3. Mosebok 26:1–46

26  Dere skal ikke lage dere verdiløse guder,+ dere skal ikke reise et utskåret bilde*+ eller en hellig støtte, og dere skal ikke sette opp en steinstatue+ i landet deres for å bøye dere for den.+ For jeg er Jehova deres Gud.  Dere skal holde mine sabbater og ha ærefrykt for* min helligdom. Jeg er Jehova.  Hvis dere lever etter mine forskrifter og holder mine bud og følger dem,+  skal jeg gi dere regn til rett tid,+ og landet vil gi sin avling,+ og trærne på marken vil bære frukt.  Tresketiden hos dere vil vare til druehøsten, og druehøsten vil vare til såtiden. Dere kommer til å spise brød til dere er mette, og bo trygt i landet.+  Jeg vil gi fred i landet,+ og dere skal legge dere uten at noen gjør dere redde.+ Jeg vil fjerne de farlige villdyrene fra landet, og et krigens sverd skal ikke herje i landet.  Dere skal forfølge fiendene deres, og de skal falle for sverdet deres.  Fem av dere skal forfølge 100, og 100 av dere skal forfølge 10 000, og fiendene deres skal falle for sverdet deres.+  Jeg vil velsigne* dere og gjøre dere fruktbare og tallrike,+ og jeg vil holde min pakt med dere.+ 10  Mens dere fortsatt spiser av den gamle avlingen, den fra året før, vil dere måtte fjerne den gamle avlingen for å få plass til den nye. 11  Og jeg skal sette mitt tabernakel midt iblant dere,+ og jeg skal ikke forkaste dere. 12  Jeg skal vandre midt iblant dere og være deres Gud,+ og dere skal være mitt folk.+ 13  Jeg er Jehova deres Gud, som førte dere ut av Egypt for at dere ikke lenger skulle være slaver for egypterne. Jeg brøt i stykker åket som lå på dere, og lot dere gå med hevet hode.* 14  Men hvis dere ikke hører på meg og ikke holder alle disse budene,+ 15  og hvis dere forkaster mine forskrifter,+ og hvis dere avskyr mine lover, så dere ikke holder alle budene mine, men bryter min pakt,+ 16  da skal jeg gjøre følgende mot dere: Jeg skal straffe dere med redsler, med tuberkulose og brennende feber som får øynene til å svikte og livet til å svinne bort. Dere kommer til å så kornet deres til ingen nytte, for fiendene deres kommer til å spise det.+ 17  Jeg skal vende meg imot dere, og dere skal bli beseiret av fiendene deres.+ De som hater dere, skal undertrykke dere,+ og dere skal flykte selv om ingen forfølger dere.+ 18  Hvis ikke engang dette får dere til å høre på meg, blir jeg nødt til å tukte dere sju ganger så mye for syndene deres. 19  Jeg kommer til å knuse deres trassige stolthet og gjøre himmelen over dere lik jern+ og jorden under dere lik kobber. 20  Dere kommer til å slite dere ut til ingen nytte, for landet vil ikke gi sin avling,+ og trærne i landet vil ikke bære frukt. 21  Men hvis dere fortsetter å gå imot meg og nekter å høre på meg, blir jeg nødt til å straffe dere sju ganger så mye for syndene deres. 22  Jeg kommer til å sende ville dyr inn blant dere.+ De vil ta livet av barna deres,+ drepe husdyrene og gjøre dere få i antall, og veiene deres vil ligge øde.+ 23  Hvis dere til tross for dette ikke lar dere tilrettevise+ av meg og dere insisterer på å gå imot meg, 24  skal jeg selv gå imot dere, og jeg skal straffe dere sju ganger for syndene deres. 25  Jeg skal føre et sverd over dere som hevn for at dere har brutt pakten.+ Hvis dere samler dere i byene deres, skal jeg sende sykdom inn blant dere,+ og dere skal bli overgitt i fiendens hånd.+ 26  Når jeg ødelegger brødforsyningen,*+ kommer ti kvinner til å kunne bake brød for dere i bare én ovn, og så skal de rasjonere ut brødet etter vekt.+ Dere skal spise, men ikke bli mette.+ 27  Hvis dere til tross for dette ikke hører på meg og dere insisterer på å gå imot meg, 28  vil jeg gå imot dere med enda større styrke,+ og jeg blir nødt til å tukte dere sju ganger for syndene deres. 29  Dere vil da måtte spise kjøttet av deres egne sønner og døtre.+ 30  Jeg skal ødelegge de hellige offerhaugene deres,+ hogge ned røkelsesaltrene deres og legge likene av dere oppå de livløse, avskyelige avgudene*+ deres, og jeg kommer til å vende meg bort fra dere i avsky.+ 31  Jeg skal overgi byene deres til sverdet+ og legge helligdommene deres øde. Jeg vil vende meg bort fra den behagelige* duften fra ofrene deres. 32  Jeg skal legge landet øde,+ og deres fiender som bor der, kommer til å stirre overrasket på det.+ 33  Og jeg skal spre dere blant nasjonene,+ og jeg vil trekke sverdet og la det forfølge dere.+ Landet deres skal bli lagt øde,+ og byene deres skal bli ødelagt. 34  Da skal landet gjøre opp for sine sabbater, hele den tiden det ligger øde, mens dere er i deres fienders land. Da skal landet hvile,* for det må gjøre opp for sine sabbater.+ 35  Det skal hvile hele den tiden det ligger øde, fordi det ikke hvilte på sabbatene mens dere bodde der. 36  Når det gjelder dem som overlever+ og er i fiendenes land, skal jeg fylle deres hjerte med fortvilelse. Lyden av et blad i vinden vil få dem til å flykte, og de kommer til å flykte som en som flykter for sverdet, og falle selv om ingen forfølger dem.+ 37  De kommer til å snuble over hverandre som slike som flykter for sverdet, selv om ingen forfølger dem. Dere vil ikke klare å stå imot fiendene deres.+ 38  Dere skal gå til grunne blant nasjonene,+ og deres fienders land skal gjøre ende på dere. 39  De som blir igjen av dere, vil råtne bort i fiendenes land+ på grunn av sin synd. Ja, de vil råtne bort fordi deres fedre har syndet.+ 40  Da kommer de til å bekjenne sin egen synd+ og sine fedres synd og illojalitet og til å innrømme at de har handlet illojalt ved å gå imot meg.+ 41  Og jeg vil ha gått imot dem+ ved å føre dem til deres fienders land.+ Kanskje deres trassige* hjerte da vil ydmyke seg+ og de vil gjøre opp for sin synd. 42  Og jeg skal huske min pakt med Jakob+ og min pakt med Isak,+ og jeg skal huske min pakt med Abraham,+ og jeg skal huske landet. 43  Mens landet er forlatt av dem, skal det gjøre opp for sine sabbater+ og ligge øde etter dem, og de skal gjøre opp for sin synd, for de forkastet mine lover, og de avskydde mine forskrifter.+ 44  Men til tross for alt dette vil jeg aldri forkaste dem+ fullstendig mens de er i sine fienders land, og jeg vil heller ikke føle en slik avsky for dem at jeg utrydder dem, slik at jeg bryter min pakt+ med dem, for jeg er Jehova deres Gud. 45  For deres skyld skal jeg huske pakten med forfedrene deres,+ som jeg førte ut av Egypt for øynene på nasjonene,+ for å vise at jeg skulle være deres Gud. Jeg er Jehova.’» 46  Dette er de forskriftene, rettslige avgjørelsene og lovene som Jehova fastsatte mellom seg og israelittene på Sinai-fjellet gjennom Moses.+

Fotnoter

El.: «en utskåret figur».
Bokst.: «frykte».
Bokst.: «vende meg til».
Bokst.: «gå oppreist».
El.: «matforsyningen». Bokst.: «brødstaven». Det siktes muligens til staver som man hengte ringformede brød på.
Den hebraiske betegnelsen kan være beslektet med et ord som betyr «møkk», og brukes som et uttrykk for forakt.
El.: «formildende; beroligende».
El.: «holde sabbat».
Bokst.: «uomskårne».

Studienoter

Multimedia