3. Mosebok 23:1–44

23  Jehova sa videre til Moses:  «Tal til israelittene og si til dem: ‘De høytidene+ for Jehova som dere skal utrope,+ er hellige sammenkomster. Dette er mine høytider:  I seks dager kan man arbeide, men på den sjuende dagen er det sabbat med fullstendig hvile,+ en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre noe slags arbeid. Det skal være sabbat for Jehova, uansett hvor dere bor.+  Dette er Jehovas høytider, hellige sammenkomster som dere skal utrope til fastsatte tider:  På den 14. dagen i den første måneden,+ i skumringen,* er det påske+ for Jehova.  På den 15. dagen i den samme måneden begynner de usyrede brøds høytid for Jehova.+ I sju dager skal dere spise usyret brød.+  Den første dagen skal dere holde en hellig sammenkomst.+ Dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid.  Men dere skal bære fram ildoffer til Jehova i sju dager. Den sjuende dagen skal det være en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid.’»  Jehova sa videre til Moses: 10  «Tal til israelittene og si til dem: ‘Når dere kommer inn i det landet som jeg gir dere, og dere har høstet avlingen der, skal dere komme til presten med et kornbånd av førstegrøden+ av avlingen.+ 11  Og presten skal svinge kornbåndet fram og tilbake framfor Jehova for å oppnå godkjennelse for dere. Han skal svinge det dagen etter sabbaten. 12  Den dagen kornbåndet svinges, skal dere ofre et feilfritt årsgammelt værlam som et brennoffer til Jehova. 13  Kornofferet til det skal være to tiendedels efa* fint mel blandet med olje, som et ildoffer til Jehova, en behagelig* duft. Drikkofferet skal være en fjerdedels hin* vin. 14  Dere skal ikke spise brød, ristet korn eller nytt korn før den dagen, før dere kommer med offergaven til deres Gud. Dette skal være en varig forskrift for dere i generasjon etter generasjon, uansett hvor dere bor. 15  Dere skal telle sju sabbater fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med kornbåndet som svingeoffer.+ Det skal være hele uker. 16  Dere skal telle 50 dager,+ til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram et nytt kornoffer til Jehova.+ 17  Dere skal ta med dere to brød hjemmefra som et svingeoffer. Disse skal være laget av to tiendedels efa* fint mel. De skal bakes med surdeig+ og utgjøre den første modne grøden for Jehova.+ 18  Og sammen med brødene skal dere komme med sju feilfrie årsgamle værlam, en ung okse og to værer.+ De skal være et brennoffer til Jehova sammen med kornofferet og drikkofrene, et ildoffer med en behagelig duft for Jehova. 19  Og dere skal ofre en ung geit som et syndoffer+ og to årsgamle værlam som et fellesskapsoffer.+ 20  Presten skal svinge de to værlammene fram og tilbake sammen med brødene av den første modne grøden som et svingeoffer framfor Jehova. De skal være hellige for Jehova og tilhøre presten.+ 21  Den dagen skal dere kunngjøre+ at det er en hellig sammenkomst for dere. Dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid. Dette skal være en varig forskrift for dere i generasjon etter generasjon, uansett hvor dere bor. 22  Når avlingen i landet høstes, skal du ikke høste kornet helt ut til kanten av åkeren, og du skal ikke plukke opp det som ligger igjen etter at du har høstet.+ Du skal la det være igjen til den fattige*+ og til den fastboende utlendingen.+ Jeg er Jehova deres Gud.’» 23  Jehova sa videre til Moses: 24  «Si til israelittene: ‘På den første dagen i den sjuende måneden skal dere holde fullstendig hvile. Det skal være en hellig sammenkomst, en minnedag som blir kunngjort ved at det blir blåst i trompet.+ 25  Dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid, og dere skal bære fram et ildoffer til Jehova.’» 26  Jehova sa videre til Moses: 27  «Men på den tiende dagen i denne sjuende måneden er det soningsdag.+ Dere skal holde en hellig sammenkomst, og dere skal plage dere selv*+ og bære fram et ildoffer til Jehova. 28  Dere skal ikke gjøre noe slags arbeid denne dagen, for det er en soningsdag, da det gjøres soning+ for dere framfor Jehova deres Gud. 29  Den som ikke plager seg selv* den dagen, skal utryddes fra sitt folk.+ 30  Den som gjør noe slags arbeid den dagen, skal jeg utrydde fra folket. 31  Dere skal ikke gjøre noe slags arbeid. Dette skal være en varig forskrift for dere i generasjon etter generasjon, uansett hvor dere bor. 32  Det er en sabbat med fullstendig hvile for dere, og dere skal plage dere selv*+ om kvelden den niende dagen i måneden. Dere skal holde sabbat fra kveld til kveld.» 33  Jehova sa videre til Moses: 34  «Si til israelittene: ‘På den 15. dagen i denne sjuende måneden begynner løvhyttehøytiden for Jehova. Den skal vare i sju dager.+ 35  Det skal være en hellig sammenkomst den første dagen, og dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid. 36  I sju dager skal dere bære fram ildoffer til Jehova. Den åttende dagen skal dere holde en hellig sammenkomst,+ og dere skal bære fram et ildoffer til Jehova. Det er en høytidssamling. Dere skal ikke gjøre noe hardt arbeid. 37  Dette er høytidene+ for Jehova, som dere skal utrope som hellige sammenkomster,+ da det skal bæres fram ildoffer til Jehova: brennofferet+ sammen med kornofferet+ og drikkofrene,+ etter hva som er bestemt for hver dag. 38  Dette kommer i tillegg til det som blir ofret på Jehovas sabbater,+ og de gavene,+ løfteofrene+ og frivillige offergavene+ som dere gir til Jehova. 39  Men på den 15. dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn avlingen i landet, skal dere feire høytid for Jehova i sju dager.+ Den første dagen skal det være fullstendig hvile, og den åttende dagen skal det være fullstendig hvile.+ 40  Den første dagen skal dere ta frukt av majestetiske trær, blader av palmetrær+ og grener av løvtrær og av popler fra dalen.* Dere skal glede dere+ framfor Jehova deres Gud i sju dager.+ 41  Dere skal feire høytiden for Jehova i sju dager hvert år.+ Dette skal være en varig ordning for dere i generasjon etter generasjon, og dere skal feire den i den sjuende måneden. 42  Dere skal bo i løvhytter i sju dager.+ Alle som er født i Israel, skal bo i løvhytter, 43  for at kommende generasjoner kan vite+ at jeg lot israelittene bo i løvhytter da jeg førte dem ut av Egypt.+ Jeg er Jehova deres Gud.’» 44  Dette sa Moses til israelittene om Jehovas høytider.

Fotnoter

Bokst.: «mellom de to kveldene».
El.: «formildende; beroligende».
En hin tilsvarte 3,67 liter. Se Tillegg B14.
To tiendedels efa tilsvarte 4,4 liter. Se Tillegg B14.
To tiendedels efa tilsvarte 4,4 liter. Se Tillegg B14.
El.: «nødstilte».
El.: «deres sjeler». Å «plage seg selv» sikter sannsynligvis til forskjellige former for selvfornektelse, deriblant faste.
El. muligens: «ikke faster».
El.: «deres sjeler».
El.: «elvedalen; wadien».

Studienoter

Multimedia