2. Mosebok 22:1–31

22  Hvis noen stjeler en okse eller en sau og slakter eller selger den, skal han som erstatning for oksen gi fem okser og for sauen fire sauer.+  (Hvis en tyv+ blir tatt mens han bryter seg inn, og han blir slått og dør, fører det ikke til blodskyld.  Men hvis det skjer etter soloppgang, fører det til blodskyld.) En tyv skal gi erstatning. Hvis han ikke har noe, skal han selges som slave som erstatning for det han stjal.  Hvis det han stjal, blir funnet levende hos ham, enten det er en okse, et esel eller en sau, skal han gi dobbel erstatning.  Hvis noen slipper ut dyrene sine for å la dem beite på en mark eller i en vingård og han lar dem beite på en annens mark, skal han gi erstatning med det beste fra sin egen mark eller med det beste fra sin egen vingård.  Hvis det begynner å brenne og ilden sprer seg til tornebusker slik at kornbånd eller uhøstet korn eller hele åkeren brenner opp, skal brannstifteren gi erstatning for det som brant opp.  Hvis noen lar en annen person ta vare på penger eller gjenstander for seg og dette blir stjålet fra huset hans, skal tyven gi dobbel erstatning hvis han blir funnet.+  Hvis tyven ikke blir funnet, skal husets eier føres fram for den sanne Gud+ så det kan avgjøres om det er han som har stjålet* den andres eiendom.  I hvert tilfelle som gjelder ulovlig besittelse av en okse, et esel, en sau, et klesplagg eller hva som helst som noen har mistet og sier følgende om: ‘Det er mitt!’, skal begge parter legge fram sin sak for den sanne Gud.+ Den som Gud erklærer skyldig, skal gi den andre dobbel erstatning.+ 10  Hvis noen lar en annen ta vare på et esel, en okse, en sau eller et hvilket som helst husdyr og dyret dør eller blir alvorlig skadet eller blir ført bort uten at noen ser det, 11  da skal det avlegges en ed mellom dem framfor Jehova på at han ikke har lagt hånd på den andres eiendom, og dyrets eier må godta det. Den andre skal ikke gi erstatning.+ 12  Men hvis dyret er blitt stjålet fra ham, skal han gi erstatning til eieren. 13  Hvis det er revet i hjel av et vilt dyr, skal han legge det fram som bevis. Han skal ikke gi erstatning for noe som er revet i hjel av et vilt dyr. 14  Men hvis noen ber om å få låne et dyr av en annen og det blir alvorlig skadet eller dør mens eieren ikke er til stede, skal han som lånte dyret, gi erstatning. 15  Hvis eieren er til stede, skal han ikke gi erstatning. Hvis dyret var leid, er det leien som utgjør erstatningen. 16  Hvis en mann forfører en jomfru som ikke er forlovet, og han ligger med henne, skal han betale brudeprisen for henne, slik at hun blir hans kone.+ 17  Hvis faren hennes nekter å gi henne til ham, skal mannen betale et beløp som tilsvarer brudeprisen. 18  Du skal ikke la en trollkvinne leve.+ 19  Den som ligger med et dyr, skal dø.+ 20  Den som ofrer til andre guder enn Jehova, skal dø.*+ 21  Du skal ikke behandle en fastboende utlending dårlig eller undertrykke ham.+ Dere var jo selv fastboende utlendinger i Egypt.+ 22  Dere skal ikke plage en enke eller et farløst* barn.+ 23  Hvis du på noen måte plager dem, slik at de roper til meg, skal jeg høre deres rop,+ 24  og min vrede skal flamme opp, og jeg skal drepe dere med sverdet, så konene deres blir enker og barna deres blir farløse. 25  Hvis du låner penger til en i mitt folk som er fattig,* til en som bor blant dere, skal du ikke gjøre som pengeutlånerne.* Du skal ikke kreve rente av ham.+ 26  Hvis du tar en persons kappe som sikkerhet for et lån,*+ skal du gi den tilbake til ham før solnedgang. 27  For den er det eneste han har å dekke seg med. Hva skal han ha rundt seg* når han sover, hvis han ikke har kappen sin?+ Når han roper til meg, skal jeg høre, for jeg er medfølende.*+ 28  Du skal ikke forbanne* Gud,+ og du skal ikke forbanne en høvding* blant ditt folk.+ 29  Du skal ikke være sen med å gi av din rike avling og av overfloden fra pressene* dine.+ Den førstefødte av sønnene dine skal du gi til meg.+ 30  Og dette skal du gjøre med den førstefødte av oksene og sauene dine:+ Sju dager skal den være hos moren. Den åttende dagen skal du gi den til meg.+ 31  Hellige mennesker skal dere være for meg.+ Hvis dere finner et dyr på marken som er revet i hjel av et vilt dyr, skal dere ikke spise kjøttet.+ Dere skal kaste det til hundene.

Fotnoter

Bokst.: «lagt sin hånd på».
El.: «vies til tilintetgjørelse». Se Ordforklaringer.
El.: «foreldreløst».
El.: «ågerkarene».
El.: «nødstilt».
El.: «som pant».
El.: «dekke huden med».
El.: «barmhjertig».
El.: «spotte».
El.: «leder».
Dvs. oljepresser og vinpresser.

Studienoter

Multimedia