Nehemja 3:1–32

3  Øverstepresten Ẹljasjib+ og hans brødre prestene gikk i gang med å bygge Saueporten.+ De helliget* den+ og satte inn dørene. De helliget muren fram til Mea-tårnet+ og videre til Hạnanel-tårnet.+  Ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko.+ Og ved siden av dem bygde Sakkur, Imris sønn.  Hassenạas sønner bygde Fiskeporten.+ De tømret den opp+ og satte deretter inn dørene, boltene og bommene.  Ved siden av dem utførte Mẹremot,+ sønn av Ụrija, sønn av Hakkos, reparasjonsarbeid, og ved siden av dem arbeidet Mesjụllam,+ sønn av Berẹkja, sønn av Mesjẹsabel, og ved siden av dem arbeidet Sadok, Baạnas sønn.  Ved siden av dem utførte tekoittene+ reparasjonsarbeid, men de framstående mennene blant dem ville ikke nedverdige seg til å delta i* tjenesten for sine herrer.  Jojạda, Pasẹahs sønn, og Mesjụllam, Besọdjas sønn, reparerte Gamlebyporten.+ De tømret den opp og satte deretter inn dørene, boltene og bommene.  Ved siden av dem utførte gibeonitten+ Melạtja og meronotitten Jadon reparasjonsarbeid, menn fra Gịbeon og Mispa+ som var underlagt* stattholderen i området vest for Elven.*+  Ved siden av dem utførte Ụssiel, Harhạjas sønn, en av gullsmedene, reparasjonsarbeid, og ved siden av ham arbeidet Hanạnja, en av salveblanderne.* Og de la brostein* i Jerusalem helt til Den brede muren.+  Ved siden av dem utførte Refạja, Hurs sønn, som var fyrste over halvdelen av Jerusalem-distriktet, reparasjonsarbeid. 10  Ved siden av dem utførte Jedạja, Hạrumafs sønn, reparasjonsarbeid foran sitt eget hus, og ved siden av ham arbeidet Hattusj, Hasjabnẹjas sønn. 11  Malkịja, Harims sønn,+ og Hassjub, Pahat-Moabs sønn,+ reparerte en annen del av muren* og dessuten Ovnstårnet.+ 12  Ved siden av dem utførte Sjallum, Hạllohesjs sønn, reparasjonsarbeid sammen med døtrene sine. Han var fyrste over den andre halvdelen av Jerusalem-distriktet. 13  Hanun og innbyggerne i Sanọah+ reparerte Dalporten.+ De bygde den opp igjen og satte deretter inn dørene, boltene og bommene, og de reparerte 1000 alen* av muren helt til Askehaugporten.+ 14  Malkịja, Rekabs sønn, som var fyrste over Bet-Hạkkerem-distriktet,+ reparerte Askehaugporten. Han bygde den og satte inn dørene, boltene og bommene. 15  Sjallun, Kol-Hoses sønn, som var fyrste over Mispa-distriktet,+ reparerte Kildeporten.+ Han bygde porten og taket over den og satte inn dørene, boltene og bommene. Han reparerte også muren ved Kanaldammen+ ved Kongens hage+ og videre helt til Trappen+ som går ned fra Davidsbyen.+ 16  Etter ham utførte Nehẹmja, Asbuks sønn, som var fyrste over halvdelen av Bet-Sur-distriktet,+ reparasjonsarbeid fra stedet foran Davidsgravene+ og fram til den dammen+ som var bygd, og videre helt til De mektiges hus. 17  Etter ham utførte levittene reparasjonsarbeid: Der var Rehum, Banis sønn, og ved siden av ham utførte Hasjạbja, som var fyrste over halvdelen av Ke’ịla-distriktet,+ reparasjonsarbeid for sitt distrikt. 18  Etter ham utførte deres brødre reparasjonsarbeid under Bavvai, Hẹnadads sønn, som var fyrste over den andre halvdelen av Ke’ịla-distriktet. 19  Ved siden av ham reparerte Eser, Jesjụas sønn,+ som var fyrste over Mispa, en annen del av muren, foran stigningen opp til Våpenarsenalet ved Støttepilaren.+ 20  Etter ham arbeidet Baruk, Sabbais sønn,+ med iver og reparerte en annen del av muren, fra Støttepilaren helt til inngangen til øverstepresten Ẹljasjibs hus.+ 21  Etter ham reparerte Mẹremot,+ sønn av Ụrija, sønn av Hakkos, en annen del av muren, fra inngangen til Ẹljasjibs hus til enden av huset. 22  Etter ham utførte prestene, menn fra Jordan-distriktet,*+ reparasjonsarbeid. 23  Etter dem utførte Benjamin og Hassjub reparasjonsarbeid foran sitt eget hus. Etter dem utførte Asạrja, sønn av Maasẹja, sønn av Anạnja, reparasjonsarbeid i nærheten av sitt eget hus. 24  Etter ham reparerte Bịnnui, Hẹnadads sønn, en annen del av muren, fra Asạrjas hus til Støttepilaren+ og helt til hjørnet. 25  Etter ham utførte Palal, Usais sønn, reparasjonsarbeid foran Støttepilaren og det tårnet som går ut fra Kongens hus,*+ det øvre tårnet som hører til Vaktgården.+ Etter ham var det Pedạja, Parosjs sønn.+ 26  De tempeltjenerne*+ som bodde på Ofel,+ utførte reparasjonsarbeid helt til stedet foran Vannporten+ mot øst og det tårnet som stakk fram fra muren. 27  Etter dem reparerte tekoittene+ en annen del av muren, fra stedet foran det store tårnet som stakk fram, helt til Ofel-muren. 28  Prestene utførte reparasjonsarbeid ovenfor Hesteporten,+ hver av dem foran sitt eget hus. 29  Etter dem utførte Sadok,+ Immers sønn, reparasjonsarbeid foran sitt eget hus. Etter ham utførte Sjemạja, Sjekạnjas sønn, vakten ved Østporten,+ reparasjonsarbeid. 30  Etter ham reparerte Hanạnja, Sjelẹmjas sønn, og Hanun, Salafs sjette sønn, en annen del av muren. Etter ham utførte Mesjụllam,+ Berẹkjas sønn, reparasjonsarbeid foran sin egen sal. 31  Etter ham utførte Malkịja, en av gullsmedene,* reparasjonsarbeid helt til tempeltjenernes*+ og handelsmennenes hus, foran Inspeksjonsporten og helt til takkammeret på hjørnet. 32  Og mellom takkammeret på hjørnet og Saueporten+ utførte gullsmedene og handelsmennene reparasjonsarbeid.

Fotnoter

El.: «innviet».
El.: «ville ikke bøye sin nakke under».
El.: «området på den andre siden av Elven; området vest for Eufrat».
Bokst.: «som tilhørte tronen til».
El.: «parfymemakerne».
El.: «la steinheller».
El.: «et annet oppmålt stykke».
Ca. 445 m. Se Tillegg B14.
El. muligens: «fra distriktet i nærheten».
El.: «slott».
El.: «netinim-tjenerne». Bokst.: «de som er gitt».
El.: «et medlem av gullsmedlauget».
El.: «netinim-tjenernes». Bokst.: «de som er gitt».

Studienoter

Multimedia