Esra 7:1–28

7  Etter at alt dette hadde hendt, mens perserkongen Artaxẹrxes regjerte,+ dro Esra*+ tilbake. Han var sønn av Serạja,+ sønn av Asạrja, sønn av Hilkịa,+  sønn av Sjallum, sønn av Sadok, sønn av Ạkitub,  sønn av Amạrja, sønn av Asạrja,+ sønn av Mẹrajot,  sønn av Serạhja, sønn av Ussi, sønn av Bukki,  sønn av Abisjụa, sønn av Pịnehas,+ sønn av Eleạsar,+ sønn av overpresten Aron.+  Denne Esra dro opp fra Babylon. Han var en avskriver* som var godt kjent i* Moseloven,+ som Jehova, Israels Gud, hadde gitt. Kongen ga ham alt han ba om, for Jehova hans Gud holdt sin hånd over ham.  Noen av israelittene, prestene, levittene,+ sangerne,+ portvaktene+ og tempeltjenerne*+ dro opp til Jerusalem i det sjuende året til kong Artaxẹrxes.  Og Esra kom til Jerusalem i den femte måneden, i kongens sjuende år.  På den første dagen i den første måneden begynte han reisen fra Babylon, og han kom til Jerusalem på den første dagen i den femte måneden, for hans Gud holdt sin gode hånd over ham.+ 10  Esra hadde forberedt sitt hjerte på* å rådføre seg med Jehovas lov og følge den+ og undervise Israel i dens forskrifter og dommer.+ 11  Dette er en avskrift av det brevet som kong Artaxẹrxes ga til presten og avskriveren* Esra, som hadde stor innsikt i* de budene og forskriftene Jehova hadde gitt Israel: 12  * «Artaxẹrxes,+ kongenes konge, til presten Esra, avskriveren av* himmelens Guds lov: Måtte du ha fullkommen fred. 13  Jeg har gitt befaling om at alle av Israels folk og deres prester og levitter i mitt rike som er villige til å dra til Jerusalem sammen med deg, kan dra.+ 14  For du er blitt sendt av kongen og hans sju rådgivere for å undersøke om din Guds lov, som du har med deg,* blir fulgt i Juda og Jerusalem. 15  Og du skal ta med det sølvet og gullet som kongen og hans rådgivere frivillig har gitt til Israels Gud, som har sin bolig i Jerusalem, 16  sammen med alt det sølvet og gullet som du får* i hele provinsen Babylon, i tillegg til den gaven som folket og prestene frivillig gir til sin Guds hus i Jerusalem.+ 17  For disse pengene skal du straks kjøpe okser,+ værer+ og lam+ og også de kornofrene+ og drikkofrene+ som hører til. Dette skal du ofre på alteret i deres Guds hus i Jerusalem. 18  Og det som du og dine brødre mener er godt å gjøre med resten av sølvet og gullet, det kan dere gjøre, i samsvar med deres Guds vilje. 19  Og alle de karene som du får til tjenesten i din Guds hus, skal du overlevere framfor Gud i Jerusalem.+ 20  Resten av det som trengs til din Guds hus, og som du må sørge for, skal du betale med midler fra det kongelige skattkammer.+ 21  Jeg, kong Artaxẹrxes, har gitt denne befalingen til alle skattmestrene i området vest for Elven:* Alt det som presten Esra,+ avskriveren av* himmelens Guds lov, ber dere om, skal dere straks gi ham, 22  opptil 100 talenter* sølv, 100 kor* hvete, 100 bat* vin+ og 100 bat olje+ og en ubegrenset mengde salt.+ 23  La alt som himmelens Gud har befalt, bli gjort med iver for himmelens Guds hus,+ så ikke kongens rike og hans sønner skal bli rammet av vrede.+ 24  Dere skal også vite at det ikke er tillatt å pålegge prestene og levittene, musikerne,+ dørvokterne, tempeltjenerne*+ og arbeiderne ved dette Guds hus å betale skatt, avgift+ eller toll. 25  Og du, Esra: I samsvar med den visdom du har fått fra din Gud,* skal du innsette embetsmenn og dommere som skal dømme hele folket i området vest for Elven, alle som kjenner din Guds lover. Og dere skal undervise alle som ikke kjenner dem.+ 26  Hvis noen ikke følger din Guds lov og kongens lov, skal han straks dømmes og straffes, enten med døden, forvisning, en bot eller fengsel.» 27  Måtte Jehova, våre forfedres Gud, bli lovprist, han som ga kongen et ønske i hjertet om å utsmykke Jehovas hus i Jerusalem!+ 28  Han har vist meg lojal kjærlighet i forbindelse med kongen+ og hans rådgivere+ og alle hans mektige fyrster. Jeg fikk mot* fordi Jehova min Guds hånd var over meg, og jeg samlet noen av Israels ledende menn* for at de skulle dra opp sammen med meg.

Fotnoter

Betyr «hjelp».
El.: «skriver; skriftlærd».
El.: «Han var en dyktig avskriver av».
El.: «netinim-tjenerne». Bokst.: «de som er gitt».
El.: «hadde bestemt seg i sitt hjerte for».
El.: «skriveren; den skriftlærde».
El.: «som var ekspert på studiet av; en avskriver av ordene i».
Esr 7:12 til 7:26 ble opprinnelig skrevet på arameisk.
El.: «den skriftlærde i».
Bokst.: «som er i din hånd».
Bokst.: «finner».
El.: «området på den andre siden av Elven; området vest for Eufrat».
El.: «den skriftlærde i».
En kor tilsvarte 220 liter. Se Tillegg B14.
En bat tilsvarte 22 liter. Se Tillegg B14.
En talent tilsvarte 34,2 kg. Se Tillegg B14.
El.: «netinim-tjenerne». Bokst.: «de som er gitt».
Bokst.: «I samsvar med din Guds visdom som er i din hånd».
El.: «styrket meg selv».
El.: «overhoder».

Studienoter

Multimedia