Hebreerne 5:1–14

5  Hver øversteprest som er valgt ut blant mennesker, blir innsatt for å ta seg av tjenesten for Gud på vegne av mennesker,+ så han kan bære fram gaver og slaktofre for synder.+  Han kan vise medfølelse med* dem som er uvitende og begår feil,* for han har selv svakheter som han må kjempe med,*  og derfor må han bære fram ofre for sine egne synder akkurat som han gjør for folkets synder.+  Et menneske tar ikke denne æren på eget initiativ, men får den bare når han blir kalt av Gud, slik som Aron ble.+  På samme måte opphøyde heller ikke Kristus seg selv+ da han ble øversteprest, men han ble æret av Ham som sa til ham: «Du er min sønn. I dag er jeg blitt din far.»+  Og et annet sted sier Han: «Du er prest for evig på samme måte som Melkisẹdek.»+  Mens Kristus levde på jorden,* bar han fram anmodninger og inderlige bønner, med sterke rop og tårer,+ til Ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt på grunn av sin gudsfrykt.  Enda han var sønn, lærte han lydighet av de lidelsene han gjennomgikk.+  Og etter at han var blitt gjort fullkommen,+ ble han ansvarlig for at alle som er lydige mot ham, skal få evig frelse,+ 10  fordi han er blitt utnevnt av Gud til å være øversteprest på samme måte som Melkisẹdek.+ 11  Om ham har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt sløve til å høre. 12  På dette tidspunktet* burde dere ha vært lærere, men dere har igjen behov for at noen begynner forfra og lærer dere det grunnleggende+ i Guds hellige uttalelser. Det har gått tilbake med dere, slik at dere trenger melk, ikke fast føde. 13  For den som fortsetter å drikke melk, kjenner ikke rettferdighetens ord – han er et lite barn.+ 14  Men fast føde er for modne mennesker, for dem som ved å bruke sin vurderingsevne* har trent den opp til å skille mellom rett og galt.

Fotnoter

El.: «være mild (rimelig) mot».
El.: «og farer vill».
El.: «er underlagt».
Bokst.: «I sitt kjøds dager».
Bokst.: «I betraktning av tiden».
El.: «sine oppfatningsevner».

Studienoter

Multimedia