Josva 15:1–63

15  Det området som Judas stamme fikk*+ til sine slekter, strakte seg til Edoms grense,+ Zin-ødemarken, til den sørlige enden av Negev.  Sørgrensen gikk fra Salthavets* ytterste ende,+ fra den bukten som vender mot sør.  Og den strakte seg sørover til Akrạbbim-stigningen,+ fortsatte over til Zin, gikk så opp fra sør til Kadesj-Barnẹa,+ over til Hesron og opp til Addar og rundt mot Karka.  Den strakte seg så til Asmon+ og gikk videre til Egypt-elvedalen,*+ og grensen endte ved havet.* Dette var deres sørgrense.  Østgrensen var Salthavet* opp til Jordans utløp, og grensen i det nordlige hjørnet var ved havbukten, ved Jordans utløp.+  Grensen gikk opp til Bet-Hogla+ og fortsatte nord for Bet-Ạraba+ opp til Bohans,+ Rubens sønns, stein.  Grensen gikk opp til Debir ved Akor-dalen+ og svingte mot nord til Gilgal,+ som ligger foran Adụmmim-stigningen sør for elvedalen, og grensen fortsatte over til En-Sjemesj-kilden+ og endte ved En-Rogel.+  Grensen gikk opp til Hinnoms sønns dal,+ til jebusittenes skråning+ mot sør, det vil si Jerusalem,+ og den gikk opp til toppen av det fjellet som vender mot Hinnom-dalen i vest, ved Rẹfa’im-dalens ytterste ende mot nord.  Og grensen ble trukket fra toppen av fjellet til Neftọah-vannkilden+ og gikk videre til byene på Efron-fjellet, og grensen ble trukket til Baạla, det vil si Kirjat-Jẹarim.+ 10  Grensen gikk rundt fra Baạla mot vest til Se’ir-fjellet og fortsatte over til Jẹarim-fjellets skråning mot nord, det vil si Kẹsalon, og den gikk ned til Bet-Sjemesj+ og fortsatte over til Timnah.+ 11  Og grensen strakte seg til Ekron-skråningen+ mot nord og ble trukket til Sjịkkeron og fortsatte over til Baạla-fjellet og videre til Jạbneel, og grensen endte ved havet. 12  Vestgrensen gikk langs Storhavets* kyst.+ Dette var grensene rundt det området som slektene i Judas stamme fikk. 13  Og til Kaleb,+ Jefụnnes sønn, ga han en andel blant Judas etterkommere, slik Jehova hadde befalt Josva, nemlig Kirjat-Arba (Arba var far til Anak), det vil si Hebron.+ 14  Og Kaleb drev ut Anaks tre sønner+ derfra: Sjesjai, Ạkiman og Talmai,+ etterkommere av Anak. 15  Så dro han opp derfra mot innbyggerne i Debir.+ (Debir het tidligere Kirjat-Sefer.) 16  Kaleb sa da: «Den mannen som slår Kirjat-Sefer og inntar byen, skal få min datter Aksa til kone.» 17  Og Ọtniel,+ sønn av Kenas,+ Kalebs bror, inntok den. Kaleb ga ham derfor sin datter Aksa+ til kone. 18  Mens hun var på vei hjem, ba hun Ọtniel inntrengende om å spørre faren hennes om å få et jordstykke. Hun gikk av eselet,* og Kaleb spurte henne: «Hva vil du?»+ 19  Hun sa: «Vær så snill å gi meg en gave som et tegn på din velsignelse, siden du bare har gitt meg et tørt jordstykke i sør.* Gi meg også Gullot-Majim.»* Da ga han henne Øvre Gullot og Nedre Gullot. 20  Dette var det området slektene i Judas stamme fikk. 21  Byene i utkanten av Judas stammes område mot grensen til Edom+ i sør var: Kạbseel, Eder, Jagur, 22  Kina, Dimọna, Adạda, 23  Kedesj, Hasor, Jitnan, 24  Sif, Telem, Bẹalot, 25  Hasor-Hadạtta, Kẹrijot-Hesron, det vil si Hasor, 26  Amam, Sjema, Molạda,+ 27  Hasar-Gadda, Hesjmon, Bet-Pelet,+ 28  Hasar-Sjual, Beer-Sjeba,+ Bisjọtja, 29  Baạla, Ijim, Esem, 30  Ẹltolad, Kesil, Hormah,+ 31  Siklag,+ Madmạnna, Sansạnna, 32  Lẹbaot, Sjilhim, Ajin og Rimmon+ – i alt 29 byer med tilhørende bosetninger. 33  I Sjefẹla+ var det: Ẹsjtaol, Sora,+ Asjna, 34  Sanọah, En-Gannim, Tappụah, Enam, 35  Jarmut, Adụllam,+ Sokoh, Asẹka,+ 36  Sjaarạjim,+ Aditạjim og Gedẹra og Gederotạjim* – 14 byer med tilhørende bosetninger. 37  Senan, Hadạsja, Migdal-Gad, 38  Dilan, Mispe, Jọkteel, 39  Lakisj,+ Boskat, Eglon, 40  Kabbon, Lahmam, Kitlisj, 41  Gẹderot, Bet-Dagon, Naạma og Makkẹda+ – 16 byer med tilhørende bosetninger. 42  Libna,+ Eter, Asjan,+ 43  Jiftah, Asjna, Nesib, 44  Ke’ịla, Aksib og Marẹsja – 9 byer med tilhørende bosetninger. 45  Ekron med tilhørende* småbyer og bosetninger. 46  Fra Ekron og vestover alt som ligger ved siden av Asjdod, med tilhørende bosetninger. 47  Asjdod+ med tilhørende* småbyer og bosetninger. Gaza+ med tilhørende småbyer og bosetninger, ned til Egypt-elvedalen, Storhavet* og området langs det.+ 48  Og i fjellområdet: Sjamir, Jattir,+ Sokoh, 49  Danna, Kirjat-Sanna, det vil si Debir, 50  Anab, Ẹsjtemo,+ Anim, 51  Gosen,+ Holon og Gilo+ – 11 byer med tilhørende bosetninger. 52  Arab, Duma, Esjan, 53  Janim, Bet-Tappụah, Afẹka, 54  Humta, Kirjat-Arba, det vil si Hebron,+ og Sior – 9 byer med tilhørende bosetninger. 55  Maon,+ Karmel, Sif,+ Jutta, 56  Jịsreel, Jọkdeam, Sanọah, 57  Kajin, Gịbea og Timnah+ – 10 byer med tilhørende bosetninger. 58  Halhul, Bet-Sur, Gedor, 59  Maạrat, Bet-Anot og Ẹltekon – 6 byer med tilhørende bosetninger. 60  Kirjat-Baal, det vil si Kirjat-Jẹarim,+ og Rabba – 2 byer med tilhørende bosetninger. 61  I ødemarken: Bet-Ạraba,+ Middin, Sekạka, 62  Nibsjan, Saltbyen og En-Gedi+ – 6 byer med tilhørende bosetninger. 63  Men Judas menn klarte ikke å drive bort+ jebusittene,+ som bodde i Jerusalem,+ så jebusittene bor i Jerusalem sammen med Judas folk den dag i dag.

Fotnoter

El.: «ble tildelt ved loddkasting».
Dvs. Dødehavet.
El.: «-wadien». Se Ordforklaringer: «Elvedal; wadi».
Dvs. Storhavet, Middelhavet.
Dvs. Dødehavet.
Dvs. Middelhavet.
El. muligens: «Hun klappet i hendene mens hun satt på eselet».
El.: «i Negev».
Betyr «vannbassenger; vannskåler».
El. muligens: «Gedera og dens saueinnhegninger».
El.: «omkringliggende».
El.: «omkringliggende».
Dvs. Middelhavet.

Studienoter

Multimedia