Filipperne 1:1–30

1  Fra Paulus og Timọteus, som er slaver for Kristus Jesus, til alle de hellige i Filịppi,+ dere som er forent med Kristus Jesus, innbefattet tilsynsmenn og menighetstjenere:+  Måtte Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus vise dere ufortjent godhet og gi dere fred.  Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere og nevner dere  i alle mine inderlige bønner.* Når jeg ber for hver og en av dere, gjør jeg det alltid med glede,+  for fra første dag og fram til nå har dere bidratt til å fremme* det gode budskap.  Og jeg er overbevist om at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den,+ helt til Kristi Jesu dag.+  Det er bare rett og riktig av meg å tenke dette om dere alle. For jeg har dere i mitt hjerte, og dere har fellesskap med meg i den ufortjente godhet, både i forbindelse med mine lenker+ og i forbindelse med det å forsvare og juridisk sett grunnfeste det gode budskap.+  Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med en slik inderlig kjærlighet som den Kristus Jesus har.  Og jeg fortsetter å be om at deres kjærlighet må vokse seg større og større,+ sammen med nøyaktig kunnskap+ og god vurderingsevne,+ 10  så dere kan forsikre dere om hva som er viktigst.+ Da kan dere være rene og unngå å få andre til å snuble,+ helt til Kristi dag, 11  og dere kan være fylt med rettferdig frukt ved hjelp av Jesus Kristus,+ til ære og pris for Gud. 12  Jeg vil dere skal vite, brødre, at min situasjon faktisk har bidratt til at det gode budskap har hatt framgang. 13  For det er blitt alminnelig kjent+ blant hele pretorianergarden og alle de andre at jeg er i lenker+ på grunn av Kristus. 14  På grunn av mine lenker er de fleste av brødrene i Herren blitt styrket, og de har fått større mot og forkynner Guds ord uten frykt. 15  Det er riktignok noen som forkynner om Kristus på grunn av misunnelse og rivalisering, men andre gjør det med gode motiver. 16  De sistnevnte forkynner om Kristus av kjærlighet, for de vet at jeg er blitt satt til å forsvare det gode budskap.+ 17  Men de førstnevnte gjør det fordi de ønsker strid, ikke med et rent motiv, for de vil skape vanskeligheter for meg i mine lenker. 18  Hva blir resultatet? Det blir uansett forkynt om Kristus, enten det skjer med baktanker eller i oppriktighet,* og det er jeg glad for. Ja, jeg vil fortsette å glede meg, 19  for jeg vet at deres inderlige bønner+ og støtten fra Jesu Kristi ånd+ vil føre til at jeg blir utfridd. 20  Dette er i samsvar med min spente forventning og mitt håp om at jeg ikke på noen måte skal bli til skamme. Men fordi jeg forkynner med stor frimodighet, skal Kristus nå, som alltid før, bli opphøyd ved hjelp av min kropp, enten ved mitt liv eller ved min død.+ 21  For hvis jeg lever, lever jeg for Kristus,+ og hvis jeg dør, oppnår jeg noe bedre.*+ 22  Hvis jeg skal leve videre som menneske,* så vil mitt arbeid bære frukt på denne måten* – likevel sier jeg ikke hva jeg ville ha valgt. 23  Jeg dras mellom disse to alternativene, for jeg ønsker virkelig å bli frigjort og å være sammen med Kristus,+ noe som er mye bedre.+ 24  Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsetter å leve som menneske. 25  Fordi jeg er overbevist om dette, vet jeg at jeg skal bli i live og fortsette å være hos dere alle og bidra til at dere har framgang og gleder dere i troen. 26  Da kan deres jublende glede i forbindelse med Kristus Jesus strømme over på grunn av meg når jeg er sammen med dere igjen. 27  Oppfør dere bare* på en måte som er det gode budskap om Kristus verdig.+ Enten jeg kommer og besøker dere eller ikke,* så la meg få høre at dere står fast i én ånd, med én sjel,*+ at dere kjemper side om side for troen på det gode budskap, 28  og at dere ikke på noen måte lar dere skremme av deres motstandere. Dette er et bevis på at de skal bli utslettet,+ men at dere skal bli frelst,+ og dette er noe som kommer fra Gud. 29  For Kristi skyld har dere nemlig ikke bare fått det privilegiet å tro på ham, men også det privilegiet å lide for ham.+ 30  Dere kjemper den samme kampen som dere så at jeg kjempet,+ og som dere nå hører at jeg fortsatt kjemper.

Fotnoter

El.: «mine påkallelser».
El.: «vært med på å støtte».
Bokst.: «sannhet».
El.: «er det en vinning».
El.: «i kjødet».
Dvs. ved at Kristus blir opphøyd.
El.: «Fortsett bare å oppføre dere som borgere».
Bokst.: «eller er fraværende».
El.: «forent».

Studienoter

Multimedia