Matteus 17:1–27

17  Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og gikk opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv.+  Der ble han forvandlet foran dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne hans ble skinnende* som lyset.+  Plutselig viste Moses og Elịa seg for dem og begynte å snakke med Jesus.  Da sa Peter til Jesus: «Herre, det er godt for oss å være her. Hvis du ønsker det, vil jeg sette opp tre telt her, ett til deg, ett til Moses og ett til Elịa.»  Mens han ennå snakket, kom en lysende sky og dekket dem, og det hørtes en røst fra skyen+ som sa: «Dette er min Sønn, som jeg elsker og har godkjent.+ Hør på ham!»+  Da disiplene hørte dette, ble de svært redde og kastet seg ned med ansiktet mot jorden.  Jesus gikk da bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere. Ikke vær redde.»  Da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jesus.  På vei ned fra fjellet ga Jesus dem denne befalingen: «Ikke fortell noen om dette synet før Menneskesønnen er blitt oppreist fra døden.»+ 10  Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elịa først må komme?»+ 11  Han svarte: «Det stemmer at Elịa skal komme og gjenopprette alt.+ 12  Men jeg sier dere at Elịa allerede har kommet, og de anerkjente ham ikke, men gjorde som de ville med ham.+ På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.»+ 13  Da skjønte disiplene at det var døperen Johannes han snakket om. 14  Så nærmet de seg folkemengden,+ og en mann kom bort og falt på kne for ham og sa: 15  «Herre, ha barmhjertighet med sønnen min, for han har epilepsi og er veldig syk. Han faller ofte i ilden og ofte i vannet.+ 16  Jeg tok ham med til disiplene dine, men de kunne ikke helbrede ham.» 17  Da sa Jesus: «Du vrange* generasjon uten tro,+ hvor lenge må jeg bli hos dere? Hvor lenge må jeg holde ut med dere? Kom hit til meg med ham.» 18  Så snakket Jesus strengt til demonen, og den fór ut av gutten, og han ble helbredet i samme øyeblikk.+ 19  Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» 20  Han svarte: «Fordi dere har så lite tro. Jeg sier dere i sannhet: Hvis dere har tro på størrelse med et sennepsfrø, skal dere si til dette fjellet: ‘Flytt deg herfra og dit’, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.»+ 21  —— 22  Mens de var sammen i Galilẹa, sa Jesus til dem: «Menneskesønnen skal bli forrådt og overgitt til sine fiender.+ 23  De skal drepe ham, og på den tredje dagen skal han bli oppreist.»+ Da ble de fylt av sorg. 24  Etter at de var kommet til Kapẹrnaum, gikk de mennene som krevde inn tempelskatten, til Peter og sa: «Betaler ikke læreren deres tempelskatten?»+ 25  Han sa: «Jo.» Men da han gikk inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa: «Hva mener du, Simon? Hvem får kongene på jorden avgifter eller skatt fra? Fra sønnene sine eller fra andre?» 26  Han svarte: «Fra andre.» Da sa Jesus til ham: «Altså er sønnene fritatt for skatt. 27  Men for at vi ikke skal støte dem,*+ så gå til sjøen, kast ut et snøre med krok, og ta den første fisken du trekker opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en sølvmynt. Ta den og betal skatten for meg og deg.»

Fotnoter

El.: «hvite».
El.: «fordervede».
El.: «gi dem grunn til å snuble».

Studienoter

Cæsarea Filippi: En by som lå ved Jordan-elvens utspring, 350 m over havet. Byen lå cirka 40 km nord for Galilea-sjøen ved foten av Hermon-fjellet, på den sørvestlige siden. Det var tetrarken Filip, sønn av Herodes den store, som ga byen navnet Cæsarea, til ære for den romerske keiseren. For å skille den fra havnebyen med samme navn kalte man den Cæsarea Filippi, som betyr «Filips Cæsarea». – Se Tillegg B10.

et høyt fjell: Muligens Hermon-fjellet, som ligger i nærheten av Cæsarea Filippi. (Se studienote til Mt 16:13.) Fjellet rager 2814 m over havet. Forvandlingen kan ha funnet sted på en av Hermon-fjellets utløpere. – Se Tillegg B10.

ble han forvandlet: Eller: «ble utseendet hans forandret». Det samme greske verbet (metamorfọo) blir brukt i Ro 12:2.

Plutselig: Eller: «Se, plutselig». – Se studienote til Mt 1:20.

viste: Eller: «se, da viste». Det greske ordet idou, som svarer til «se», brukes ofte for å rette oppmerksomheten mot det som kommer. Det oppmuntrer leseren til å se for seg det som skjer, eller merke seg en detalj i en beretning. Det brukes også for å framheve noe eller for å introdusere noe nytt eller overraskende. I De kristne greske skrifter brukes dette greske ordet flest ganger i Matteus og Lukas og i Åpenbaringen. Et tilsvarende uttrykk brukes ofte i De hebraiske skrifter.

en røst fra himmelen: Den første av tre anledninger der evangeliene forteller at Jehova talte slik at mennesker kunne høre det. – Se studienoter til Mt 17:5; Joh 12:28.

en røst: Den andre av tre anledninger der evangeliene forteller at Jehova talte slik at mennesker kunne høre det. – Se studienoter til Mt 3:17; Joh 12:28.

har godkjent: Eller: «er svært fornøyd med». – Se studienoter til Mt 3:17; 12:18.

en røst: Den tredje av tre anledninger der evangeliene forteller at Jehova talte direkte til mennesker. Den første gangen var i forbindelse med Jesu dåp i år 29, og det står om dette i Mt 3:16, 17; Mr 1:11; Lu 3:22. Den andre gangen var i forbindelse med Jesu forvandling i år 32, og det står om dette i Mt 17:5; Mr 9:7; Lu 9:35. Den tredje gangen, som er nevnt bare i Johannes’ evangelium, var i år 33, kort tid før Jesu siste påske. Jehova svarte på Jesu bønn om at hans Far måtte herliggjøre sitt navn.

har godkjent: Eller: «er svært fornøyd med; gleder meg stort over». Det samme uttrykket er brukt i Mt 12:18, som er et sitat fra Jes 42:1 om den lovte Messias, eller Kristus. Det at den hellige ånd ble utøst, og den kunngjøringen Gud kom med om sin Sønn, gjorde det klart at Jesus var den lovte Messias. – Se studienote til Mt 12:18.

har godkjent: Eller: «er svært fornøyd med». – Se studienote til Mt 3:17.

Menneskesønnen: Dette uttrykket forekommer omkring 80 ganger i evangeliene. Jesus brukte det om seg selv, tydeligvis for å understreke at han virkelig var et menneske, født av en kvinne, og at han tilsvarte Adam og hadde makt til å løskjøpe menneskene fra synd og død. (Ro 5:12, 14, 15) Uttrykket identifiserte også Jesus som Messias, eller Kristus. – Da 7:13, 14; se Ordforklaringer.

Menneskesønnen: Se studienote til Mt 8:20.

falt på kne: I oldtidens Midtøsten var det å knele et uttrykk for respekt, spesielt når man la fram et ønske for en overordnet.

folk som hadde epilepsi: Det greske ordet betyr bokstavelig «være månesyk». (Flere norske oversettelser gjengir det slik.) Men Matteus bruker ordet i medisinsk betydning og hadde ingen overtroisk oppfatning om at sykdommen hadde sammenheng med månefasene. De symptomene som Matteus, Markus og Lukas beskriver, er typiske for epilepsi.

epilepsi: Se studienote til Mt 4:24.

dere med lite tro: Jesus rettet disse ordene til disiplene sine og antydet dermed at deres tro og tillit ikke var sterk nok. (Mt 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28) Det betyr ikke at de slett ikke hadde tro, men at det var mangler ved troen.

dere med lite tro: Jesus mente ikke at de slett ikke hadde tro, men påpekte at det var mangler ved troen. – Mt 14:31; 16:8; Lu 12:28; Mt 6:30; se studienote til Mt 6:30.

sennepsfrø: Det finnes flere viltvoksende sennepsarter i Israel. Den arten som vanligvis blir dyrket, er svartsennep (Brassica nigra). Det relativt lille frøet, som er 1–1,6 mm i diameter og veier 1 mg, blir til en trelignende plante. Noen sennepsplanter blir opptil 4,5 m høye.

i sannhet: Gresk: amẹn, en transkripsjon av det hebraiske ordet ʼamẹn, som betyr «la det skje», «la det være slik» eller «sannelig». Jesus brukte ofte dette uttrykket, gjengitt med «i sannhet», for å innlede en erklæring, et løfte eller en profeti og på den måten understreke at det han sa, var sant og pålitelig. Denne måten som Jesus brukte ordet «amen» på, sies å være helt unik i religiøs litteratur. Gjennom hele Johannes’ evangelium bruker Jesus uttrykket dobbelt (amẹn amẹn). – Se studienote til Joh 1:51.

dere har så lite tro: Det greske uttrykket er beslektet med det uttrykket som blir gjengitt med «dere (du) med lite tro» i Mt 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28. Jesus mente ikke at disiplene fullstendig manglet tro, men at de trengte sterkere tro. – Se studienoter til Mt 6:30; 8:26.

i sannhet: Se studienote til Mt 5:18.

har tro på størrelse med et sennepsfrø: Eller: «har en tro som er like liten som et sennepsfrø». – Se studienoter til Mt 13:31, 32.

det minste av alle frø: I gamle jødiske skrifter ble sennepsfrøet brukt som et billedlig uttrykk for den minste størrelsen man kunne tenke seg. Selv om man i dag kjenner til frø som er enda mindre, var dette tydeligvis det minste av de frøene som jordbrukerne i Galilea på Jesu tid samlet inn og sådde.

I enkelte gamle håndskrifter står det her: «Men dette slaget kommer ikke ut på annen måte enn ved bønn og faste.» (Se studienote til Mr 9:29.) Men disse ordene forekommer ikke i de tidligste og mest pålitelige håndskriftene og er tydeligvis ikke en del av de inspirerte skrifter. – Se Tillegg A3.

ved bønn: Enkelte håndskrifter tilføyer «og faste». Men de tidligste og mest pålitelige håndskriftene har ikke med ordene «og faste». Det ser ut til at de ble lagt til av avskrivere som anbefalte og praktiserte faste. De tok gjentatte ganger med omtaler av faste der dette ikke sto i tidligere avskrifter. – Se studienote til Mt 17:21.

Kapernaum: Se studienote til Mt 4:13.

tempelskatten: Eller: «to-drakmeskatten». Bokstavelig: «dobbeltdrakmene». (Se Tillegg B14.) De forskjellige tjenestene ved templet ble finansiert ved hjelp av skattlegging. (2Mo 30:12–16) På Jesu tid var det tydeligvis blitt vanlig at hver jødisk mann ga et fast beløp i bidrag som en årlig tempelskatt.

Kapernaum: Fra et hebraisk navn som betyr «Nahums landsby» eller «trøstens landsby». (Na 1:1, fotn.) En by som hadde stor betydning i forbindelse med Jesu tjeneste på jorden. Den lå ved den nordvestlige bredden av Galilea-sjøen og blir kalt Jesu «egen by» i Mt 9:1.

skatt: Eller: «koppskatt», det vil si en skatt med samme beløp pr. person. – Se studienote til Mt 22:17.

skatt: Eller: «koppskatt», det vil si en skatt med samme beløp pr. person. En årlig skatt som sannsynligvis tilsvarte en denar, eller en dagslønn, og som romerne krevde inn av alle som var blitt registrert i en folketelling. – Lu 2:1–3.

er sønnene fritatt for skatt: På Jesu tid var det en kjent sak at de som tilhørte en kongefamilie, var fritatt for å betale skatt.

et snøre med krok: Eller: «en fiskekrok». Dette er den eneste forekomsten i De kristne greske skrifter av dette greske ordet. Det var sannsynligvis agn på kroken. De andre gangene fiskeredskaper er nevnt i De kristne greske skrifter, dreier det seg om garn.

sølvmynt: Bokstavelig: «stater». Man mener at det dreier seg om tetradrakmen (fire-drakmen). (Se Tillegg B14.) Den var verdt fire drakmer, like mye som en sekel, nøyaktig det beløpet som tilsvarte tempelskatten for to personer. – 2Mo 30:13.

Multimedia

Hermon-fjellet
Hermon-fjellet

Hermon-fjellet, som ligger i nærheten av Cæsarea Filippi, er med sine 2814 m det høyeste fjellet i Israel og området omkring. De snødekte toppene får vanndamp til å kondensere, slik at det dannes rikelig med dugg som bevarer vegetasjonen i den lange tørre årstiden. (Sl 133:3) Størstedelen av vannet i Jordan kommer fra snøsmeltingen på Hermon. Det kan ha vært på dette fjellet Jesu forvandling fant sted. – Mt 17:2.

Hermon-fjellet sett fra Huladalen naturreservat
Hermon-fjellet sett fra Huladalen naturreservat

Hermon-fjellet ligger ved den nordlige grensen for det lovte land og består av flere topper. Den høyeste rager 2814 m over havet. Disse toppene utgjør den sørlige delen av fjellkjeden Antilibanon. Det kan ha vært på Hermon-fjellet Jesus ble forvandlet.