2. Timoteus 4:1–22

4  Jeg pålegger deg høytidelig framfor Gud og Kristus Jesus, som skal dømme+ levende og døde,+ og som skal bli tilkjennegitt*+ og komme i sitt rike:+  Forkynn Guds ord.+ Hold iherdig på med det i gunstige tider og i vanskelige tider. Du skal irettesette,+ advare strengt* og formane,* med all tålmodighet og lærekunst.+  For det skal komme en tid da folk ikke skal tåle den sunne lære,*+ men de vil følge sine egne ønsker og omgi seg med lærere som sier det de gjerne vil høre.*+  De skal vende øret bort fra sannheten og begynne å høre på usanne historier i stedet.  Men du må være fornuftig i alle ting. Uthold vanskeligheter,+ fortsett å forkynne det gode budskap,* og fullfør din tjeneste.*+  For jeg utøses allerede som et drikkoffer,+ og tiden for at jeg skal bli frigjort,+ er nær.  Jeg har kjempet den gode kampen,+ jeg har fullført løpet,+ og jeg har holdt meg til troen.  Fra nå av er rettferdighetens krone*+ gjort klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer,+ gi meg som lønn på den dagen,+ ja ikke bare meg, men alle som har lengtet etter* at han skal bli tilkjennegitt.  Gjør alt du kan for å komme til meg snart. 10  For Demas+ har forlatt meg fordi han elsket den nåværende verdensordningen,* og han har dratt til Tessalọnika. Kreskens har dratt til Galạtia og Titus til Dalmạtia. 11  Bare Lukas er hos meg. Ta med deg Markus, for han er til stor hjelp for meg i tjenesten. 12  Jeg har sendt Tỵkikus+ til Ẹfesos. 13  Når du kommer, ta da med deg den kappen som jeg la igjen i Troas hos Karpus, og bokrullene, spesielt pergamentene.* 14  Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye vondt. Jehova* skal gjengjelde ham etter det han har gjort.+ 15  Pass deg for ham, du også, for han har vært en innbitt motstander av budskapet vårt. 16  Da jeg forsvarte meg første gang, var det ingen som stilte seg på min side, men de forlot meg alle sammen – måtte det ikke bli holdt imot dem. 17  Men Herren sto hos meg og ga meg kraft til å fullføre forkynnelsen så alle nasjonene kunne få høre.+ Og jeg ble reddet fra løvens gap.+ 18  Herren skal redde meg fra alt ondt, og han skal frelse meg og føre meg inn i sitt himmelske rike.+ Måtte han bli æret for evig og alltid. Amen. 19  Hils til Priska og Akvịlas+ og alle i husstanden til Onesịforos.+ 20  Erạstus+ ble i Korint, men jeg lot Trọfimus+ bli igjen i Milẹt fordi han var syk. 21  Gjør alt du kan for å komme før vinteren. Eubulus sender deg sine hilsener, og det gjør også Pudens, Linus, Klaudia og alle brødrene. 22  Måtte Herren være med den ånd du legger for dagen. Måtte hans ufortjente godhet være med dere.

Fotnoter

El.: «refse».
El.: «oppmuntre».
El.: «den læren som bygger opp».
El.: «som klør dem i øret».
El.: «gjør en evangelists gjerning».
El.: «utfør din tjeneste på en grundig måte».
El.: «seierskrans».
Bokst.: «har elsket».
El.: «tidsalderen». Se Ordforklaringer.
Dvs. bokrullene av skinn.

Studienoter

Multimedia