Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • Israel drar fra Horeb-fjellet (1–8)

  • Ledere og dommere utnevnt (9–18)

  • Ulydighet i Kadesj-Barnea (19–46)

   • Israel nekter å dra inn i landet (26–33)

   • Mislykket forsøk på å erobre Kanaan (41–46)

 • 2

  • Vandring i ødemarken i 38 år (1–23)

  • Seier over kong Sihon i Hesjbon (24–37)

 • 3

  • Seier over kong Og i Basjan (1–7)

  • Fordeling av landet øst for Jordan (8–20)

  • Josva får beskjed om å ikke være redd (21, 22)

  • Moses får ikke komme inn i landet (23–29)

 • 4

  • Oppfordring til lydighet (1–14)

   • Ikke glem Guds gjerninger (9)

  • Jehova krever udelt hengivenhet (15–31)

  • Det finnes ingen annen Gud enn Jehova (32–40)

  • Tilfluktsbyer øst for Jordan (41–43)

  • Innledning til Loven (44–49)

 • 5

  • Jehovas pakt ved Horeb (1–5)

  • De ti bud gjentatt (6–22)

  • Folket redde ved Sinai-fjellet (23–33)

 • 6

  • Du skal elske Jehova av hele ditt hjerte (1–9)

   • «Hør, Israel» (4)

   • Foreldre skal undervise barna (6, 7)

  • Ikke glem Jehova (10–15)

  • Ikke sett Jehova på prøve (16–19)

  • Fortell neste generasjon (20–25)

 • 7

  • Sju nasjoner skal utslettes (1–6)

  • Hvorfor Israel ble utvalgt (7–11)

  • Lydighet gir framtidige velsignelser (12–26)

 • 8

  • Velsignelser fra Jehova (1–9)

   • ‘Mennesket lever ikke bare av brød’ (3)

  • Ikke glem Jehova (10–20)

 • 9

  • Hvorfor Israel fikk landet (1–6)

  • Israel vekker Jehovas harme fire ganger (7–29)

   • Gullkalven (7–14)

   • Moses ber for folket og for Aron (15–21, 25–29)

   • Folket vekker Jehovas harme tre ganger til (22)

 • 10

  • To nye steintavler (1–11)

  • Hva Jehova krever (12–22)

   • Frykt Jehova og elsk ham (12)

 • 11

  • Dere har sett Jehovas storhet (1–7)

  • Det lovte land (8–12)

  • Belønning for lydighet (13–17)

  • Guds ord skal innprentes i hjertet (18–25)

  • «En velsignelse og en forbannelse» (26–32)

 • 12

  • Tilbe på det stedet Gud velger ut (1–14)

  • Tillatt å spise kjøtt, men ikke blod (15–28)

  • Ikke la andre guder bli en felle (29–32)

 • 13

  • Hvordan frafalne skal behandles (1–18)

 • 14

  • Upassende sørgeskikker (1, 2)

  • Ren og uren mat (3–21)

  • En tiendedel til Jehova (22–29)

 • 15

  • Gjeld slettet hvert sjuende år (1–6)

  • Hjelp til de fattige (7–11)

  • Slaver frigitt hvert sjuende år (12–18)

   • En syl gjennom en slaves øre (16, 17)

  • Førstefødte dyr helliget (19–23)

 • 16

  • Påske; de usyrede brøds høytid (1–8)

  • Ukehøytiden (9–12)

  • Løvhyttehøytiden (13–17)

  • Utnevnelse av dommere (18–20)

  • Ting forbudt å tilbe (21, 22)

 • 17

  • Offerdyr må være uten feil (1)

  • Hvordan håndtere frafall (2–7)

  • Vanskelige rettssaker (8–13)

  • Retningslinjer for en framtidig konge (14–20)

   • Kongen skal lage en avskrift av Loven (18)

 • 18

  • Prestenes og levittenes andel (1–8)

  • Okkultisme forbudt (9–14)

  • En profet lik Moses (15–19)

  • Hvordan vite at en profet er falsk (20–22)

 • 19

  • Blodskyld og tilfluktsbyer (1–13)

  • Grensemerker skal ikke flyttes (14)

  • Vitner i en rettssak (15–21)

   • Nødvendig med to eller tre vitner (15)

 • 20

  • Regler for krigføring (1–20)

   • Fritak for militærtjeneste (5–9)

 • 21

  • Uoppklarte drap (1–9)

  • Ekteskap med kvinner som er tatt til fange (10–14)

  • Førstefødselsretten (15–17)

  • En trassig og opprørsk sønn (18–21)

  • En som blir hengt på en pæl, er forbannet av Gud (22, 23)

 • 22

  • Omtanke for andres dyr (1–4)

  • Å gå med klær som brukes av det motsatte kjønn (5)

  • Godhet mot dyr (6, 7)

  • Rekkverk på taket (8)

  • Hva som ikke må blandes (9–11)

  • Dusker på klærne (12)

  • Lover om seksuelle synder (13–30)

 • 23

  • De som ikke kan bli en del av Guds menighet (1–8)

  • Renhet i leiren (9–14)

  • Rømte slaver (15, 16)

  • Prostitusjon forbudt (17, 18)

  • Renter og løfter (19–23)

  • Hva forbipasserende har lov til å spise (24, 25)

 • 24

  • Ekteskap og skilsmisse (1–5)

  • Respekt for livet (6–9)

  • Omtanke for fattige (10–18)

  • Regler for ettersanking (19–22)

 • 25

  • Regler når noen skulle straffes med slag (1–3)

  • Ikke bind munnen på en okse som tresker (4)

  • Svogerekteskap (5–10)

  • Ulovlig å ta tak i kjønnsdeler under slagsmål (11, 12)

  • Riktige vektlodd og målekar (13–16)

  • Amalekittene skal utslettes (17–19)

 • 26

  • Ofring av førstegrøden (1–11)

  • En ekstra tiende (12–15)

  • Israel, en spesiell eiendom for Jehova (16–19)

 • 27

  • Loven skal skrives på steiner (1–10)

  • På Ebal-fjellet og Garisim-fjellet (11–14)

  • Forbannelsene lest opp (15–26)

 • 28

  • Velsignelser for lydighet (1–14)

  • Forbannelser for ulydighet (15–68)

 • 29

  • Pakten med Israel i Moab (1–13)

  • Advarsel mot ulydighet (14–29)

   • Det som er skjult, det som er blitt åpenbart (29)

 • 30

  • Når folket vender tilbake til Jehova (1–10)

  • Jehovas bud er ikke for vanskelige (11–14)

  • Valget mellom liv og død (15–20)

 • 31

  • Moses skal snart dø (1–8)

  • Opplesning av Loven for folket (9–13)

  • Josva utnevnt til leder (14, 15)

  • Israels opprørskhet forutsagt (16–30)

   • En sang som Israel skal lære (19, 22, 30)

 • 32

  • Moses’ sang (1–47)

   • Jehova, Klippen (4)

   • Israel glemmer sin Klippe (18)

   • «Hevnen er min» (35)

   • «Gled dere, dere nasjoner, sammen med hans folk» (43)

  • Moses skal dø på fjellet Nebo (48–52)

 • 33

  • Moses velsigner stammene (1–29)

   • Jehovas «evige armer» (27)

 • 34

  • Jehova viser Moses landet (1–4)

  • Moses dør (5–12)