4. Mosebok 33:1–56

33  Dette var etappene av Israels folks vandring fra de dro ut av Egypt,+ gruppe for gruppe,*+ under ledelse av Moses og Aron.+  På Jehovas befaling skrev Moses opp de stedene de brøt opp fra på hver etappe av vandringen. Og dette var etappene deres, etter de stedene de brøt opp fra:+  De brøt opp fra Rạmeses+ på den 15. dagen i den første måneden.+ Dagen etter påsken+ dro israelittene ut for øynene på alle egypterne og følte seg trygge.*  Samtidig holdt egypterne på med å gravlegge alle de førstefødte som Jehova hadde slått i hjel blant dem,+ for Jehova hadde fullbyrdet dommer over gudene deres.+  Israelittene brøt altså opp fra Rạmeses og slo leir i Sukkot.+  Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etham,+ som ligger i utkanten av ødemarken.  Deretter brøt de opp fra Etham og vendte om mot Pi-Hạkirot, som ligger overfor Baal-Sefon,+ og de slo leir foran Migdol.+  Så brøt de opp fra Pi-Hạkirot og gikk midt gjennom havet+ til ødemarken,+ og de dro tre dagsreiser videre i Etham-ødemarken+ og slo leir i Marah.+  Deretter brøt de opp fra Marah og kom til Elim. I Elim var det 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der.+ 10  Så brøt de opp fra Elim og slo leir ved Rødehavet. 11  Deretter brøt de opp fra Rødehavet og slo leir i Sin-ødemarken.+ 12  Så brøt de opp fra Sin-ødemarken og slo leir i Dofka. 13  Senere brøt de opp fra Dofka og slo leir i Alusj. 14  Deretter brøt de opp fra Alusj og slo leir i Rẹfidim,+ men der fantes det ikke drikkevann til folket. 15  Så brøt de opp fra Rẹfidim og slo leir i Sinai-ødemarken.+ 16  De brøt opp fra Sinai-ødemarken og slo leir i Kibrot-Hattaạva.+ 17  Så brøt de opp fra Kibrot-Hattaạva og slo leir i Hạserot.+ 18  Deretter brøt de opp fra Hạserot og slo leir i Ritma. 19  Så brøt de opp fra Ritma og slo leir i Rimmon-Peres. 20  Deretter brøt de opp fra Rimmon-Peres og slo leir i Libna. 21  De brøt opp fra Libna og slo leir i Rissa. 22  Så brøt de opp fra Rissa og slo leir i Kehelạta. 23  Deretter brøt de opp fra Kehelạta og slo leir ved Sjefer-fjellet. 24  Så brøt de opp fra Sjefer-fjellet og slo leir i Harạda. 25  Deretter brøt de opp fra Harạda og slo leir i Mạkhelot. 26  Så brøt de opp+ fra Mạkhelot og slo leir i Tahat. 27  Deretter brøt de opp fra Tahat og slo leir i Tarah. 28  Så brøt de opp fra Tarah og slo leir i Mitka. 29  Senere brøt de opp fra Mitka og slo leir i Hasjmọna. 30  Deretter brøt de opp fra Hasjmọna og slo leir i Mọserot. 31  Så brøt de opp fra Mọserot og slo leir i Bene-Jaạkan.+ 32  Og de brøt opp fra Bene-Jaạkan og slo leir i Hor-Haggịdgad. 33  Så brøt de opp fra Hor-Haggịdgad og slo leir i Jotbạta.+ 34  Senere brøt de opp fra Jotbạta og slo leir i Abrọna. 35  Deretter brøt de opp fra Abrọna og slo leir i Esjon-Geber.+ 36  Så brøt de opp fra Esjon-Geber og slo leir i Zin-ødemarken,+ det vil si i Kadesj. 37  Senere brøt de opp fra Kadesj og slo leir ved fjellet Hor,+ ved grensen til landet Edom. 38  Og på Jehovas befaling gikk presten Aron opp på fjellet Hor, og der døde han, i det 40. året etter at israelittene dro ut av Egypt, på den første dagen i den femte måneden.+ 39  Aron var 123 år gammel da han døde på fjellet Hor. 40  Kongen i Arad,+ kanaaneeren som bodde i Negev i Kạnaan, fikk høre at israelittene var på vei. 41  Med tiden brøt de opp fra fjellet Hor+ og slo leir i Salmọna. 42  Deretter brøt de opp fra Salmọna og slo leir i Punon. 43  Så brøt de opp fra Punon og slo leir i Obot.+ 44  Deretter brøt de opp fra Obot og slo leir i Ije-Ạbarim, på grensen til Moab.+ 45  Senere brøt de opp fra Ijim og slo leir i Dibon-Gad.+ 46  Deretter brøt de opp fra Dibon-Gad og slo leir i Almon-Diblatạjim. 47  Så brøt de opp fra Almon-Diblatạjim og slo leir i Ạbarim-fjellene,+ foran Nebo.+ 48  Til slutt brøt de opp fra Ạbarim-fjellene og slo leir på Moabs ørkensletter, ved Jordan, nær Jeriko.+ 49  De lå i leir langs Jordan fra Bet-Jẹsjimot og helt til Abel-Sjittim+ på Moabs ørkensletter. 50  Jehova talte til Moses på Moabs ørkensletter, ved Jordan, nær Jeriko, og sa: 51  «Tal til israelittene og si til dem: ‘Dere skal nå gå over Jordan og inn i Kạnaan.+ 52  Dere skal drive alle innbyggerne i landet bort foran dere og ødelegge alle steinfigurene+ og alle metallstatuene*+ de har, og dere skal rive ned alle de hellige offerhaugene.+ 53  Og dere skal innta landet og bo i det, for jeg skal gi dere landet som eiendom.+ 54  Dere skal fordele landet ved loddkasting,+ slik at hver slekt får en eiendom. Til en stor gruppe skal dere gi et større område, og til en liten gruppe skal dere gi et mindre område.+ Hver og en skal få det området som loddet hans faller på. Etter deres fedres stammer skal dere få en eiendom som arv.+ 55  Men hvis dere ikke driver innbyggerne i landet bort foran dere,+ skal de som dere lar være igjen, bli som tagger i øynene deres og som torner i siden på dere, og de kommer til å plage dere i det landet dere bor i.+ 56  Og det jeg hadde tenkt å gjøre mot dem, skal jeg gjøre mot dere.’»+

Fotnoter

Bokst.: «etter sine hærer».
Bokst.: «med løftet hånd».
El.: «de støpte statuene».

Studienoter

Multimedia