2. Mosebok 36:1–38

36  Bẹsalel skal arbeide sammen med Ohọliab og alle dyktige menn.* Jehova har gitt dem visdom og forståelse, slik at de vet hvordan de skal gjøre alt arbeidet i forbindelse med den hellige tjenesten på den måten Jehova har befalt.»+  Moses tilkalte så Bẹsalel og Ohọliab og alle dyktige menn som Jehova hadde gitt visdom i hjertet,+ alle som ble drevet av hjertet til å melde seg frivillig til arbeidet.+  Av Moses fikk de hele det bidraget+ som israelittene hadde gitt til arbeidet i forbindelse med den hellige tjenesten. Men folket fortsatte å komme til ham med frivillige gaver, morgen etter morgen.  Etter at håndverkerne hadde begynt på det hellige arbeidet, kom den ene etter den andre av dem  og sa til Moses: «Folket kommer med mye mer enn det som trengs til det arbeidet som Jehova har gitt befaling om.»  Moses befalte da at man skulle opplyse følgende i hele leiren: «Menn og kvinner, dere skal ikke komme med flere bidrag til helligdommen.» Dermed ble folket holdt tilbake fra å komme med noe mer.  Det var nok materiale til alt det arbeidet som skulle gjøres, ja mer enn nok.  Alle håndverkerne+ laget så tabernaklet+ av ti teltduker av fint tvunnet lingarn, blå tråd, fiolett ull og skarlagenrødt materiale. Han* laget broderte kjeruber på dem.+  Hver teltduk var 28 alen* lang og 4 alen bred. Alle teltdukene hadde samme størrelse. 10  Så festet han fem av teltdukene sammen til ett stykke, og han festet de fem andre teltdukene sammen til ett stykke. 11  Deretter laget han løkker av blå tråd langs kanten av teltduken i enden av det første stykket, der stykkene skulle hektes sammen. Han gjorde det samme langs kanten av teltduken i den tilsvarende enden av det andre stykket. 12  Han laget 50 løkker på den ene teltduken og 50 løkker langs kanten av den andre teltduken, der stykkene skulle hektes sammen. Løkkene satt rett overfor hverandre. 13  Til slutt laget han 50 kroker av gull og hektet teltdukene sammen ved hjelp av krokene, slik at tabernaklet ble et sammenhengende hele. 14  Etter det laget han teltduker av geitehår til et telt over tabernaklet. Han laget elleve teltduker.+ 15  Hver teltduk var 30 alen lang og 4 alen bred. De elleve teltdukene hadde samme størrelse. 16  Så festet han fem av teltdukene sammen til ett stykke, og han festet de seks andre teltdukene sammen til ett stykke. 17  Deretter laget han 50 løkker langs kanten av teltduken i enden av det første stykket, der stykkene skulle hektes sammen. Han laget også 50 løkker langs kanten av teltduken i enden av det andre stykket, som det første stykket skulle hektes sammen med. 18  Og han laget 50 kroker av kobber til å hekte sammen teltet med, så det kunne bli et sammenhengende hele. 19  Han laget et dekke til teltet av rødfargede værskinn og over det igjen et dekke av selskinn.+ 20  Av akasietre+ laget han så veggrammene til tabernaklet. De sto loddrett.+ 21  Hver veggramme var ti alen høy og en og en halv alen bred. 22  Hver veggramme hadde to tapper* som satt ved siden av hverandre.* Slik laget han alle veggrammene til tabernaklet. 23  Til sørsiden av tabernaklet laget han 20 veggrammer. 24  Han laget 40 sølvsokler som skulle være under de 20 veggrammene – to sokler til de to tappene under den første veggrammen og to sokler til de to tappene under hver av de neste veggrammene.+ 25  Til den andre siden av tabernaklet, nordsiden, laget han 20 veggrammer 26  og 40 sølvsokler – to sokler under den første veggrammen og to sokler under hver av de andre veggrammene. 27  Til baksiden av tabernaklet, mot vest, laget han seks veggrammer.+ 28  Han laget to veggrammer som hjørnestolper, en til hvert hjørne bak i tabernaklet. 29  Hjørnestolpene var doble fra nederst til øverst, opp til den første ringen. Slik laget han begge hjørnestolpene. 30  Det var altså åtte veggrammer med 16 sølvsokler – to sokler under hver veggramme. 31  Så laget han tverrstenger av akasietre – fem tverrstenger til veggrammene på den ene siden av tabernaklet+ 32  og fem tverrstenger til veggrammene på den andre siden av tabernaklet og fem til veggrammene på baksiden av tabernaklet, mot vest. 33  Han laget den mellomste tverrstangen, som skulle være midt på veggrammene og gå fra den ene enden til den andre. 34  Han kledde veggrammene med gull, og ringene på dem, som skulle være holdere for tverrstengene, laget han av gull. Han kledde også tverrstengene med gull.+ 35  Deretter laget han et forheng+ av blå tråd, fiolett ull, skarlagenrødt materiale og fint tvunnet lingarn. Han laget broderte kjeruber+ på det.+ 36  Så laget han fire akasiestolper til det og kledde dem med gull, og han laget knagger av gull. Han støpte fire sølvsokler til dem. 37  Etter det laget han et forheng* til inngangen til teltet av blå tråd, fiolett ull, skarlagenrødt materiale og fint tvunnet lingarn vevd sammen.+ 38  Han laget også fem stolper og knagger til dem. Han kledde stolpehodene og festeanordningene* med gull, men de fem soklene var av kobber.

Fotnoter

Bokst.: «hver mann med et vist hjerte».
Sikter tydeligvis til Besalel, som fikk hjelp av andre.
En alen tilsvarte 44,5 cm. Se Tillegg B14.
El.: «vertikale deler».
El.: «som var forbundet med hverandre».
El.: «en avskjerming».
El.: «ringene; båndene», til å feste noe eller binde noe sammen med.

Studienoter

Multimedia