Jesaja 30:1–33

30  «Ve de trassige sønnene»,+ sier Jehova,«de som gjennomfører planer som ikke kommer fra meg,+som inngår allianser* uten å være ledet av min ånd. Slik legger de synd til synd.   Uten å rådspørre meg*+ drar de ned til Egypt+for å søke beskyttelse hos farao*og søke tilflukt i Egypts skygge!   Men faraos beskyttelse skal bli en årsak til skam for dereog tilflukten i Egypts skygge en årsak til ydmykelse.+   For hans fyrster er i Soan,+og utsendingene har nådd fram til Hanes.   Men de skal alle bli ydmyketav et folk som ikke er til nytte for dem,som verken er til hjelp eller nytte,men bare til skam og vanære.»+  Et budskap mot dyrene i sør: Gjennom landet med nød og trengsel,med løver, brølende løver,med hoggormer og flygende ildslanger,*fører de sine rikdommer på eselryggenog sine gaver på kamelpukler. Men ikke noe av dette kommer til å hjelpe folket.   For Egypts hjelp er fullstendig verdiløs.+ Derfor har jeg kalt landet: «Rahab,+ som bare blir sittende.»   «Gå nå og skriv det på en tavle mens de ser på,og skriv det i en bok,+så det i kommende dagerkan tjene som et varig vitnesbyrd.+   For de er et opprørsk folk,+ svikefulle sønner,+sønner som ikke vil høre på Jehovas lov.*+ 10  De sier til seerne: ‘Slutt å se syner’,og til profetene: ‘Ikke profeter sannheten for oss.+ La oss få høre smigrende* ord, kom med villedende syner.+ 11  Vik av fra veien, bøy av fra stien. La oss slippe å høre om Israels Hellige.’»+ 12  Derfor sier Israels Hellige: «Fordi dere forkaster dette ordet+og setter deres lit til falskhet og bedragog støtter dere til slikt,+ 13  skal denne synden bli for dere som en falleferdig mur,som en høy mur som buler ut og snart kommer til å falle. Plutselig, på et øyeblikk, styrter den sammen. 14  Den skal gå i stykker som en stor leirkrukkeog bli så fullstendig knust at det blant bitene ikke finnes et potteskår som kan brukestil å samle glør fra ildstedeteller til å hente vann fra en vanndam.»* 15  For Den Suverene Herre Jehova, Israels Hellige, sier: «Hvis dere vender tilbake til meg og holder dere i ro, skal dere bli reddet. Dere skal få styrke hvis dere bevarer roen og viser tillit.»+ Men dere ville ikke.+ 16  I stedet sa dere: «Nei, vi vil flykte på hester!» Og flykte skal dere! «Vi vil ri av sted på raske hester!»+ Derfor skal de som forfølger dere, være raske.+ 17  Tusen skal skjelve på grunn av trusselen fra én.+ Trusselen fra fem skal få dere til å flykte,helt til det som er igjen av dere, er som en ensom mast på toppen av et fjell,som en signalstang på en høyde.+ 18  Men Jehova venter tålmodig* på å få vise dere sin godhet,+og han skal reise seg for å vise dere barmhjertighet.+ For Jehova er en rettferdig Gud.+ Lykkelige er alle som fortsetter å vente* på ham.+ 19  Når folket bor i Sion, i Jerusalem,+ skal du ikke gråte lenger.+ Han skal vise deg godhet når du roper om hjelp. Så snart han hører deg, skal han svare.+ 20  Jehova skal riktignok gi dere nød som brød og undertrykkelse som vann,+ men din Store Veileder skal ikke lenger skjule seg. Med egne øyne skal du se din Store Veileder.+ 21  Og hvis du går til høyre, eller hvis du går til venstre,+ skal dine ører høre et ord bak deg si: «Dette er veien.+ Gå på den.» 22  Dere skal gjøre deres sølvkledde gudebilder og deres gullbelagte metallstatuer* urene.+ Dere skal kaste dem bort som et tøystykke med menstruasjonsblod på og si til dem: «Bort med dere!»*+ 23  Og han skal gi regn til kornet du sår i åkeren,+ og jorden skal gi rikelig med mettende brød.*+ Den dagen skal husdyrene dine beite på vidstrakte beitemarker.+ 24  Og kveget og eslene som arbeider på åkeren, skal ete fôr som er tilsatt syreplanter, og som er renset med kornspade og høygaffel. 25  På alle høye fjell og på alle høye åser skal det være bekker og strømmer av vann+ – på den store nedslaktingens dag, når tårnene faller. 26  Fullmånen skal lyse like sterkt som solen, og solen skal lyse sju ganger sterkere,+ ja som sju dagers lys, den dagen Jehova forbinder sitt folks skade*+ og helbreder det dype såret etter slaget han ga dem.+ 27  Se! Jehovas navn kommer langt bortefra,i brennende vrede og med tunge skyer. Hans lepper er fulle av harme,og hans tunge er som en fortærende ild.+ 28  Hans ånd* er som en elv som flommer over og når helt opp til halsen. Han skal riste nasjonene i en ødeleggelsens* sikt,og i munnen skal folkene ha et bissel+ som fører dem vill. 29  Men dere skal synge slik man syngerden kvelden man gjør seg klar* til en høytid,+og dere skal glede dere av hjertetsom når man vandrer av sted til fløytespillpå vei til Jehovas fjell, til Israels Klippe.+ 30  Jehova skal la sin mektige røst+ bli hørtog vise sin arm+ når den slår ned med brennende vrede,+med fortærende ild+og skybrudd+ med torden og hagl.+ 31  Jehovas røst skal sette skrekk i Assyria,+han skal slå det med en kjepp.+ 32  Og til hvert slag med straffens kjeppsom Jehova retter mot Assyria,skal det høres tamburiner og harper+når han svinger sin arm mot dem i kamp.+ 33  Tofet*+ er allerede gjort i stand,det er også gjort klart for kongen.+ Han* har gjort bålet dypt og bredt,det er rikelig med ild og ved. Som en elv av svovel skal Jehovas pustsette det i brann.

Fotnoter

Bokst.: «heller ut et drikkoffer». Sikter tydeligvis til å inngå en avtale.
El.: «Uten å spørre min munn».
Bokst.: «i faraos borg».
El.: «lynraske giftslanger».
El.: «undervisning».
Bokst.: «glatte».
El. muligens: «cisterne».
El.: «fortsetter å vente».
El.: «venter ivrig».
El.: «støpte statuer».
El. muligens: «og kalle dem skitne».
Bokst.: «gi brød som er fett og rikt på olje».
El.: «sammenbrudd».
El.: «pust».
El.: «verdiløshetens».
El.: «helliger seg».
«Tofet» står her for et sted med ild, et symbol på ødeleggelse.
Dvs. Jehova.

Studienoter

Multimedia