4. Mosebok 29:1–40

29  På den første dagen i den sjuende måneden skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid.+ Det er en dag da det skal blåses i trompet.+  Som et brennoffer til en behagelig* duft for Jehova skal dere ofre en ung okse, en vær og sju årsgamle værlam, feilfrie dyr,  og det tilhørende kornofferet av fint mel blandet med olje: tre tiendedels efa for oksen, to tiendedels efa for væren  og en tiendedels efa for hvert av de sju værlammene.  Dessuten skal dere ofre en ung geitebukk som et syndoffer til soning for dere.  Dette kommer i tillegg til det månedlige brennofferet med tilhørende kornoffer+ og det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer,+ sammen med drikkofrene som hører til,+ etter den vanlige framgangsmåten, til en behagelig duft, et ildoffer til Jehova.  På den tiende dagen i denne sjuende måneden skal dere holde en hellig sammenkomst,+ og dere skal plage dere selv.* Dere skal ikke gjøre noe arbeid.+  Og som et brennoffer til Jehova, til en behagelig duft, skal dere ofre en ung okse, en vær og sju årsgamle værlam, feilfrie dyr.+  Og som tilhørende kornoffer av fint mel blandet med olje: tre tiendedels efa for oksen, to tiendedels efa for væren 10  og en tiendedels efa for hvert av de sju værlammene. 11  Dessuten skal dere ofre en ung geit som et syndoffer, i tillegg til soningssyndofferet+ og det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer, sammen med drikkofrene som hører til. 12  På den 15. dagen i den sjuende måneden skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid. I sju dager skal dere feire en høytid for Jehova.+ 13  Og som et brennoffer,+ et ildoffer til en behagelig duft for Jehova, skal dere ofre 13 unge okser, 2 værer og 14 årsgamle værlam, feilfrie dyr.+ 14  Og som tilhørende kornoffer av fint mel blandet med olje: tre tiendedels efa for hver av de 13 oksene, to tiendedels efa for hver av de 2 værene 15  og en tiendedels efa for hvert av de 14 værlammene. 16  Dessuten skal dere ofre en ung geit som et syndoffer, i tillegg til det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer og drikkoffer.+ 17  Den andre dagen skal dere ofre 12 unge okser, 2 værer og 14 årsgamle værlam, feilfrie dyr,+ 18  med tilhørende kornoffer og drikkofre for oksene, værene og værlammene i forhold til hvor mange de er, etter den vanlige framgangsmåten. 19  Dessuten skal dere ofre en ung geit som et syndoffer, i tillegg til det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer, sammen med drikkofrene som hører til.+ 20  Den tredje dagen skal dere ofre 11 okser, 2 værer og 14 årsgamle værlam, feilfrie dyr,+ 21  med tilhørende kornoffer og drikkofre for oksene, værene og værlammene i forhold til hvor mange de er, etter den vanlige framgangsmåten. 22  Dessuten skal dere ofre en geit som et syndoffer, i tillegg til det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer og drikkoffer.+ 23  Den fjerde dagen skal dere ofre 10 okser, 2 værer og 14 årsgamle værlam, feilfrie dyr,+ 24  med tilhørende kornoffer og drikkofre for oksene, værene og værlammene i forhold til hvor mange de er, etter den vanlige framgangsmåten. 25  Dessuten skal dere ofre en ung geit som et syndoffer, i tillegg til det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer og drikkoffer.+ 26  Den femte dagen skal dere ofre 9 okser, 2 værer og 14 årsgamle værlam, feilfrie dyr,+ 27  med tilhørende kornoffer og drikkofre for oksene, værene og værlammene i forhold til hvor mange de er, etter den vanlige framgangsmåten. 28  Dessuten skal dere ofre en geit som et syndoffer, i tillegg til det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer og drikkoffer.+ 29  Den sjette dagen skal dere ofre 8 okser, 2 værer og 14 årsgamle værlam, feilfrie dyr,+ 30  med tilhørende kornoffer og drikkofre for oksene, værene og værlammene i forhold til hvor mange de er, etter den vanlige framgangsmåten. 31  Dessuten skal dere ofre en geit som et syndoffer, i tillegg til det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer og drikkofre.+ 32  Den sjuende dagen skal dere ofre 7 okser, 2 værer og 14 årsgamle værlam, feilfrie dyr,+ 33  med tilhørende kornoffer og drikkofre for oksene, værene og værlammene i forhold til hvor mange de er, etter den vanlige framgangsmåten. 34  Dessuten skal dere ofre en geit som et syndoffer, i tillegg til det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer og drikkoffer.+ 35  Den åttende dagen skal dere holde en høytidssamling. Dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid.+ 36  Som et brennoffer, et ildoffer til en behagelig duft for Jehova, skal dere ofre en okse, en vær og sju årsgamle værlam, feilfrie dyr,+ 37  med tilhørende kornoffer og drikkofre for oksen, væren og værlammene i forhold til hvor mange de er, etter den vanlige framgangsmåten. 38  Dessuten skal dere ofre en geit som et syndoffer, i tillegg til det regelmessige brennofferet med tilhørende kornoffer og drikkoffer.+ 39  Dette skal dere ofre til Jehova ved høytidene deres,+ i tillegg til løfteofrene+ og de frivillige offergavene,+ enten det er brennofre,+ kornofre,+ drikkofre+ eller fellesskapsofre.’»+ 40  Moses fortalte israelittene alt det Jehova hadde befalt ham.

Fotnoter

El.: «formildende; beroligende».
El.: «deres sjeler». Å «plage seg selv» sikter sannsynligvis til forskjellige former for selvfornektelse, deriblant faste.

Studienoter

Multimedia