Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • Jobs integritet og rikdom (1–5)

  • Satan drar Jobs motiver i tvil (6–12)

  • Job mister det han eier, og barna sine (13–19)

  • Job anklager ikke Gud (20–22)

 • 2

  • Satan drar igjen Jobs motiver i tvil (1–5)

  • Satan får lov til å ramme Jobs kropp (6–8)

  • Jobs kone: «Forbann heller Gud og dø!» (9, 10)

  • Jobs tre venner kommer (11–13)

 • 3

  • Job klager over at han ble født (1–26)

   • Spør hvorfor han lider (20, 21)

 • 4

  • Elifas’ første tale (1–21)

   • Gjør narr av Jobs uklanderlige livsførsel (7, 8)

   • Forteller hva en ånd har sagt (12–17)

   • ‘Gud har ingen tro på sine tjenere’ (18)

 • 5

  • Elifas’ første tale fortsetter (1–27)

   • ‘Gud fanger de vise i deres list’ (13)

   • Job må ikke avvise tukten fra Gud (17)

 • 6

  • Jobs svar (1–30)

   • Mener han har god grunn til å klage (2–6)

   • Trøsterne er upålitelige som en vinterbekk (15–18)

   • «Ærlige ord gjør ikke vondt!» (25)

 • 7

  • Jobs svar fortsetter (1–21)

   • Livet er som tvangsarbeid (1, 2)

   • «Hvorfor har du gjort meg til din skyteskive?» (20)

 • 8

  • Bildads første tale (1–22)

   • Antyder at Jobs barn hadde syndet (4)

   • ‘Om du var ren, ville Gud beskytte deg’ (6)

   • Antyder at Job er gudløs (13)

 • 9

  • Jobs svar (1–35)

   • Et dødelig menneske kan ikke stride mot Gud (2–4)

   • ‘Gud gjør storverk som går over vår forstand’ (10)

   • Man kan ikke møte Gud i retten (32)

 • 10

  • Jobs svar fortsetter (1–22)

   • ‘Hvorfor strider Gud mot meg?’ (2)

   • Gud kontra Job, et dødelig menneske (4–12)

   • ‘Om jeg bare kunne få det litt bedre’ (20)

 • 11

  • Sofars første tale (1–20)

   • Anklager Job for tomt snakk (2, 3)

   • Ber Job slutte å handle galt (14)

 • 12

  • Jobs svar (1–25)

   • «Jeg står ikke tilbake for dere» (3)

   • «Jeg er blitt til latter» (4)

   • «Hos Gud er det visdom» (13)

   • Gud står over dommere og konger (17, 18)

 • 13

  • Jobs svar fortsetter (1–28)

   • ‘Jeg vil heller tale til Gud’ (3)

   • «Dere er alle udugelige leger» (4)

   • «Jeg vet at jeg har rett» (18)

   • Spør hvorfor Gud ser på ham som en fiende (24)

 • 14

  • Jobs svar fortsetter (1–22)

   • Mennesket lever et kort liv, fylt med bekymringer (1)

   • «Selv for et tre finnes det håp» (7)

   • «Om du bare ville gjemme meg i graven» (13)

   • «Hvis et menneske dør, kan han da få liv igjen?» (14)

   • Gud vil lengte etter den han har skapt (15)

 • 15

  • Elifas’ andre tale (1–35)

   • Hevder at Job ikke har gudsfrykt (4)

   • Mener at Job har for høye tanker om seg selv (7–9)

   • ‘Gud stoler ikke engang på sine hellige’ (15)

   • ‘En som lider, er ond’ (20–24)

 • 16

  • Jobs svar (1–22)

   • «Dere er alle plagsomme trøstere!» (2)

   • Hevder at Gud har gjort ham til sin skyteskive (12)

 • 17

  • Jobs svar fortsetter (1–16)

   • «Omgitt av folk som håner meg» (2)

   • «Gud har gjort meg til en som folk gjør narr av» (6)

   • ‘Graven blir mitt hjem’ (13)

 • 18

  • Bildads andre tale (1–21)

   • Beskriver hvordan det går med syndere (5–20)

   • Antyder at Job ikke kjenner Gud (21)

 • 19

  • Jobs svar (1–29)

   • Avviser beskyldningene fra sine «venner» (1–6)

   • Føler seg sviktet (13–19)

   • «Min gjenløser lever» (25)

 • 20

  • Sofars andre tale (1–29)

   • Føler seg krenket av Job (2, 3)

   • Antyder at Job er ond (5)

   • Hevder at Job nyter synd (12, 13)

 • 21

  • Jobs svar (1–34)

   • ‘Hvorfor går det bra for de onde?’ (7–13)

   • Avslører sine «trøstere» (27–34)

 • 22

  • Elifas’ tredje tale (1–30)

   • ‘Kan et menneske være til nytte for Gud?’ (2, 3)

   • Anklager Job for grådighet og urettferdighet (6–9)

   • ‘Vend om til Gud og få det bra igjen’ (23)

 • 23

  • Jobs svar (1–17)

   • Vil legge sin sak fram for Gud (1–7)

   • Sier at han ikke finner Gud (8, 9)

   • «Jeg har holdt meg til hans vei uten å vike av» (11)

 • 24

  • Jobs svar fortsetter (1–25)

   • ‘Hvorfor fastsetter ikke Gud et tidspunkt?’ (1)

   • Sier at Gud tillater ondskap (12)

   • Syndere elsker mørket (13–17)

 • 25

  • Bildads tredje tale (1–6)

   • ‘Hvordan kan et menneske være uskyldig i Guds øyne?’ (4)

   • Hevder at det er bortkastet å være uklanderlig (5, 6)

 • 26

  • Jobs svar (1–14)

   • ‘Du har virkelig hjulpet den kraftløse!’ (1–4)

   • ‘Gud henger jorden på ingenting’ (7)

   • ‘Bare utkanten av Guds verk’ (14)

 • 27

  • Job bestemt på å holde fast ved sin integritet (1–23)

   • ‘Jeg skal bevare min integritet!’ (5)

   • Den gudløse er uten håp (8)

   • ‘Hvorfor er talene deres så innholdsløse?’ (12)

   • Den onde ender opp med ingenting (13–23)

 • 28

  • Job viser at visdom er verdt mer enn jordens skatter (1–28)

   • Menneskenes gruvedrift (1–11)

   • Visdom verdt mer enn perler (18)

   • Dyp respekt for Jehova er sann visdom (28)

 • 29

  • Job minnes den lykkelige tiden før prøvelsene (1–25)

   • Respektert i byporten (7–10)

   • Har handlet rettferdig (11–17)

   • Alle lyttet til hans råd (21–23)

 • 30

  • Job forteller hvordan livet har forandret seg (1–31)

   • Udugelige gjør narr av ham (1–15)

   • Savner hjelp fra Gud (20, 21)

   • «Min hud er blitt svart» (30)

 • 31

  • Job beskriver hvordan han har bevart sin integritet (1–40)

   • «En avtale med mine øyne» (1)

   • Ønsker å bli veid av Gud (6)

   • Har ikke vært utro (9–12)

   • Elsker ikke penger (24, 25)

   • Tilber ikke avguder (26–28)

 • 32

  • Den unge Elihu tar ordet (1–22)

   • Sint på Job og Jobs venner (2, 3)

   • Ventet respektfullt før han sa noe (6, 7)

   • Alder alene gjør ikke folk vise (9)

   • Elihu verker etter å tale (18–20)

 • 33

  • Elihu irettesetter Job for hans selvrettferdighet (1–33)

   • En løsepenge funnet (24)

   • Å få ungdommens styrke tilbake (25)

 • 34

  • Elihu forsvarer Guds rettferdighet og handlemåte (1–37)

   • Job sa at Gud nektet ham rettferdig behandling (5)

   • Den sanne Gud handler aldri ondt (10)

   • Job mangler kunnskap (35)

 • 35

  • Elihu kommenterer Jobs feilaktige resonnement (1–16)

   • Job sier at han er mer rettferdig enn Gud (2)

   • Gud er i det høye, påvirkes ikke av synd (5, 6)

   • Job må vente på Gud (14)

 • 36

  • Elihu priser Guds ufattelige storhet (1–33)

   • De lydige får det godt; de gudløse blir forkastet (11–13)

   • ‘Hvilken lærer er som Gud?’ (22)

   • Job bør lovprise Gud (24)

   • «Gud er større enn vi kan forstå» (26)

   • Gud har kontroll over regnet og lynet (27–33)

 • 37

  • Naturkreftene forteller om Guds storhet (1–24)

   • Gud kan stanse menneskenes arbeid (7)

   • ‘Tenk over Guds enestående gjerninger’ (14)

   • Umulig for mennesker å forstå Gud fullt ut (23)

   • Ingen mennesker bør mene at de er vise (24)

 • 38

  • Jehova illustrerer hvor små menneskene er (1–41)

   • ‘Hvor var du da jorden ble skapt?’ (4–6)

   • Guds sønner jublet (7)

   • Spørsmål om naturfenomener (8–32)

   • «De lovene som styrer himmellegemene» (33)

 • 39

 • 40

  • Jehova stiller flere spørsmål (1–24)

   • Job innrømmer at han ikke har mer å si (3–5)

   • «Drar du min rettferdighet i tvil?» (8)

   • Gud beskriver Behemots styrke (15–24)

 • 41

  • Gud beskriver den imponerende Leviatan (1–34)

 • 42

  • Jobs svar til Jehova (1–6)

  • De tre vennene irettesatt (7–9)

  • Jehova sørger for at Job får det bra igjen (10–17)

   • Jobs sønner og døtre (13–15)