2. Mosebok 38:1–31

38  Bẹsalel laget brennofferalteret av akasietre. Det var kvadratisk, fem alen* langt, fem alen bredt og tre alen høyt.+  Så laget han horn på de fire hjørnene. Hornene gikk i ett med alteret. Deretter kledde han det med kobber.+  Han laget alle redskapene til alteret – spannene, spadene, skålene, gaflene og fyrfatene. Alle redskapene laget han av kobber.  Han laget også en rist til alteret, et gitter av kobber, og plasserte den under kanten, og den gikk halvveis ned i alteret.  Han støpte fire ringer til de fire hjørnene, nær kobberristen, som holdere for bærestengene.  Deretter laget han stengene av akasietre og kledde dem med kobber.  Han stakk stengene inn i ringene på sidene av alteret, så det kunne bæres. Han laget alteret av planker, og det var hult.  Så laget han kobberkaret+ og understellet av kobber til det. Han brukte speilene* til de kvinnene som var organisert for å tjene ved inngangen til møteteltet.  Deretter laget han forgården.+ Til sørsiden av forgården laget han en skjermduk av fint tvunnet lingarn, 100 alen lang.+ 10  Den hadde 20 stolper og 20 sokler av kobber, og knaggene på stolpene og festeanordningene* var av sølv. 11  Også på nordsiden var det 100 alen med skjermduk. De 20 stolpene og de 20 soklene til den var av kobber. Knaggene på stolpene og festeanordningene var av sølv. 12  Men på vestsiden var skjermduken på 50 alen. Den hadde ti stolper og ti sokler, og knaggene på stolpene og festeanordningene var av sølv. 13  Kortsiden mot øst, mot soloppgangen, var 50 alen. 14  Det var 15 alen med skjermduk på den ene siden av inngangen, med tre stolper og tre sokler. 15  På den andre siden av inngangen til forgården var det også 15 alen med skjermduk, med tre stolper og tre sokler. 16  Alle skjermdukene rundt forgården var av fint tvunnet lingarn. 17  Soklene til stolpene var av kobber, knaggene på stolpene og festeanordningene var av sølv, og stolpehodene var kledd med sølv. Alle stolpene i forgården hadde festeanordninger av sølv.+ 18  Forhenget* til forgårdens inngang var vevd av blå tråd, fiolett ull, skarlagenrødt materiale og fint tvunnet lingarn. Det var 20 alen langt og 5 alen høyt, like høyt som skjermduken rundt forgården.+ 19  De fire stolpene og de fire soklene til forhenget var laget av kobber. Knaggene og festeanordningene var av sølv, og stolpehodene var kledd med sølv. 20  Alle teltpluggene til tabernaklet og til forgården var av kobber.+ 21  Det følgende er en oversikt over de materialene som ble brukt til tabernaklet, Vitnesbyrdets tabernakel.+ Moses befalte at det skulle lages en slik oversikt, og levittene,+ under ledelse av Ịtamar,+ presten Arons sønn, hadde ansvaret for dette. 22  Bẹsalel,+ sønn av Uri, Hurs sønn, av Judas stamme, gjorde alt det Jehova hadde befalt Moses. 23  Sammen med ham var Ohọliab,+ Akisạmaks sønn, av Dans stamme, en kunsthåndverker og broderer og kunstvever som arbeidet med blå tråd, fiolett ull, skarlagenrødt materiale og fint lin. 24  Alt det gullet som ble brukt til alt arbeidet med det hellige sted, det gullet som ble gitt som svingeoffer,+ var 29 talenter* og 730 sekel* etter det hellige steds standardvekt.* 25  Og sølvet fra de registrerte i forsamlingen var 100 talenter og 1775 sekel etter det hellige steds standardvekt.* 26  Alle som var blant de registrerte fra 20-årsalderen og oppover, i alt 603 550 menn,+ kom med en halv sekel etter det hellige steds standardvekt.*+ 27  Til støpingen av soklene til det hellige sted og soklene til forhenget gikk det med 100 talenter – 100 sokler svarte til 100 talenter, én talent til hver sokkel.+ 28  Han brukte de 1775 seklene til å lage knagger til stolpene og til å kle stolpehodene, og han forbandt dem med hverandre. 29  Det kobberet som ble gitt som offergave,* var 70 talenter og 2400 sekel. 30  Av dette laget han soklene til møteteltets inngang, kobberalteret og kobberristen til det, alle redskapene til alteret, 31  soklene rundt forgården, soklene til forgårdens inngang, alle teltpluggene til tabernaklet og alle teltpluggene+ til forgården.

Fotnoter

En alen tilsvarte 44,5 cm. Se Tillegg B14.
Dvs. blankpolerte metallspeil.
El.: «ringene; båndene», til å feste noe eller binde noe sammen med.
El.: «Avskjermingen».
En talent tilsvarte 34,2 kg. Se Tillegg B14.
En sekel tilsvarte 11,4 g. Se Tillegg B14.
El.: «den hellige sekel».
El.: «den hellige sekel».
El.: «den hellige sekel».
El.: «svingeoffer».

Studienoter

Multimedia