Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • Registrering av menn til hæren (1–46)

  • Levittene fritatt for militærtjeneste (47–51)

  • Organisering av leiren (52–54)

 • 2

  • Leiren delt inn i avdelinger på tre stammer (1–34)

   • Judas avdeling mot øst (3–9)

   • Rubens avdeling mot sør (10–16)

   • Levittenes leir i midten (17)

   • Efraims avdeling mot vest (18–24)

   • Dans avdeling mot nord (25–31)

   • Antall registrerte menn i alt (32–34)

 • 3

  • Arons sønner (1–4)

  • Levittene utvalgt til å gjøre tjeneste (5–39)

  • Løskjøpelse av de førstefødte (40–51)

 • 4

  • Kehatittenes tjeneste (1–20)

  • Gersjonittenes tjeneste (21–28)

  • Merarittenes tjeneste (29–33)

  • Oppsummering av opptellingen (34–49)

 • 5

  • Urene i karantene (1–4)

  • Bekjennelse og erstatning (5–10)

  • Vannprøve ved mistanke om utroskap (11–31)

 • 6

  • Løfte om å være nasireer (1–21)

  • Prestenes velsignelse av folket (22–27)

 • 7

  • Offergaver ved innvielsen av tabernaklet (1–89)

 • 8

  • Aron tenner de sju lampene (1–4)

  • Levittene renset, begynner å tjene (5–22)

  • Aldersgrenser for levittenes tjeneste (23–26)

 • 9

  • Ordning for forsinket påskefeiring (1–14)

  • Sky og ild over tabernaklet (15–23)

 • 10

  • Sølvtrompetene (1–10)

  • Leiren bryter opp fra Sinai (11–13)

  • Gruppenes rekkefølge (14–28)

  • Hobab bedt om å vise vei for Israel (29–34)

  • Moses’ bønn hver gang leiren brøt opp (35, 36)

 • 11

  • Klaging fører til ild fra Gud (1–3)

  • Folket gråter fordi de vil ha kjøtt (4–9)

  • Moses føler seg utilstrekkelig (10–15)

  • Jehova gir av sin ånd til 70 eldste (16–25)

  • Eldad og Medad; Josva sjalu på Moses’ vegne (26–30)

  • Vaktler; folket straffet for grådighet (31–35)

 • 12

  • Mirjam og Aron motarbeider Moses (1–3)

   • Moses mest ydmyk av alle (3)

  • Jehova forsvarer Moses (4–8)

  • Mirjam angrepet av spedalskhet (9–16)

 • 13

  • De tolv speiderne sendt inn i Kanaan (1–24)

  • Negativ rapport fra ti av speiderne (25–33)

 • 14

  • Folket vil dra tilbake til Egypt (1–10)

   • Josvas og Kalebs positive rapport (6–9)

  • Jehova blir vred; Moses ber Jehova tilgi folket (11–19)

  • Straff: 40 år i ødemarken (20–38)

  • Israel slått av amalekittene (39–45)

 • 15

  • Lover om ofre (1–21)

   • Samme lov for israelitter og utlendinger (15, 16)

  • Ofre for synder som ikke blir begått med vilje (22–29)

  • Straff for synder som blir begått med overlegg (30, 31)

  • Mann som brøt sabbaten, straffet med døden (32–36)

  • Frynsekanter på klærne (37–41)

 • 16

  • Korah, Datan og Abiram gjør opprør (1–19)

  • Opprørerne straffet (20–50)

 • 17

  • Arons stav blomstrer (1–13)

 • 18

  • Prestenes og levittenes plikter (1–7)

  • Prestenes andeler (8–19)

   • Saltpakt (19)

  • Levittene skulle få og gi en tiendedel (20–32)

 • 19

  • Den røde kua og renselsesvannet (1–22)

 • 20

  • Mirjam dør i Kadesj (1)

  • Moses slår på klippen og synder (2–13)

  • Edom nekter Israel gjennomreise (14–21)

  • Aron dør (22–29)

 • 21

  • Kongen i Arad beseiret (1–3)

  • Kobberslangen (4–9)

  • Israel går utenom Moab (10–20)

  • Amorittkongen Sihon beseiret (21–30)

  • Amorittkongen Og beseiret (31–35)

 • 22

  • Balak tilkaller Bileam (1–21)

  • Bileams esel snakker (22–41)

 • 23

  • Bileams 1. poetiske budskap (1–12)

  • Bileams 2. poetiske budskap (13–30)

 • 24

  • Bileams 3. poetiske budskap (1–11)

  • Bileams 4. poetiske budskap (12–25)

 • 25

  • Israelittene synder med moabittiske kvinner (1–5)

  • Pinehas går til handling (6–18)

 • 26

  • Den andre opptellingen av Israels stammer (1–65)

 • 27

  • Selofhads døtre (1–11)

  • Josva utnevnt til å overta etter Moses (12–23)

 • 28

 • 29

  • Frambæring av forskjellige ofre (1–40)

 • 30

  • Løfter gitt av menn (1, 2)

  • Løfter gitt av kvinner og døtre (3–16)

 • 31

  • Hevn over Midjan (1–12)

   • Bileam drept (8)

  • Instrukser om krigsbytte (13–54)

 • 32

  • Bosetninger på østsiden av Jordan (1–42)

 • 33

  • Etappene av israelittenes vandring i ødemarken (1–49)

  • Instrukser om erobringen av Kanaan (50–56)

 • 34

  • Kanaans grenser (1–15)

  • Menn utnevnt til å fordele landet (16–29)

 • 35

 • 36

  • Lov om ekteskap for kvinnelige arvinger (1–13)