Esra 4:1–24

4  Judas og Benjamins fiender+ fikk nå høre at de som hadde vært i eksil,+ holdt på med å bygge et tempel for Jehova, Israels Gud.  Da gikk de straks til Serubạbel og overhodene for fedrehusene og sa til dem: «La oss bygge sammen med dere, for vi tilber* deres Gud,+ akkurat som dere, og vi har ofret til ham siden assyrerkongen Asarhạddons+ dager, han som førte oss hit.»+  Men Serubạbel og Jesjụa og resten av overhodene for Israels fedrehus sa til dem: «Dere kan ikke bygge et hus for vår Gud sammen med oss.+ Det er bare vi som skal bygge det for Jehova, Israels Gud, slik som perserkongen Kyros har befalt oss.»+  Da prøvde folket i landet stadig å ta motet fra Judas folk,* og de skremte dem fra å bygge.+  De leide rådgivere mot dem for å stanse planene deres+ alle perserkongen Kyros’ dager, helt til perserkongen Dareios’+ regjeringstid.  I begynnelsen av Ahasvẹrus’ regjeringstid skrev de en anklage mot innbyggerne i Juda og Jerusalem.  Og i perserkongen Artaxẹrxes’ dager skrev Bisjlam, Mịtredat og Tạbeel og resten av medarbeiderne hans et brev til kong Artaxẹrxes. De oversatte brevet til arameisk+ og skrev det med arameiske bokstaver.*  * Rehum, den høyeste regjeringsembetsmannen, og skriveren Sjimsjai skrev det følgende brevet mot Jerusalem til kong Artaxẹrxes.  (Brevet var fra Rehum, den høyeste regjeringsembetsmannen, og skriveren Sjimsjai og resten av deres medarbeidere, dommerne og understattholderne, sekretærene, folket fra Erek,+ babylonerne, de fra Susa,+ det vil si elamittene,+ 10  og resten av de nasjonene som den store og ærede Asenạppar førte i eksil og lot bosette seg i Samarias byer,+ og de andre i området vest for Elven.)* 11  Og dette er en avskrift av det brevet som de sendte ham: «Til kong Artaxẹrxes fra dine tjenere, mennene fra området vest for Elven: 12  Kongen skal vite at de jødene som dro opp fra deg til oss, er kommet til Jerusalem. De holder på med å gjenoppbygge den opprørske og onde byen, og de fullfører murene+ og utbedrer grunnvollene. 13  Nå skal kongen vite at hvis denne byen skulle bli gjenoppbygd og murene fullført, kommer de ikke til å betale skatt, avgift+ eller toll, og det vil føre til tap for kongenes skattkamre. 14  Fordi vi får vår lønn fra slottet* og det ikke er riktig av oss å se at kongens interesser blir skadet, har vi sendt bud for å gjøre dette kjent for kongen, 15  slik at man kan undersøke dine forfedres opptegnelser.+ Du kommer til å finne i opptegnelsene at denne byen er en opprørsk by som har vært til skade for konger og provinser. Og i den har det fra gammelt av vært folk som har gjort opprør. Det var derfor denne byen ble ødelagt.+ 16  Vi gjør kjent for kongen at hvis denne byen blir gjenoppbygd og murene fullført, kommer du ikke til å ha noen kontroll over* området vest for Elven.»+ 17  Kongen sendte beskjed til Rehum, den høyeste regjeringsembetsmannen, og skriveren Sjimsjai og resten av deres medarbeidere som bodde i Samaria, og de andre i området vest for Elven: «Vær hilset! 18  Det offisielle dokumentet som dere har sendt oss, er blitt tydelig opplest* for meg. 19  På min befaling har man undersøkt saken, og man fant at denne byen fra gammelt av har satt seg opp mot konger, og det har vært opprør og opptøyer der.+ 20  Mektige konger i Jerusalem hersket over hele området vest for Elven, og det ble betalt skatt, avgift og toll til dem. 21  Gi nå befaling om at disse mennene skal stanse arbeidet, så byen ikke blir gjenoppbygd før jeg befaler det. 22  Nøl ikke med å gå til handling i denne saken, ellers kan kongens interesser bli enda mer skadelidende.»+ 23  Etter at avskriften av kong Artaxẹrxes’ offisielle dokument var blitt opplest for Rehum og skriveren Sjimsjai og deres medarbeidere, dro de straks til jødene i Jerusalem og stanset dem med makt. 24  Da stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem, og det lå nede fram til det andre året perserkongen Dareios regjerte.+

Fotnoter

Bokst.: «søker».
Bokst.: «Da svekket folket i landet stadig Judas folks hender».
El. muligens: «Brevet ble skrevet på arameisk og deretter oversatt.»
Esr 4:8 til 6:18 ble opprinnelig skrevet på arameisk.
El.: «området på den andre siden av Elven; området vest for Eufrat».
Bokst.: «spiser slottets salt».
Bokst.: «andel av».
El. muligens: «er blitt oversatt og lest».

Studienoter

Multimedia