Daniel 11:1–45

11  Og jeg sto fram for å støtte ham og gjøre ham sterk.* Det var i det første regjeringsåret til mederen Dareios.+  Det jeg nå skal fortelle deg, er sannheten: Det skal stå fram tre konger til i Persia, og den fjerde skal samle seg større rikdom enn alle de andre. Og når rikdommen har gjort ham sterk, skal han sette inn alt han har, mot det greske riket.+  Og en mektig konge skal stå fram og herske med stor makt*+ og gjøre som han vil.  Men etter at han har stått fram, skal hans rike gå i oppløsning og bli delt etter de fire himmelretningene.*+ Men det skal ikke gå over til hans etterkommere og ikke ligne på det herredømmet han selv utøvde. For hans rike skal bli rykket opp og gå over til andre.  Og kongen i sør, en av hans fyrster, skal bli sterk. Men det er en som skal få overtaket over ham og herske med stor makt, ja med en makt som er større enn hans.  Etter noen år skal de inngå en allianse, og datteren til kongen i sør skal komme til kongen i nord for å bekrefte avtalen.* Men hun skal ikke beholde sin arms kraft, og han skal ikke holde stand, han skal miste sin kraft. Hun skal bli overgitt, hun selv og de som førte henne dit, og også hennes far og han som gjorde henne sterk på den tiden.  Men et skudd fra hennes røtter skal stå fram i hans sted. Han skal dra mot hæren, gå mot festningen til kongen i nord, angripe dem og seire.  Og gudene deres, metallstatuene,* de verdifulle tingene av sølv og gull og dessuten fanger skal han ta med seg til Egypt. I noen år skal han holde seg borte fra kongen i nord,  som skal dra mot riket til kongen i sør, men så vende tilbake til sitt eget land. 10  Hans sønner skal ruste seg til krig og samle en meget stor hær. Han skal rykke fram og skylle over landet som en flodbølge. Men han skal vende tilbake, og han skal føre krig helt fram til festningen. 11  Kongen i sør skal bli rasende og dra ut og kjempe mot ham, mot kongen i nord, som skal samle en stor hær. Men hæren skal bli gitt i den andres hånd. 12  Og hæren skal bli ført bort. Hans hjerte skal opphøye seg, og han skal få titusener til å falle, men han skal ikke utnytte sin sterke stilling. 13  Kongen i nord skal vende tilbake og samle en stor hær, større enn den første. Og når det har gått en tid, etter noen år, skal han komme med en stor hær og mye utstyr. 14  På den tiden skal mange stå opp mot kongen i sør. Og voldsmennene* i ditt folk skal bli revet med i et forsøk på å få et syn til å gå i oppfyllelse, men de kommer til å snuble. 15  Kongen i nord skal komme og bygge en angrepsrampe og innta en befestet by. Hærene* fra sør kommer ikke til å holde stand, heller ikke hans beste menn. De skal ikke ha kraft til å holde stand. 16  Den som kommer mot ham, gjør som han vil, og ingen kan holde stand mot ham. Han skal stille seg i Det vakre landet,*+ og han vil ha makt til å utrydde. 17  Han er bestemt på* å komme med hele sitt rikes styrke, og det skal bli inngått en avtale* med ham, og han skal gå til handling. Han skal få lov til å føre ødeleggelse over kvinnedatteren. Hun skal ikke stå fast, og hun skal ikke fortsette å tilhøre ham. 18  Han skal vende seg mot kystområdene og innta mange. Men en hærfører skal gjøre slutt på hånen fra ham, slik at den ikke fortsetter, men i stedet vender tilbake over ham selv. 19  Så skal han vende seg mot festningene i sitt eget land, men han skal snuble og falle og ikke finnes mer. 20  I hans sted skal det stå fram en som sender en oppkrever* gjennom det praktfulle riket. Etter få dager skal han bli knust, men ikke i vrede eller i krig. 21  I hans sted skal det stå fram en foraktet* mann, som man ikke vil gi kongeverdigheten. Han skal komme i en tid med trygghet* og gripe kongemakten ved hjelp av list.* 22  De hærene som flommer fram,* skal bli feid bort på grunn av ham, og de skal bli knust. Det skal også paktens+ Leder+ bli. 23  Og fordi det er inngått en allianse med ham, skal han gå fram med svik. Han skal dra ut og bli mektig ved hjelp av en liten nasjon. 24  I en tid med trygghet* skal han dra inn i provinsens mest fruktbare deler* og gjøre slikt som verken hans fedre eller fedrene deres gjorde. Plyndringsgods, bytte og eiendeler skal han dele ut blant folket. Og mot befestede steder skal han legge onde planer, men bare for en tid. 25  Han skal samle sin kraft og sitt mot* og gå mot kongen i sør med en stor hær, og kongen i sør skal gjøre seg klar til krig med en enormt stor og mektig hær. Han skal ikke holde stand, for det blir lagt onde planer mot ham. 26  De som spiser hans fine mat, skal knuse ham. Hæren hans skal bli feid* bort, og mange skal bli drept. 27  Begge kongene er i sitt hjerte innstilt på å handle ondt, og de skal sitte ved samme bord og lyve for hverandre. Men det skal ikke gå slik de ønsker, for enden kommer først til fastsatt tid.+ 28  Han skal vende tilbake til sitt land med en stor mengde gods, og hans hjerte er imot den hellige pakt. Han skal gå til handling og vende tilbake til sitt land. 29  Ved den fastsatte tiden skal han igjen dra ut mot sør. Men denne gangen går det ikke slik som før, 30  for skip fra Kittim+ skal komme mot ham, og han skal bli ydmyket. Han skal vende tilbake og slynge ut fordømmelser* mot den hellige pakt+ og gå til handling. Han skal vende tilbake og rette oppmerksomheten mot dem som har forlatt den hellige pakt. 31  Og hærer* som utgår fra ham, skal stå fram. De skal vanhellige helligdommen,+ festningen, og fjerne det regelmessige offeret.*+ Den avskyeligheten som ødelegger, skal bli stilt opp.+ 32  Dem som handler ondt mot pakten, skal han lokke til frafall med glatte ord.* Men det folket som kjenner sin Gud, skal seire og handle besluttsomt. 33  De blant folket som har innsikt,+ skal hjelpe mange til å få forståelse. Men i noen dager skal de bli brakt til å snuble ved sverd og ild, ved fangenskap og plyndring. 34  Når de snubler, skal de få litt hjelp. Men mange skal slutte seg til dem med glatt tale.* 35  Noen av dem som har innsikt, skal bli brakt til å snuble, for at det skal bli utført et lutringsarbeid i forbindelse med dem, og for at mange skal bli renset og gjort hvite+ fram til endetiden, for den kommer først til fastsatt tid. 36  Kongen skal gjøre som han vil, og han skal opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder, og mot gudenes Gud+ skal han komme med sjokkerende uttalelser. Alt skal lykkes for ham til fordømmelsen er over. For det som er bestemt, må skje. 37  Han viser ingen respekt for sine fedres Gud, heller ikke for det som kvinnene er knyttet til, eller for noen annen gud, men han gjør seg større enn alle. 38  Han kommer i stedet til å ære festningenes gud. En gud som hans fedre ikke kjente, skal han ære med gull og sølv og edelstener og verdifulle ting. 39  Han skal gå til handling mot de sterkeste borgene, sammen med* en fremmed gud. Dem som anerkjenner ham,* skal han vise stor ære, og han skal la dem herske over mange. Han skal dele ut jord for en pris. 40  I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme mot ham med vogner og ryttere og mange skip. Han skal trenge inn i landene og skylle over dem som en flodbølge. 41  Han skal også trenge inn i Det vakre landet,*+ og mange land skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42  Han skal fortsette å rekke ut hånden mot landene, og heller ikke Egypt skal slippe unna. 43  Han skal herske over de skjulte skattene av gull og sølv og over alle Egypts verdifulle ting. Og libyerne og etiopierne skal følge ham.* 44  Men meldinger fra øst* og fra nord skal gjøre ham urolig, og han skal dra ut i stort raseri for å utslette og for å tilintetgjøre* mange. 45  Han skal slå opp sine kongelige telt* mellom det store havet og det vakre, hellige fjellet.*+ Han skal gå sin undergang i møte, og det er ingen som hjelper ham.

Fotnoter

El.: «og være som en festning for ham».
El.: «over et stort område».
Bokst.: «himmelens fire vinder».
El.: «få i stand en rimelig overenskomst».
El.: «de støpte avgudene».
El.: «røversønnene».
Bokst.: «Armene».
El.: «Prydelsens land».
Bokst.: «vender sitt ansikt mot».
El.: «han skal inngå en rimelig overenskomst».
Muligens en skatteoppkrever. El.: «en hard arbeidsleder».
El.: «foraktelig».
El. muligens: «uten forvarsel».
El.: «glatt tale».
Bokst.: «Oversvømmelsens armer».
El. muligens: «Uten forvarsel».
Bokst.: «fedme».
Bokst.: «hjerte».
El.: «skylt».
El.: «rette sitt raseri».
Bokst.: «armer».
El.: «det stadige trekket».
El.: «smiger; falskhet».
El.: «smiger; falskhet».
El.: «hjulpet av».
El. muligens: «han anerkjenner».
El.: «Prydelsens land».
El.: «i hans spor».
El.: «soloppgangen».
El.: «vie ... til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «sine palasstelt».
El.: «Prydelsens hellige fjell».

Studienoter

Multimedia