Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over Galaterne

 • A. INNLEDNING (1:1–9)

  • Paulus’ innledende hilsen (1:1–5)

  • Advarer mot noen som forvrenger det gode budskap (1:6–9)

 • B. PAULUS FORSVARER SIN MYNDIGHET SOM APOSTEL (1:10 til 2:14)

  • Gud velger ut Paulus til å være apostel; Paulus’ tidlige tjeneste (1:10–24)

  • Paulus møter apostlene i Jerusalem (2:1–10)

  • Paulus forteller at han irettesatte Kefas (Peter) i Antiokia i Syria (2:11–14)

 • C. MAN BLIR ERKLÆRT RETTFERDIG BARE VED TRO PÅ KRISTUS, IKKE VED LOVGJERNINGER (2:15 til 4:20)

  • Hvis man kan oppnå rettferdighet ved lovgjerninger, døde Kristus til ingen nytte (2:15–21)

  • Lovgjerninger i motsetning til tro (3:1–14)

  • Løftene til Abraham ble ikke gitt gjennom Loven (3:15–18)

  • Hensikten med Moseloven (3:19–25)

  • Ikke lenger slaver, men Guds sønner (3:26 til 4:7)

  • Oppfordring til å ikke bli slaver for de svake og fattige tingene på nytt (4:8–11)

  • Paulus er bekymret for de kristne i Galatia (4:12–20)

 • D. PAULUS FORKLARER HVA KRISTEN FRIHET INNEBÆRER (4:21 til 6:10)

  • Et symbolsk drama som forklarer kristen frihet (4:21 til 5:1)

  • Forklarer hvorfor omskjærelse ikke fører til frihet (5:2–12)

  • Den stadige kampen mellom fysiske lyster og ånden (5:13–26)

  • Oppfyll Kristi lov ved å bære hverandres byrder (6:1–6)

  • Man høster det man sår (6:7–10)

 • E. AVSLUTTENDE BEMERKNINGER (6:11–18)

  • Paulus skriver med sin egen hånd (6:11)

  • Det betyr ikke noe om man er omskåret. Det som betyr noe, er å være en ny skapning (6:12–16)

  • Paulus, en ekte slave for Jesus, ønsker at galaterne skal legge den rette ånd for dagen (6:17, 18)