Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • En far og hans opprørske sønner (1–9)

  • Jehova hater formalistisk tilbedelse (10–17)

  • «La oss ordne opp i forholdet» (18–20)

  • Sion skal igjen bli en trofast by (21–31)

 • 2

  • Jehovas fjell løftet opp (1–5)

   • Sverd til plogskjær (4)

  • De stolte ydmykes på Jehovas dag (6–22)

 • 3

  • Judas ledere villeder folket (1–15)

  • Sions flørtende døtre dømt (16–26)

 • 4

  • Sju kvinner på én mann (1)

  • Det Jehova får til å spire, blir praktfullt (2–6)

 • 5

  • Sang om Jehovas vingård (1–7)

  • Ve over Jehovas vingård (8–24)

  • Guds vrede mot sitt folk (25–30)

 • 6

  • Syn av Jehova i hans tempel (1–4)

   • ‘Hellig, hellig, hellig er Jehova!’ (3)

  • Jesajas lepper renset (5–7)

  • Jesaja utnevnt (8–10)

   • «Her er jeg! Send meg!» (8)

  • «Hvor lenge, Jehova?» (11–13)

 • 7

  • Budskap til kong Akas (1–9)

   • Sjear-Jasjub (3)

  • Immanuel-tegnet (10–17)

  • Konsekvenser av illojalitet (18–25)

 • 8

  • Den kommende assyriske invasjonen (1–8)

   • Maher-Sjalal-Hasj-Bas (1–4)

  • Dere skal ikke frykte; «Gud er med oss!» (9–17)

  • Jesaja og barna hans er som tegn (18)

  • Søk råd i loven, ikke hos demoner (19–22)

 • 9

  • Et stort lys for Galilea (1–7)

   • Fredsfyrsten født (6, 7)

  • Guds hånd rakt ut mot Israel (8–21)

 • 10

  • Guds hånd rakt ut mot Israel (1–4)

  • Assyria, Guds vredes stokk (5–11)

  • Straff over Assyria (12–19)

  • En rest av Jakob skal vende tilbake (20–27)

  • Gud skal dømme Assyria (28–34)

 • 11

  • Det rettferdige styret til Isais kvist (1–10)

   • Ulv og lam hviler sammen (6)

   • Kunnskapen om Jehova skal fylle jorden (9)

  • En rest får vende tilbake (11–16)

 • 12

  • En takkesang (1–6)

   • «Jah Jehova er min styrke» (2)

 • 13

  • Budskap mot Babylon (1–22)

   • Jehovas dag er nær! (6)

   • Mederne skal erobre Babylon (17)

   • Babylon skal aldri mer bli bebodd (20)

 • 14

  • Israel skal bo i sitt eget land (1, 2)

  • Spottende dikt mot Babylons konge (3–23)

   • Den skinnende stjernen skal falle fra himmelen (12)

  • Jehovas hånd skal knuse assyreren (24–27)

  • Budskap mot Filistea (28–32)

 • 15

  • Budskap mot Moab (1–9)

 • 16

  • Budskapet mot Moab fortsetter (1–14)

 • 17

  • Budskap mot Damaskus (1–11)

  • Jehova skal refse nasjoner (12–14)

 • 18

  • Budskap mot Etiopia (1–7)

 • 19

  • Budskap mot Egypt (1–15)

  • Egypt skal lære Jehova å kjenne (16–25)

   • Et alter for Jehova i Egypt (19)

 • 20

  • Tegn mot Egypt og Etiopia (1–6)

 • 21

  • Budskap mot havødemarken (1–10)

   • Holder utkikk fra vakttårnet (8)

   • «Babylon har falt!» (9)

  • Budskap mot Duma og mot ørkensletten (11–17)

   • «Vaktmann, hvor lenge er det igjen av natten?» (11)

 • 22

  • Budskap om Synets dal (1–14)

  • Forvalteren Sjebna erstattet av Eljakim (15–25)

 • 23

 • 24

  • Jehova skal tømme landet (1–23)

   • Jehova er Konge på Sion (23)

 • 25

  • Rike velsignelser for Guds folk (1–12)

   • Jehovas festmåltid med fin vin (6)

   • Døden oppslukt (8)

 • 26

  • Sang om tillit og frelse (1–21)

   • Jah Jehova, den evige Klippe (4)

   • Folk på jorden skal lære rettferdighet (9)

   • «Dine døde skal leve» (19)

   • Gå inn i de innerste rommene og gjem dere (20)

 • 27

  • Leviatan drept av Jehova (1)

  • Sang om Israel som en vingård (2–13)

 • 28

  • Ve over Efraims drankere (1–6)

  • Judas prester og profeter sjangler (7–13)

  • «En pakt med døden» (14–22)

   • En dyrebar hjørnestein i Sion (16)

   • Jehovas usedvanlige verk (21)

  • Jehovas kloke tukt illustrert (23–29)

 • 29

  • Ve over Ariel (1–16)

   • Å ære Gud bare med leppene (13)

  • Døve skal høre, og blinde skal se (17–24)

 • 30

  • Egypts hjelp fullstendig verdiløs (1–7)

  • Folket vil ikke høre på det profetiske budskapet (8–14)

  • Styrke hvis de viser tillit (15–17)

  • Jehova viser sitt folk godhet (18–26)

   • Jehova, Den Store Veileder (20)

   • «Dette er veien» (21)

  • Jehova skal fullbyrde dommen over Assyria (27–33)

 • 31

  • Sann hjelp kommer fra Gud, ikke fra mennesker (1–9)

   • Egypts hester er kjøtt (3)

 • 32

  • En konge og fyrster skal styre med rettferdighet (1–8)

  • Selvtilfredse kvinner advart (9–14)

  • Velsignelser når ånden blir utøst (15–20)

 • 33

  • Dom; håp for den rettferdige (1–24)

   • Jehova er Dommer, Lovgiver og Konge (22)

   • Ingen kommer til å si: «Jeg er syk» (24)

 • 34

  • Jehovas hevn over nasjonene (1–4)

  • Edom skal bli lagt øde (5–17)

 • 35

  • Paradiset gjenopprettet (1–7)

   • Blinde skal se; døve skal høre (5)

  • Hellighets vei for de løskjøpte (8–10)

 • 36

  • Sankerib invaderer Juda (1–3)

  • Overmunnskjenken håner Jehova (4–22)

 • 37

  • Hiskia søker Guds hjelp gjennom Jesaja (1–7)

  • Sankerib truer Jerusalem (8–13)

  • Hiskias bønn (14–20)

  • Jesaja formidler Guds svar (21–35)

  • Engel dreper 185 000 assyrere (36–38)

 • 38

 • 39

  • Sendebud fra Babylon (1–8)

 • 40

  • Trøst til Guds folk (1–11)

   • En stemme i ødemarken (3–5)

  • Guds storhet (12–31)

   • Nasjonene som en dråpe i et spann (15)

   • Gud bor over «den runde jord» (22)

   • Alle stjernene kalt ved navn (26)

   • Gud blir aldri trett (28)

   • De som håper på Jehova, får ny styrke (29–31)

 • 41

  • En erobrer fra soloppgangen (1–7)

  • Israel valgt som Guds tjener (8–20)

   • ‘Min venn Abraham’ (8)

  • Andre guder utfordret (21–29)

 • 42

  • Guds tjener og hans oppdrag (1–9)

   • ‘Jehova er mitt navn’ (8)

  • En ny lovsang til Jehova (10–17)

  • Israel er blind og døv (18–25)

 • 43

  • Jehova henter sitt folk tilbake (1–7)

  • Gudene stilt for retten (8–13)

   • «Dere er mine vitner» (10, 12)

  • Utfridd fra Babylon (14–21)

  • «La oss bringe vår sak for retten» (22–28)

 • 44

  • Velsignelser for Guds utvalgte folk (1–5)

  • Det finnes ingen annen Gud enn Jehova (6–8)

  • Helt meningsløst å tilbe menneskelagde guder (9–20)

  • Jehova, Israels Gjenkjøper (21–23)

  • Gjenopprettelse gjennom Kyros (24–28)

 • 45

  • Kyros salvet til å innta Babylon (1–8)

  • Leiren må ikke stride mot Pottemakeren (9–13)

  • Andre nasjoner anerkjenner Israel (14–17)

  • Gud er pålitelig som Skaper og i sine åpenbaringer (18–25)

   • Jorden skapt til å være bebodd (18)

 • 46

  • Babylons guder kontra Israels Gud (1–13)

   • Jehova forutsier framtiden (10)

   • En rovfugl fra soloppgangen (11)

 • 47

 • 48

  • Israel irettesatt og renset (1–11)

  • Jehova skal gå til handling mot Babylon (12–16a)

  • Gud «lærer deg det som er til beste for deg» (16b–19)

  • «Dra ut fra Babylon!» (20–22)

 • 49

  • Jehovas tjeners oppdrag (1–12)

   • Et lys for nasjoner (6)

  • Trøst til Israel (13–26)

 • 50

  • Israels synder fører til problemer (1–3)

  • Jehovas lydige tjener (4–11)

   • Tunge og øre som elever (4)

 • 51

  • Sion gjort lik Edens hage (1–8)

  • Trøst fra Sions mektige Skaper (9–16)

  • Beger med Jehovas harme (17–23)

 • 52

  • Våkn opp, Sion! (1–12)

   • Vakkert å se den som kommer med et godt budskap (7)

   • Sions vaktmenn jubler sammen (8)

   • De som bærer Jehovas redskaper, må være rene (11)

  • Jehovas tjener skal bli opphøyd (13–15)

   • Vansiret utseende (14)

 • 53

  • Hvordan Jehovas tjener skal lide, dø og bli gravlagt (1–12)

   • Foraktet og unngått (3)

   • Bærer sykdommer og smerter (4)

   • «Ført bort lik en sau for å bli slaktet» (7)

   • Han bar manges synd (12)

 • 54

  • Det barnløse Sion skal få mange sønner (1–17)

   • Jehova, Sions ektemann (5)

   • Sions sønner skal være opplært av Jehova (13)

   • Våpen mot Sion skal mislykkes (17)

 • 55

  • Spis og drikk gratis (1–5)

  • Søk Jehova og hans pålitelige ord (6–13)

   • Guds veier høyere enn menneskers (8, 9)

   • Guds ord vender ikke tilbake uten resultater (10, 11)

 • 56

  • Velsignelser for utlendinger og evnukker (1–8)

   • Et bønnens hus for alle (7)

  • Blinde vaktmenn, stumme hunder (9–12)

 • 57

  • Den rettferdige og de lojale går til grunne (1, 2)

  • Israels åndelige prostitusjon avslørt (3–13)

  • Trøst til de ydmyke (14–21)

   • De onde er som det opprørte havet (20)

   • De onde har ingen fred (21)

 • 58

  • Oppriktig fasting og hyklersk fasting (1–12)

  • Glede over å holde sabbaten (13, 14)

 • 59

  • Israel fremmedgjort for Gud på grunn av sine synder (1–8)

  • Bekjenner synder (9–15a)

  • Jehova griper inn for å hjelpe den som angrer (15b–21)

 • 60

  • Jehovas herlighet skinner på Sion (1–22)

   • Lik duer til sitt dueslag (8)

   • Gull i stedet for kobber (17)

   • Den lille skal bli til tusen (22)

 • 61

  • Salvet til å forkynne et godt budskap (1–11)

   • «Et år med velvilje fra Jehova» (2)

   • «Rettferdighetens store trær» (3)

   • Utlendinger skal hjelpe til (5)

   • «Jehovas prester» (6)

 • 62

 • 63

  • Jehovas hevn over nasjonene (1–6)

  • Jehovas lojale kjærlighet i tidligere tider (7–14)

  • Bønn som uttrykker anger (15–19)

 • 64

  • Bønn som uttrykker anger, fortsetter (1–12)

   • Jehova er «vår Pottemaker» (8)

 • 65

  • Jehovas dom over avgudsdyrkere (1–16)

   • Lykkeguden og skjebneguden (11)

   • «Mine tjenere skal spise» (13)

  • En ny himmel og en ny jord (17–25)

   • Bygge hus; plante vingårder (21)

   • Ingen skal slite forgjeves (23)

 • 66

  • Sann og falsk tilbedelse (1–6)

  • Mor Sion og hennes sønner (7–17)

  • Folk samlet for å tilbe i Jerusalem (18–24)