4. Mosebok 1:1–54

1  Og Jehova talte til Moses i Sinai-ødemarken,+ i møteteltet,+ på den første dagen i den andre måneden i det andre året etter at de hadde kommet ut av Egypt.+ Han sa:  «Tell opp+ hele menigheten av israelitter,* slekt for slekt og fedrehus* for fedrehus, og skriv opp navnet på alle mennene, en for en.*  Du og Aron skal registrere alle fra 20 år og oppover+ som kan tjenestegjøre i hæren i Israel, gruppe for gruppe.*  Ta med dere én mann fra hver stamme. Hver av dem skal være overhode for sitt fedrehus.+  Dette er navnene på de mennene som skal hjelpe dere: fra Ruben: Ẹlisur,+ sønn av Sjẹde’ur;  fra Sịmeon: Sjelụmiel,+ sønn av Surisjạddai;  fra Juda: Nahsjon,+ sønn av Amminạdab;  fra Jịssakar: Nẹtanel,+ sønn av Suar;  fra Sẹbulon: Ẹliab,+ sønn av Helon; 10  fra Josefs sønner: fra Ẹfraim:+ Elisjạma, sønn av Ạmmihud; fra Manạsse: Gamạliel, sønn av Pẹdasur; 11  fra Benjamin: Ạbidan,+ sønn av Gideọni; 12  fra Dan: Akiẹser,+ sønn av Ammisjạddai; 13  fra Asjer: Pạgiel,+ sønn av Okran; 14  fra Gad: Ẹljasaf,+ sønn av Dẹ’uel; 15  fra Nạftali: Akịra,+ sønn av Enan. 16  Dette er de som er utvalgt fra menigheten. De er høvdingene+ for sine fedres stammer, overhodene for Israels tusener.»+ 17  Så tok Moses og Aron med seg disse mennene, som var blitt utpekt ved navn. 18  De samlet hele menigheten på den første dagen i den andre måneden, så hver enkelt som var 20 år eller eldre, kunne bli registrert etter navn, slekt og fedrehus,+ 19  slik Jehova hadde befalt Moses. Og han registrerte dem i Sinai-ødemarken.+ 20  Rubens sønner, etterkommerne av Israels førstefødte,+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 21  Antall registrerte av Rubens stamme var 46 500. 22  Sịmeons etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 23  Antall registrerte av Sịmeons stamme var 59 300. 24  Gads etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 25  Antall registrerte av Gads stamme var 45 650. 26  Judas etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 27  Antall registrerte av Judas stamme var 74 600. 28  Jịssakars etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 29  Antall registrerte av Jịssakars stamme var 54 400. 30  Sẹbulons etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 31  Antall registrerte av Sẹbulons stamme var 57 400. 32  Josefs etterkommere gjennom Ẹfraim+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 33  Antall registrerte av Ẹfraims stamme var 40 500. 34  Manạsses etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 35  Antall registrerte av Manạsses stamme var 32 200. 36  Benjamins etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 37  Antall registrerte av Benjamins stamme var 35 400. 38  Dans etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 39  Antall registrerte av Dans stamme var 62 700. 40  Asjers etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 41  Antall registrerte av Asjers stamme var 41 500. 42  Nạftalis etterkommere+ ble ført opp etter navn, slekt og fedrehus. Alle menn fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren, ble telt. 43  Antall registrerte av Nạftalis stamme var 53 400. 44  Dette er de som ble registrert av Moses og Aron og Israels tolv høvdinger, som representerte hvert sitt fedrehus. 45  Alle israelitter fra 20 år og oppover som kunne tjenestegjøre i hæren i Israel, ble registrert etter sitt fedrehus. 46  Antall registrerte var til sammen 603 550.+ 47  Men levittene+ ble ikke registrert etter sine fedres stamme sammen med de andre.+ 48  Jehova sa til Moses: 49  «Det er bare Levis stamme du ikke skal registrere, og du skal ikke telle dem sammen med de andre israelittene.+ 50  Du skal gi levittene ansvaret for Vitnesbyrdets* tabernakel,+ for alt utstyret og for alt som hører til.+ De skal bære tabernaklet og alt utstyret til det,+ og de skal gjøre tjeneste ved det.+ De skal slå leir rundt tabernaklet.+ 51  Når tabernaklet skal flyttes, er det levittene som skal ta det ned.+ Og når tabernaklet skal reises igjen, er det levittene som skal sette det opp. En utenforstående* som nærmer seg det, skal dø.+ 52  Alle israelitter skal sette opp teltet sitt på sin tildelte plass i leiren, hver enkelt i sin avdeling på tre stammer,*+ gruppe for gruppe.* 53  Men levittene skal slå leir rundt Vitnesbyrdets tabernakel, for at min vrede ikke skal ramme Israels folk.+ Og det er levittenes ansvar å ta hånd om* Vitnesbyrdets tabernakel.»+ 54  Israels folk gjorde alt det Jehova hadde befalt Moses. Akkurat slik gjorde de.

Fotnoter

Bokst.: «Israels sønner».
El.: «hode for hode».
Bokst.: «etter deres hærer».
Bokst.: «fremmed», dvs. en ikke-levitt.
El.: «hver enkelt ved sitt banner».
Bokst.: «etter sine hærer».
El.: «ha oppsyn med; utføre tjeneste ved».

Studienoter

Multimedia