

Multimedia