2. Mosebok 31:1–18

31  Jehova fortsatte å tale til Moses og sa:  «Jeg har utvalgt* Bẹsalel,+ sønn av Uri, Hurs sønn, av Judas stamme.+  Jeg skal fylle ham med Guds ånd og gi ham visdom og forståelse og kunnskap i all slags håndverk, slik at han blir dyktig  og kan utforme ting på en kunstnerisk måte, arbeide med gull, sølv og kobber,  slipe og innfatte steiner+ og lage alle slags arbeider i tre.+  Jeg har dessuten utvalgt Ohọliab,+ Akisạmaks sønn, av Dans stamme, til å hjelpe ham. Og jeg gir visdom i hjertet til alle som har gode evner,* så de kan lage alt det jeg har befalt deg:+  møteteltet,+ Vitnesbyrdets ark+ og lokket+ som er på den, alt utstyret som hører til teltet,  bordet+ og utstyret til det, lampestaken av rent gull og alt utstyret+ til den, røkelsesalteret,+  brennofferalteret+ og alle redskapene som hører til det, karet med understell,+ 10  de fint vevde klærne, de hellige klærne til presten Aron, presteklærne til sønnene hans,+ 11  salvingsoljen og den velluktende røkelsen til helligdommen.+ De skal gjøre alt det jeg har befalt deg.» 12  Jehova sa videre til Moses: 13  «Si til israelittene: ‘Vær nøye med å holde mine sabbater,+ for sabbaten er et tegn mellom meg og dere i generasjon etter generasjon, så dere kan vite at jeg, Jehova, helliger dere. 14  Dere skal holde sabbaten, for den er hellig for dere.+ Den som vanhelliger den, skal dø. Hvis noen gjør noe arbeid på den dagen, skal den personen utryddes fra sitt folk.+ 15  I seks dager kan man arbeide, men på den sjuende dagen er det sabbat med fullstendig hvile.+ Den er hellig for Jehova. Den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal dø. 16  Israelittene skal holde sabbaten. De skal feire sabbaten i generasjon etter generasjon. Det er en varig pakt. 17  Den er et varig tegn mellom meg og Israels folk,+ for på seks dager laget Jehova himmelen og jorden, og på den sjuende dagen hvilte han og var tilfreds.’»+ 18  Så snart han var ferdig med å tale med Moses på Sinai-fjellet, ga han ham Vitnesbyrdets to tavler,+ steintavler som det var skrevet på med Guds finger.+

Fotnoter

Bokst.: «kalt ved navn».
Bokst.: «et vist hjerte».

Studienoter

Multimedia