Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • Israelittene blir mange i Egypt (1–7)

  • Farao undertrykker israelittene (8–14)

  • Gudfryktige jordmødre redder liv (15–22)

 • 2

  • Moses født (1–4)

  • Faraos datter adopterer Moses (5–10)

  • Moses flykter til Midjan og gifter seg med Sippora (11–22)

  • Gud hører at israelittene stønner (23–25)

 • 3

  • Moses og den brennende tornebusken (1–12)

  • Jehova forklarer navnet sitt (13–15)

  • Jehova gir Moses instrukser (16–22)

 • 4

  • Tre tegn Moses skal gjøre (1–9)

  • Moses føler seg ikke kvalifisert (10–17)

  • Moses drar tilbake til Egypt (18–26)

  • Moses gjenforent med Aron (27–31)

 • 5

  • Moses og Aron hos farao (1–5)

  • Undertrykkelsen blir verre (6–18)

  • Israelittene anklager Moses og Aron (19–23)

 • 6

  • Løftet om frihet gjentatt (1–13)

   • Jehovas navn ikke åpenbart fullt ut (2, 3)

  • Moses’ og Arons avstamning (14–27)

  • Moses skal igjen tale til farao (28–30)

 • 7

  • Jehova styrker Moses (1–7)

  • Arons stav blir til en stor slange (8–13)

  • 1. plage: vann blir til blod (14–25)

 • 8

 • 9

  • 5. plage: husdyr dør (1–7)

  • 6. plage: byller på mennesker og dyr (8–12)

  • 7. plage: hagl (13–35)

   • Farao skal se Guds makt (16)

   • Jehovas navn skal bli forkynt (16)

 • 10

 • 11

  • Den tiende plagen kunngjort (1–10)

   • Israelittene skal be om gaver (2)

 • 12

  • Påsken innstiftet (1–28)

   • Blod skal skvettes på dørstolpene (7)

  • 10. plage: førstefødte drept (29–32)

  • Utgangen av Egypt begynner (33–42)

   • De 430 årene ender (40, 41)

  • Instrukser om hvem som kan delta i påskefeiringen (43–51)

 • 13

  • Alle førstefødte av hankjønn tilhører Jehova (1, 2)

  • De usyrede brøds høytid (3–10)

  • Alle førstefødte av hankjønn skal gis til Gud (11–16)

  • Israel ledet mot Rødehavet (17–20)

  • Skysøyle og ildsøyle (21, 22)

 • 14

  • Israel kommer til havet (1–4)

  • Farao forfølger Israel (5–14)

  • Israel går gjennom Rødehavet (15–25)

  • Egypterne drukner i havet (26–28)

  • Israel tror på Jehova (29–31)

 • 15

  • Moses’ og Israels seierssang (1–19)

  • Mirjam synger i vekselsang (20, 21)

  • Bittert vann gjort friskt (22–27)

 • 16

  • Folket klager for å få mat (1–3)

  • Jehova hører klagingen (4–12)

  • Folket får vaktler og manna (13–21)

  • Ingen manna på sabbaten (22–30)

  • Manna oppbevares som en påminnelse (31–36)

 • 17

  • Folket klager over mangel på vann ved Horeb (1–4)

  • Vann fra en klippe (5–7)

  • Amalekittene angriper og blir beseiret (8–16)

 • 18

  • Jetro og Sippora kommer (1–12)

  • Jetros råd om å utnevne dommere (13–27)

 • 19

  • Ved Sinai-fjellet (1–25)

   • Israel skal bli et kongelig presteskap (5, 6)

   • Folket helliger seg for å møte Gud (14, 15)

 • 20

  • De ti bud (1–17)

  • Synlige beviser på Guds makt får Israel til å frykte (18–21)

  • Instrukser om tilbedelse (22–26)

 • 21

 • 22

  • Lover for Israel (1–31)

   • Om tyveri (1–4)

   • Om skader på avlinger (5, 6)

   • Om erstatning og eierforhold (7–15)

   • Om å forføre en jomfru (16, 17)

   • Om tilbedelse og sosial rettferdighet (18–31)

 • 23

  • Lover for Israel (1–19)

   • Om ærlighet og rettferdighet (1–9)

   • Om sabbater og høytider (10–19)

  • En engel skal lede Israel (20–26)

  • Hvordan landet skal inntas, og hvor grensene skal gå (27–33)

 • 24

  • Folket sier at de vil holde pakten (1–11)

  • Moses på Sinai-fjellet (12–18)

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

  • Innsettelsen av prestene (1–37)

  • Den daglige ofringen (38–46)

 • 30

  • Røkelsesalteret (1–10)

  • Folketelling og soningspenger (11–16)

  • Vaskekaret av kobber (17–21)

  • Oppskrift på salvingsolje (22–33)

  • Oppskrift på hellig røkelse (34–38)

 • 31

  • Håndverkere fylt med Guds ånd (1–11)

  • Sabbaten, et tegn mellom Gud og Israel (12–17)

  • De to steintavlene (18)

 • 32

  • Gullkalven (1–35)

   • Moses hører uvanlig synging (17, 18)

   • Moses knuser lovtavlene (19)

   • Levittene lojale mot Jehova (26–29)

 • 33

  • Irettesettelse fra Gud (1–6)

  • Møteteltet utenfor leiren (7–11)

  • Moses ber om å få se Jehovas herlighet (12–23)

 • 34

  • Nye steintavler hogd ut (1–4)

  • Moses ser Jehovas herlighet (5–9)

  • Trekk ved pakten gjentatt (10–28)

  • Ansiktet til Moses stråler (29–35)

 • 35

  • Instrukser om sabbaten (1–3)

  • Bidrag til tabernaklet (4–29)

  • Besalel og Oholiab fylt med Guds ånd (30–35)

 • 36

  • Mer enn nok bidrag (1–7)

  • Byggingen av tabernaklet (8–38)

 • 37

 • 38

  • Brennofferalteret (1–7)

  • Kobberkaret (8)

  • Forgården (9–20)

  • Oversikt over materialer brukt til tabernaklet (21–31)

 • 39

  • Presteklærne lages (1)

  • Efoden (2–7)

  • Bryststykket (8–21)

  • Den ermeløse overkledningen (22–26)

  • Andre presteklær (27–29)

  • Gullplaten (30, 31)

  • Moses inspiserer tabernaklet (32–43)

 • 40

  • Tabernaklet settes opp (1–33)

  • Jehovas herlighet fyller tabernaklet (34–38)