4. Mosebok 7:1–89

7  Den dagen da Moses var ferdig med å sette opp tabernaklet,+ salvet+ og helliget han det, sammen med alt utstyret til det,+ alteret og alle redskapene til det. Da han hadde salvet og helliget disse tingene,+  kom Israels høvdinger,+ de som var overhoder for sine fedrehus, med en offergave. Disse stammehøvdingene, som ledet registreringen,  førte offergaven sin fram for Jehova: seks vogner med tak og tolv okser, en vogn for to høvdinger og en okse for hver av dem. De førte dem fram foran tabernaklet.  Jehova sa til Moses:  «Ta imot alt dette av dem, for det skal brukes til tjenesten ved møteteltet, og du skal gi det til levittene, til hver enkelt etter hva han trenger til sine oppgaver.»  Moses tok da imot vognene og oksene og ga dem til levittene.  Han ga to vogner og fire okser til Gersjons sønner, etter hva de trengte til sine oppgaver.+  Han ga fire vogner og åtte okser til Merạris sønner, etter hva de trengte til sine oppgaver, som de utførte under ledelse av Ịtamar, presten Arons sønn.+  Men han ga ingenting til Kehats sønner, for deres oppgaver var knyttet til tjenesten ved det hellige sted,+ og de bar de hellige tingene på skuldrene.+ 10  Så kom høvdingene med offergaver ved innvielsen+ av alteret, den dagen det ble salvet. Da høvdingene bar fram offergavene foran alteret, 11  sa Jehova til Moses: «Hver sin dag skal høvdingene bære fram sin offergave til innvielsen av alteret.» 12  Den som bar fram offergaven sin den første dagen, var Nahsjon,+ Amminạdabs sønn, av Judas stamme. 13  Offergaven hans var et sølvfat som veide 130 sekel* og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,*+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 14  et gullbeger* som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 15  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam* til brennoffer,+ 16  en ung geit til syndoffer,+ 17  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Nahsjon, Amminạdabs sønn.+ 18  Den andre dagen kom Nẹtanel,+ Suars sønn, Jịssakars høvding, med sin offergave. 19  Det han bar fram som offergave, var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 20  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 21  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 22  en ung geit til syndoffer,+ 23  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Nẹtanel, Suars sønn. 24  Den tredje dagen kom høvdingen for Sẹbulons sønner, Ẹliab,+ Helons sønn, 25  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 26  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 27  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 28  en ung geit til syndoffer,+ 29  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Ẹliab,+ Helons sønn. 30  Den fjerde dagen kom høvdingen for Rubens sønner, Ẹlisur,+ Sjẹde’urs sønn, 31  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 32  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 33  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 34  en ung geit til syndoffer,+ 35  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Ẹlisur,+ Sjẹde’urs sønn. 36  Den femte dagen kom høvdingen for Sịmeons sønner, Sjelụmiel,+ Surisjạddais sønn, 37  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 38  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 39  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 40  en ung geit til syndoffer,+ 41  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Sjelụmiel,+ Surisjạddais sønn. 42  Den sjette dagen kom høvdingen for Gads sønner, Ẹljasaf,+ Dẹ’uels sønn, 43  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 44  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 45  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 46  en ung geit til syndoffer,+ 47  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Ẹljasaf,+ Dẹ’uels sønn. 48  Den sjuende dagen kom høvdingen for Ẹfraims sønner, Elisjạma,+ Ạmmihuds sønn, 49  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 50  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 51  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 52  en ung geit til syndoffer,+ 53  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Elisjạma,+ Ạmmihuds sønn. 54  Den åttende dagen kom høvdingen for Manạsses sønner, Gamạliel,+ Pẹdasurs sønn, 55  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 56  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 57  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 58  en ung geit til syndoffer,+ 59  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Gamạliel,+ Pẹdasurs sønn. 60  Den niende dagen kom høvdingen+ for Benjamins sønner, Ạbidan,+ Gideọnis sønn, 61  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 62  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 63  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 64  en ung geit til syndoffer,+ 65  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Ạbidan,+ Gideọnis sønn. 66  Den tiende dagen kom høvdingen for Dans sønner, Akiẹser,+ Ammisjạddais sønn, 67  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 68  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 69  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 70  en ung geit til syndoffer,+ 71  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Akiẹser,+ Ammisjạddais sønn. 72  Den ellevte dagen kom høvdingen for Asjers sønner, Pạgiel,+ Okrans sønn, 73  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 74  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 75  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 76  en ung geit til syndoffer,+ 77  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Pạgiel,+ Okrans sønn. 78  Den tolvte dagen kom høvdingen for Nạftalis sønner, Akịra,+ Enans sønn, 79  med sin offergave. Det var et sølvfat som veide 130 sekel og en sølvskål som veide 70 sekel etter det hellige steds standardvekt,+ begge fylt med fint mel blandet med olje til kornoffer,+ 80  et gullbeger som veide 10 sekel, fylt med røkelse, 81  en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam til brennoffer,+ 82  en ung geit til syndoffer,+ 83  og til fellesskapsoffer+ to okser, fem værer, fem geitebukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Akịra,+ Enans sønn. 84  Dette var offergaven+ fra Israels høvdinger ved innvielsen av alteret, da det ble salvet: 12 sølvfat, 12 sølvskåler og 12 gullbegre.+ 85  Hvert sølvfat veide 130 sekel og hver skål 70 sekel. Alt sølvet i karene veide til sammen 2400 sekel etter det hellige steds standardvekt.+ 86  Hvert av de 12 gullbegrene fylt med røkelse veide 10 sekel etter det hellige steds standardvekt. Alt gullet i begrene veide til sammen 120 sekel. 87  Antall dyr til brennofferet var 12 okser, 12 værer og 12 årsgamle værlam med tilhørende kornofre, og det var 12 unge geiter til syndoffer. 88  Og antall dyr til fellesskapsofferet var 24 okser, 60 værer, 60 geitebukker og 60 årsgamle værlam. Dette var offergaven ved innvielsen av alteret,+ etter at det var blitt salvet.+ 89  Hver gang Moses gikk inn i møteteltet for å snakke med Gud,*+ hørte han røsten som talte med ham fra stedet over lokket+ på Vitnesbyrdets ark, fra stedet mellom de to kjerubene.+ Og Gud talte til ham.

Fotnoter

En sekel tilsvarte 11,4 g. Se Tillegg B14.
El.: «den hellige sekel».
El.: «en liten gullskål».
El.: «et værlam i dets første år».
Bokst.: «ham».

Studienoter

Multimedia