Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over Lukas

 • A. Lukas’ innledning (1:1–4)

  • Bakgrunnen for å skrive beretningen (1:1, 2)

  • Stilet til Teofilus (1:3, 4)

 • B. Hendelser i forbindelse med at døperen Johannes og Jesus blir født (1:5–80)

  • Døperen Johannes’ fødsel forutsagt av Gabriel (1:5–25)

  • Jesu fødsel forutsagt av Gabriel (1:26–38)

  • Maria besøker sin slektning Elisabet (1:39–45)

  • Maria lovpriser Jehova (1:46–56)

  • Johannes blir født og får navn (1:57–66)

  • Sakarjas profeti (1:67–79)

  • Johannes’ liv i ørkenen (1:80)

 • C. Jesu fødsel og de første årene av hans liv (2:1–52)

  • Josef og Maria reiser til Betlehem; Jesus blir født (2:1–7)

  • Engler viser seg for gjetere ute på marken (2:8–20)

  • Jesus blir omskåret og båret fram i templet (2:21–24)

  • Simeon får det privilegiet å se Kristus (2:25–35)

  • Anna snakker om barnet (2:36–38)

  • Tilbake til Nasaret (2:39, 40)

  • Jesus i templet som tolvåring (2:41–50)

  • Jesus drar tilbake til Nasaret sammen med foreldrene (2:51, 52)

 • D. Hendelser før Jesus begynner sin tjeneste på jorden (3:1 til 4:13)

 • E. Den første delen av Jesu tjeneste, hovedsakelig i Galilea (4:14 til 6:11)

  • Jesus begynner å forkynne i Galilea (4:14, 15)

  • Jesus avvist i Nasaret (4:16–30)

  • Jesus underviser i synagogen i Kapernaum (4:31–37)

  • Jesus helbreder Simons svigermor og andre (4:38–41)

  • Folkemengden finner Jesus på et øde sted (4:42–44)

  • Mirakuløs fiskefangst; de første disiplene blir kalt (5:1–11)

  • Jesus helbreder en mann som var full av spedalskhet (5:12–16)

  • Jesus tilgir og helbreder en lam mann (5:17–26)

  • Jesus ber Levi følge ham (5:27–32)

  • Spørsmål om faste (5:33–39)

  • Jesus er «Herre over sabbaten» (6:1–5)

  • Jesus helbreder en mann med en lam hånd på sabbaten (6:6–11)

 • F. De tolv apostlene blir utvalgt; Bergprekenen (6:12–49)

  • De tolv apostlene blir utvalgt (6:12–16)

  • Jesus underviser og helbreder store folkemengder (6:17–19)

  • «Lykkelige er dere ...»; «ve dere ...» (6:20–26)

  • Elsk deres fiender; den gylne regel; vær barmhjertige (6:27–36)

  • Slutt med å dømme (6:37–42)

  • Treet kjennes på frukten (6:43–45)

  • Et godt bygd hus; et hus uten grunnvoll (6:46–49)

 • G. Jesus fortsetter sin tjeneste i Galilea og andre steder (7:1 til 9:50)

  • En offiser viser tro (7:1–10)

  • Jesus oppreiser sønnen til en enke i Nain (7:11–17)

  • Døperen Johannes spør om «den som skal komme» (7:18–23)

  • Jesus omtaler døperen Johannes rosende (7:24–30)

  • Fordømmelse av en vrang generasjon (7:31–35)

  • En syndig kvinne heller olje over Jesu føtter (7:36–50)

  • Kvinner reiser sammen med Jesus (8:1–3)

  • Illustrasjonen om såmannen (8:4–8)

  • Hvorfor Jesus brukte illustrasjoner (8:9, 10)

  • Jesus forklarer illustrasjonen om såmannen (8:11–15)

  • En lampe skal ikke skjules (8:16–18)

  • Jesu mor og brødre (8:19–21)

  • Jesus stiller en storm på Galilea-sjøen (8:22–25)

  • Jesus helbreder en demonbesatt mann; gir demonene lov til å gå inn i griser (8:26–39)

  • Jairus’ datter oppreist; en kvinne rører ved Jesu kappe (8:40–56)

  • De tolv får instrukser i forbindelse med tjenesten (9:1–6)

  • Herodes vet ikke hva han skal tro om Jesus (9:7–9)

  • Jesus metter omkring 5000 menn (9:10–17)

  • Peter sier at Jesus er Kristus (9:18–20)

  • Jesus forutsier sin død og oppstandelse (9:21, 22)

  • Krav til sanne disipler (9:23–27)

  • Jesu forvandling (9:28–36)

  • Jesus helbreder en demonbesatt gutt (9:37–43a)

  • Jesus forutsier igjen sin død (9:43b–45)

  • Disiplene diskuterer hvem som er størst (9:46–48)

  • «Den som ikke er imot dere, er for dere» (9:49, 50)

 • H. Jesus drar mot Jerusalem; hans senere tjeneste, hovedsakelig i Judea og Perea (9:51 til 19:27)

  • En samaritansk landsby avviser Jesus (9:51–56)

  • Hva det innebærer å følge Jesus (9:57–62)

  • Jesus sender ut de 70 (10:1–12)

  • Ve over Korasin, Betsaida og Kapernaum (10:13–16)

  • De 70 kommer tilbake (10:17–20)

  • Jesus lovpriser sin Far fordi han gir de ydmyke kunnskap (10:21–24)

  • Illustrasjonen om den barmhjertige samaritanen (10:25–37)

  • Jesus besøker Marta og Maria (10:38–42)

  • Hvordan man skal be; mønsterbønnen (11:1–4)

  • Illustrasjonen om vennen som ikke gir seg (11:5–13)

  • Jesus forklarer at demoner blir drevet ut ved Guds finger (11:14–23)

  • Jesus beskriver hva som skjer når en uren ånd vender tilbake (11:24–26)

  • Hva som gir sann lykke (11:27, 28)

  • Jonas tegn (11:29–32)

  • Øyet er kroppens lampe (11:33–36)

  • Jesus spiser hos en fariseer; ve over religiøse hyklere (11:37–54)

  • «Pass dere for fariseernes surdeig» (12:1–3)

  • Frykt Gud, ikke mennesker (12:4–7)

  • Å anerkjenne Kristus (12:8–12)

  • Illustrasjonen om den ufornuftige rike mannen (12:13–21)

  • «Slutt med å bekymre dere for hva dere skal spise for å opprettholde livet» (12:22–31)

  • «Ikke vær redd, du lille hjord» (12:32–34)

  • Å holde seg våken (12:35–40)

  • Kjennetegnene på den trofaste forvalter og på en illojal slave (12:41–48)

  • Ikke fred, men splittelse (12:49–53)

  • Behov for å vurdere tiden (12:54–56)

  • Å komme til enighet (12:57–59)

  • De som ikke angrer, skal dø (13:1–5)

  • Illustrasjonen om fikentreet som ikke bar frukt (13:6–9)

  • Jesus helbreder en krumbøyd kvinne på sabbaten (13:10–17)

  • Illustrasjonene om sennepsfrøet og surdeigen (13:18–21)

  • Nødvendig å anstrenge seg for å komme inn gjennom den trange dør (13:22–30)

  • Herodes, «den reven» (13:31–33)

  • Jesus sørger over Jerusalem (13:34, 35)

  • Jesus helbreder en mann med vann i kroppen på sabbaten (14:1–6)

  • Vær en ydmyk gjest (14:7–11)

  • Inviter dem som ikke kan gjøre gjengjeld (14:12–14)

  • Illustrasjonen om dem som ble invitert, men som kom med unnskyldninger (14:15–24)

  • Hva det koster å være en disippel (14:25–33)

  • Salt som mister sin kraft (14:34, 35)

  • Illustrasjonen om den bortkomne sauen (15:1–7)

  • Illustrasjonen om mynten som var mistet (15:8–10)

  • Illustrasjonen om den bortkomne sønnen (15:11–32)

  • Illustrasjonen om den urettferdige forvalteren (16:1–13)

  • Loven og Guds rike (16:14–18)

  • Illustrasjonen om den rike mannen og Lasarus (16:19–31)

  • Jesus underviser om snubling, tilgivelse og tro (17:1–6)

  • Illustrasjonen om slaven som varter opp sin herre (17:7–10)

  • Jesus helbreder ti spedalske (17:11–19)

  • Når og hvordan Guds rike kommer (17:20–37)

  • Illustrasjonen om enken som ikke ga opp (18:1–8)

  • Illustrasjonen om fariseeren og skatteoppkreveren (18:9–14)

  • Jesus og de små barna (18:15–17)

  • En rik mann spør hva han må gjøre for å få evig liv (18:18–30)

  • Jesus forutsier igjen sin død og oppstandelse (18:31–34)

  • Jesus helbreder en blind tigger i nærheten av Jeriko (18:35–43)

  • Jesus besøker skatteoppkreveren Sakkeus (19:1–10)

  • Illustrasjonen om de ti minene (19:11–27)

 • I. Begynnelsen på den siste uken av Jesu offentlige tjeneste, i og rundt Jerusalem (19:28 til 21:4)

 • J. Jesu store profeti om tegnet på det som skal komme (21:5–36)

  • Spørsmål om tegnet; advarsel mot å bli villedet (21:5–9)

  • Trekk ved det sammensatte tegnet: kriger, store jordskjelv, epidemier, matmangel (21:10, 11)

  • Forfølgelse forutsagt (21:12–19)

  • Jerusalem omringet av hærer; nasjonenes fastsatte tider forutsagt (21:20–24)

  • Menneskesønnens komme (21:25–28)

  • Illustrasjonen om fikentreet (21:29–31)

  • «Denne generasjonen skal slett ikke forsvinne» (21:32, 33)

  • «Ikke la hjertet bli tynget»; ‘hold dere våkne’ (21:34–36)

 • K. Jesu siste dager i Jerusalem; arrestasjonen og rettssaken (21:37 til 23:25)

 • L. Jesus blir henrettet, gravlagt, oppreist og tatt opp til himmelen (23:26 til 24:53)