2. Mosebok 37:1–29

37  Bẹsalel+ laget så Arken+ av akasietre. Den var to og en halv alen* lang, en og en halv alen bred og en og en halv alen høy.+  Han kledde den med rent gull både innvendig og utvendig og laget en kant* av gull rundt den.+  Deretter støpte han fire ringer av gull til den. De skulle være over de fire føttene, to ringer på den ene siden og to ringer på den andre siden.  Så laget han bærestenger av akasietre og kledde dem med gull.+  Han stakk stengene gjennom ringene på sidene av Arken, så man kunne bære Arken.+  Han laget lokket av rent gull.+ Det var to og en halv alen langt og en og en halv alen bredt.+  Han laget så to kjeruber+ av hamret gull og satte dem på hver sin ende av lokket.+  Den ene kjeruben var på den ene enden, og den andre kjeruben på den andre enden. Han satte kjerubene på hver sin ende av lokket.  De to kjerubene bredte ut vingene og holdt dem løftet, slik at de skjermet lokket med vingene.+ Kjerubene var vendt mot hverandre, og ansiktene deres var bøyd mot lokket.+ 10  Så laget han bordet av akasietre.+ Det var to alen langt, en alen bredt og en og en halv alen høyt.+ 11  Han kledde det med rent gull og laget en kant* av gull rundt det. 12  Deretter laget han en list på en håndsbredd* som gikk rundt det, og en kant* av gull som gikk langs listen. 13  Videre støpte han fire ringer av gull til det og satte ringene på de fire hjørnene, der de fire bena var festet. 14  Ringene satt like ved listen. De skulle være holdere for stengene som man skulle bære bordet med. 15  Så laget han stengene til å bære bordet med av akasietre og kledde dem med gull. 16  Av rent gull laget han utstyret som hørte til bordet – fat og begre, og skåler og kanner som man skulle helle ut drikkofre med.+ 17  Så laget han lampestaken+ av rent, hamret gull. Lampestakens fot, stamme, begre, knopper og blomster var i ett stykke.+ 18  Seks armer gikk ut fra lampestakens stamme, tre armer fra den ene siden og tre armer fra den andre siden. 19  På den første armen var det tre begre formet som mandelblomster med vekselvis knopper og blomster. På den neste armen var det også tre begre formet som mandelblomster med vekselvis knopper og blomster. Slik var det med alle de seks armene som gikk ut fra lampestaken. 20  Og på selve staken var det fire begre formet som mandelblomster med vekselvis knopper og blomster. 21  Det var en knopp under de to første armene som gikk ut fra lampestaken, en knopp under de to neste armene og en knopp under de to siste armene. Dette gjaldt alle de seks armene som gikk ut fra lampestaken. 22  Knoppene og armene og hele lampestaken ble laget i ett stykke av rent, hamret gull. 23  Så laget han de sju lampene+ og veketengene* og fyrfatene som hørte til, av rent gull. 24  Han laget lampestaken og alle redskapene til den av en talent* rent gull. 25  Han laget røkelsesalteret+ av akasietre. Det var kvadratisk, en alen langt, en alen bredt og to alen høyt. Hornene på alteret gikk i ett med det.+ 26  Han kledde toppen, sidene og hornene med rent gull og laget en kant* av gull rundt det. 27  Han laget ringer av gull og satte dem under kanten på to motsatte sider, to på hver side. Disse skulle være holdere for stengene som alteret skulle bæres med. 28  Deretter laget han stengene av akasietre og kledde dem med gull. 29  Han laget også den hellige salvingsoljen+ og den rene, velluktende røkelsen,+ slik en salveblander gjør det.

Fotnoter

En alen tilsvarte 44,5 cm. Se Tillegg B14.
El.: «bord».
El.: «bord».
Ca. 7,4 cm. Se Tillegg B14.
El.: «bord».
En talent tilsvarte 34,2 kg. Se Tillegg B14.
El.: «bord».

Studienoter

Multimedia