Josva 11:1–23

11  Så snart Jabin, kongen i Hasor, hørte om det, sendte han bud til Jobab, kongen i Madon,+ og til kongen i Sjimron, kongen i Aksjaf,+  kongene i det nordlige fjellområdet, på slettene* sør for Kịnneret, i Sjefẹla og i Dor-skråningene+ mot vest,  kanaaneerne+ mot øst og vest, amorittene,+ hetittene, perisittene, jebusittene i fjellområdet og hevittene+ ved foten av Hermon+ i Mispa-landet.  De dro så ut med alle hærene sine, en stor mengde folk, like mange som sandkornene på havets strand, og med et stort antall hester og stridsvogner.  Alle disse kongene ble enige om å møtes, og de kom og slo leir sammen ved Merom-bekken for å kjempe mot Israel.  Da sa Jehova til Josva: «Vær ikke redd for dem,+ for ved denne tiden i morgen overgir jeg dem til dere, så dere kan drepe dem. Du skal skjære over hasene på hestene deres,+ og du skal brenne opp vognene deres.»  Josva og alle krigerne rettet så et overraskelsesangrep mot dem langs Merom-bekken.  Jehova ga dem i israelittenes hånd,+ og de beseiret dem og forfulgte dem helt til det store Sidon+ og Mịsrefot-Majim+ og Mispe-dalen mot øst, og de slo dem til det ikke var noen overlevende igjen.+  Så gjorde Josva med dem slik som Jehova hadde sagt til ham. Han skar over hasene på hestene deres og brente opp vognene deres.+ 10  Josva vendte så tilbake og inntok Hasor og drepte kongen der med sverdet,+ for Hasor hadde tidligere vært hovedbyen for alle disse rikene. 11  De slo alle* i byen med sverdet og drepte* dem.+ Ikke noe som pustet, ble igjen.+ Så brente han ned Hasor. 12  Josva inntok alle disse kongenes byer og slo alle kongene der med sverdet.+ Han drepte* alle,+ slik Jehovas tjener Moses hadde befalt. 13  Men Israel brente ingen av de byene som lå på en haug, unntatt Hasor, som var den eneste byen Josva brente. 14  Alt byttet fra disse byene og alle husdyrene beholdt israelittene selv.+ Men de drepte hvert eneste menneske med sverdet til de hadde utryddet dem alle.+ De lot ikke noen som pustet, bli igjen.+ 15  Slik som Jehova hadde befalt sin tjener Moses, slik befalte Moses Josva,+ og slik gjorde Josva. Han gjorde alt det Jehova hadde befalt Moses.+ 16  Josva erobret hele dette landet: fjellområdet, hele Negev,+ hele Gosen-landet, Sjefẹla,+ Ạraba+ og Israels fjellområde og dets Sjefẹla,* 17  fra Halak-fjellet, som går opp mot Se’ir, og helt til Baal-Gad+ i Libanon-dalen ved foten av Hermon-fjellet.+ Han tok alle kongene der til fange og slo dem i hjel. 18  Josva førte krig mot alle disse kongene i lang tid. 19  Det var ikke en eneste by som sluttet fred med israelittene, bortsett fra Gịbeon,+ der det bodde hevitter. Alle de andre ble erobret i krig.+ 20  Det var Jehova som tillot hjertet deres å bli hardt,+ slik at de førte krig mot Israel og kunne bli drept* uten å bli vist nåde.+ De skulle utslettes, slik Jehova hadde befalt Moses.+ 21  På den tiden utryddet Josva anakittene+ fra fjellområdet, fra Hebron, Debir, Anab og hele Judas fjellområde og hele Israels fjellområde. Josva utslettet* dem og byene deres.+ 22  Det var ingen anakitter igjen i israelittenes land. Bare i Gaza,+ i Gat+ og i Asjdod+ var det noen igjen.+ 23  Slik tok Josva kontroll over hele landet, akkurat som Jehova hadde lovt Moses,+ og Josva ga det som en arv til Israel for at det skulle bli fordelt blant stammene.+ Og det var ikke lenger krig i landet.+

Fotnoter

El.: «i Araba».
El.: «hver sjel».
El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «fjellfot».
El.: «viet til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «viet ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.

Studienoter

Multimedia