Dommerne 12:1–15

12  Deretter ble Ẹfraims menn kalt sammen, og de gikk over elven til Safon* og sa til Jefta: «Hvorfor tilkalte du oss ikke så vi kunne bli med deg da du gikk over for å kjempe mot ammonittene?+ Vi skal brenne ned huset ditt med deg inni.»  Men Jefta sa til dem: «Sammen med folket mitt kjempet jeg en hard kamp mot ammonittene. Jeg ba dere faktisk om hjelp, men dere reddet meg ikke fra dem.  Da jeg så at dere ikke ville redde meg, bestemte jeg meg for å risikere livet* og gå mot ammonittene,+ og Jehova overga dem til meg. Så hvorfor kommer dere nå for å kjempe mot meg?»  Jefta samlet så alle Gịleads menn,+ og de kjempet mot Ẹfraim. Gịleads menn seiret over efraimittene, som hadde sagt: «Dere er bare rømlinger fra Ẹfraim, dere gileaditter i Ẹfraim og Manạsse.»  Gịlead inntok vadestedene ved Jordan+ for å hindre efraimittene i å flykte. Hver gang det kom en mann fra Ẹfraim som sa: «La meg gå over», sa Gịleads menn til ham: «Er du efraimitt?» Når han svarte: «Nei!»,  sa de til ham: «Si sjịbbolet.» Når han da sa: «Sịbbolet», fordi han ikke kunne uttale ordet riktig, grep de ham og drepte ham ved Jordans vadesteder. Slik falt 42 000 efraimitter den gangen.  Jefta fra Gịlead var dommer i Israel i seks år, og deretter døde han og ble gravlagt i hjembyen sin i Gịlead.  Etter ham ble Ibsan fra Betlehem dommer i Israel.+  Han hadde 30 sønner og 30 døtre. Han sendte bort døtrene sine for at de skulle gifte seg med menn utenfor klanen, og han hentet 30 kvinner som sønnene hans skulle gifte seg med. Han var dommer i Israel i sju år. 10  Så døde Ibsan og ble gravlagt i Betlehem. 11  Etter ham ble sebulonitten Elon dommer i Israel. Han var dommer i Israel i ti år. 12  Så døde sebulonitten Elon og ble gravlagt i Ạjalon i Sẹbulon-landet. 13  Etter ham ble Abdon, sønn av Hillel fra Pịraton, dommer i Israel. 14  Han hadde 40 sønner og 30 sønnesønner som red på 70 esler. Han var dommer i Israel i åtte år. 15  Så døde Abdon, sønn av Hillel fra Pịraton, og ble gravlagt i Pịraton i Ẹfraim-landet, på amalekittfjellet.+

Fotnoter

El. muligens: «mot nord».
El.: «å legge min sjel i min egen hånd».

Studienoter

Multimedia