Nehemja 7:1–73

7  Så snart muren var blitt gjenoppbygd,+ satte jeg inn dørene,+ og deretter ble portvaktene,+ sangerne+ og levittene+ utnevnt.  Og jeg ga ansvaret for Jerusalem til min bror Hanạni+ og til Hanạnja, lederen for Festningen,+ for han var en svært pålitelig mann som fryktet den sanne Gud+ mer enn mange andre.  Så sa jeg til dem: «Jerusalems porter bør ikke åpnes før den tiden på dagen da det blir varmt, og vaktene skal lukke dørene og stenge dem med bolter mens de fortsatt står på vakt. Og sett Jerusalems innbyggere til å være vakter, hver på sin tildelte vaktpost og hver foran sitt eget hus.»  Byen strakte seg ut over et stort område, men det var få folk i den,+ og husene var ikke bygd opp igjen.  Min Gud ga meg nå et ønske i hjertet om å samle de høytstående mennene, embetsmennene og folket for at de skulle føres inn i slektsregistret.+ Så fant jeg boken med slektsregistret over de første som hadde dratt opp, og der så jeg at det sto skrevet:  Og dette var de fra provinsen som dro opp fra fangenskapet, de som Nebukadnẹsar,+ kongen i Babylon, hadde ført i eksil,+ og som senere vendte tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin egen by,+  de som fulgte med Serubạbel,+ Jesjụa,+ Nehẹmja, Asạrja, Raạmja, Nahamạni, Mọrdekai, Bilsjan, Mịsperet, Bigvai, Nehum og Baạnah. Tallet på de israelittiske mennene innbefattet:+  Parosjs sønner: 2172;  Sjefạtjas sønner: 372; 10  Arahs sønner:+ 652; 11  Pahat-Moabs sønner,+ av Jesjụas og Joabs sønner:+ 2818; 12  Elams sønner:+ 1254; 13  Sattus sønner: 845; 14  Sakkais sønner: 760; 15  Bịnnuis sønner: 648; 16  Bebais sønner: 628; 17  Asgads sønner: 2322; 18  Adonịkams sønner: 667; 19  Bigvais sønner: 2067; 20  Adins sønner: 655; 21  Aters sønner, Hiskịas sønner: 98; 22  Hasjums sønner: 328; 23  Besais sønner: 324; 24  Harifs sønner: 112; 25  Gịbeons sønner:+ 95; 26  mennene fra Betlehem og Netọfa: 188; 27  mennene fra Ạnatot:+ 128; 28  mennene fra Bet-Ạsmavet: 42; 29  mennene fra Kirjat-Jẹarim,+ Kefịra og Beẹrot:+ 743; 30  mennene fra Rama og Geba:+ 621; 31  mennene fra Mikmas:+ 122; 32  mennene fra Betel+ og Ai:+ 123; 33  mennene fra det andre Nebo: 52; 34  den andre Elams sønner: 1254; 35  Harims sønner: 320; 36  Jerikos sønner: 345; 37  Lods, Hadids og Onos sønner:+ 721; 38  Senạas sønner: 3930. 39  Prestene:+ Jedạjas sønner av Jesjụas hus: 973; 40  Immers sønner: 1052; 41  Pasjhurs sønner:+ 1247; 42  Harims sønner:+ 1017. 43  Levittene:+ Jesjụas sønner, Kạdmiels sønner,+ av Hodẹvas sønner: 74. 44  Sangerne:+ Asafs sønner:+ 148. 45  Portvaktene:+ Sjallums sønner, Aters sønner, Talmons sønner, Akkubs sønner,+ Hatịtas sønner, Sjobais sønner: 138. 46  Tempeltjenerne:*+ Sihas sønner, Hasụfas sønner, Tạbbaots sønner, 47  Keros’ sønner, Sias sønner, Padons sønner, 48  Lebạnas sønner, Hagạbas sønner, Salmais sønner, 49  Hanans sønner, Giddels sønner, Gahars sønner, 50  Reạjas sønner, Resins sønner, Nekọdas sønner, 51  Gassams sønner, Ussas sønner, Pasẹahs sønner, 52  Besajs sønner, Mẹ’unims sønner, Nefusjẹsims sønner, 53  Bakbuks sønner, Hakụfas sønner, Harhurs sønner, 54  Baslits sønner, Mehịdas sønner, Harsjas sønner, 55  Barkos’ sønner, Sisẹras sønner, Temahs sønner, 56  Nesịahs sønner, Hatịfas sønner. 57  Sønnene av Salomos tjenere:+ Sotais sønner, Sọferets sønner, Perịdas sønner, 58  Jaạlas sønner, Darkons sønner, Giddels sønner, 59  Sjefạtjas sønner, Hattils sønner, Pọkeret-Hassebạjims sønner, Amons sønner. 60  Tempeltjenerne*+ og sønnene av Salomos tjenere var i alt 392. 61  Og de følgende dro opp fra Tel-Melah, Tel-Harsja, Kerub, Addon og Immer, men de kunne ikke få bekreftet hvilket fedrehus* og hvilken slekt de tilhørte, om de var israelitter:+ 62  Delạjas sønner, Tobịas sønner, Nekọdas sønner: 642. 63  Og av prestene: Habạjas sønner, Hakkos’ sønner,+ sønnene til Barsịllai,+ han som giftet seg med en av gileaditten Barsịllais døtre og ble kalt ved deres navn. 64  Disse lette etter sitt slektsregister for å fastslå sin avstamning, men det var ikke mulig å finne det, så de var ikke kvalifisert for prestetjenesten.*+ 65  Stattholderen*+ sa til dem at de ikke fikk spise av de høyhellige gavene+ før det fantes en prest som kunne få svar ved hjelp av Urim og Tummim.+ 66  Hele menigheten utgjorde i alt 42 360.+ 67  I tillegg kom de mannlige og kvinnelige slavene deres,+ som var 7337, og dessuten 245 mannlige og kvinnelige sangere.+ 68  De hadde 736 hester, 245 muldyr, 69  435 kameler og 6720 esler. 70  Noen av overhodene for fedrehusene ga bidrag til arbeidet.+ Stattholderen* ga 1000 gulldrakmer,* 50 skåler og 530 prestekjortler til skattkammeret.+ 71  Og noen av overhodene for fedrehusene ga 20 000 gulldrakmer og 2200 sølvminer* til skattkammeret for prosjektet. 72  Og resten av folket ga 20 000 gulldrakmer, 2000 sølvminer og 67 prestekjortler. 73  Og prestene, levittene, portvaktene, sangerne,+ noen av folket, tempeltjenerne* og hele resten av Israel* bosatte seg i sine byer.+ Da den sjuende måneden kom,+ hadde israelittene bosatt seg i sine byer.+

Fotnoter

El.: «Netinim-tjenerne». Bokst.: «De som er gitt».
El.: «Netinim-tjenerne». Bokst.: «De som er gitt».
El.: «ble utelukket fra prestetjenesten som urene».
El.: «Tirsjataen». Tirsjata var en persisk tittel på en stattholder i en provins.
El.: «Tirsjataen». Tirsjata var en persisk tittel på en stattholder i en provins.
En drakme ble vanligvis regnet for å ha samme verdi som den persiske gulldareiken, som veide 8,4 g. Må ikke forveksles med den drakmen som er nevnt i De greske skrifter. Se Tillegg B14.
En mine i De hebraiske skrifter tilsvarte 570 g. Se Tillegg B14.
El.: «netinim-tjenerne». Bokst.: «de som er gitt».
Bokst.: «hele Israel».

Studienoter

Multimedia