Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • Judas og Simeons erobringer (1–20)

  • Jebusittene fortsetter å bo i Jerusalem (21)

  • Josefs etterkommere inntar Betel (22–26)

  • Kanaaneerne blir ikke drevet ut fullstendig (27–36)

 • 2

  • Advarsel fra Jehovas engel (1–5)

  • Josva dør (6–10)

  • Dommere står fram for å redde Israel (11–23)

 • 3

  • Jehova setter Israel på prøve (1–6)

  • Otniel, den første dommeren (7–11)

  • Dommeren Ehud dreper den tykke kong Eglon (12–30)

  • Dommeren Sjamgar (31)

 • 4

  • Jabin, Kanaans konge, undertrykker Israel (1–3)

  • Profetinnen Debora og dommeren Barak (4–16)

  • Jael dreper hærføreren Sisera (17–24)

 • 5

  • Deboras og Baraks seierssang (1–31)

   • Stjernene kjemper mot Sisera (20)

   • Kisjon-elven flommer over (21)

   • De som elsker Jehova, er som solen (31)

 • 6

  • Midjan undertrykker Israel (1–10)

  • En engel forsikrer dommeren Gideon om støtte (11–24)

  • Gideon river ned alteret for Baal (25–32)

  • Guds ånd virker på Gideon (33–35)

  • Ullprøven (36–40)

 • 7

  • Gideon og hans 300 menn (1–8)

  • Gideons hær slår Midjan (9–25)

   • «Jehovas og Gideons sverd!» (20)

   • Forvirring i Midjans leir (21, 22)

 • 8

  • Efraimittene anklager Gideon (1–3)

  • Midjanittiske konger forfulgt og drept (4–21)

  • Gideon vil ikke bli konge (22–27)

  • Sammendrag av Gideons liv (28–35)

 • 9

  • Abimelek blir konge i Sikem (1–6)

  • Jotams lignelse (7–21)

  • Abimeleks voldspregede styre (22–33)

  • Abimelek angriper Sikem (34–49)

  • Kvinne skader Abimelek; han dør (50–57)

 • 10

  • Dommerne Tola og Ja’ir (1–5)

  • Israel gjør opprør og angrer (6–16)

  • Ammonittene truer Israel (17, 18)

 • 11

  • Dommeren Jefta jaget bort, senere gjort til leder (1–11)

  • Jefta resonnerer med Ammon (12–28)

  • Jeftas løfte og datteren hans (29–40)

   • Datterens liv som ugift (38–40)

 • 12

  • Konflikt med efraimittene (1–7)

   • Sjibbolet-prøven (6)

  • Dommerne Ibsan, Elon og Abdon (8–15)

 • 13

  • En engel besøker Manoah og hans kone (1–23)

  • Samson født (24, 25)

 • 14

  • Dommeren Samson vil ha en filistisk kone (1–4)

  • Samson dreper en løve ved Jehovas ånd (5–9)

  • Samsons gåte i bryllupet (10–19)

  • Samsons kone gitt til en annen mann (20)

 • 15

  • Samsons hevn over filisterne (1–20)

 • 16

 • 17

  • Mikas avguder og hans prest (1–13)

 • 18

  • Danittene leter etter land (1–31)

   • Mikas avguder og hans prest tatt (14–20)

   • Lajisj inntatt og får navnet Dan (27–29)

   • Avgudsdyrkelse i Dan (30, 31)

 • 19

  • Benjaminittenes seksualforbrytelse i Gibea (1–30)

 • 20

  • Krig mot benjaminittene (1–48)

 • 21

  • Benjamin reddet som stamme (1–25)