Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

 • 2

  • Forberedelser til byggingen av templet (1–18)

 • 3

  • Salomo begynner å bygge templet (1–7)

  • Det aller helligste (8–14)

  • De to kobbersøylene (15–17)

 • 4

  • Alteret, Havet og vaskekarene (1–6)

  • Lampestakene, bordene og forgårdene (7–11a)

  • Templets inventar fullført (11b–22)

 • 5

  • Forberedelser til innvielsen av templet (1–14)

   • Arken føres til templet (2–10)

 • 6

  • Salomos tale til folket (1–11)

  • Salomos innvielsesbønn (12–42)

 • 7

  • Jehovas herlighet fyller templet (1–3)

  • Innvielsesseremonier (4–10)

  • Jehova viser seg for Salomo (11–22)

 • 8

  • Salomos andre byggeprosjekter (1–11)

  • Organisering av tilbedelsen ved templet (12–16)

  • Salomos skipsflåte (17, 18)

 • 9

 • 10

  • Israels opprør mot Rehabeam (1–19)

 • 11

  • Rehabeams styre (1–12)

  • Lojale levitter flytter til Juda (13–17)

  • Rehabeams familie (18–23)

 • 12

  • Sjisjaks angrep på Jerusalem (1–12)

  • Rehabeams styre ender (13–16)

 • 13

  • Abija, konge i Juda (1–22)

   • Abija beseirer Jeroboam (3–20)

 • 14

  • Abija dør (1)

  • Asa, konge i Juda (2–8)

  • Asa beseirer 1 000 000 etiopiere (9–15)

 • 15

 • 16

 • 17

  • Jehosjafat, konge i Juda (1–6)

  • Undervisningskampanje (7–9)

  • Jehosjafats militære makt (10–19)

 • 18

  • Jehosjafats allianse med Akab (1–11)

  • Mikajas profeti om nederlag (12–27)

  • Akab drept ved Ramot-Gilead (28–34)

 • 19

  • Jehu irettesetter Jehosjafat (1–3)

  • Jehosjafats reformer (4–11)

 • 20

  • Nabonasjoner truer Juda (1–4)

  • Jehosjafat ber til Gud om hjelp (5–13)

  • Svar fra Jehova (14–19)

  • Juda mirakuløst reddet (20–30)

  • Jehosjafats styre ender (31–37)

 • 21

 • 22

  • Akasja, konge i Juda (1–9)

  • Atalja tilraner seg tronen (10–12)

 • 23

  • Jehojada griper inn; Jehoasj gjort til konge (1–11)

  • Atalja drept (12–15)

  • Jehojadas reformer (16–21)

 • 24

  • Jehoasjs styre (1–3)

  • Jehoasj setter i stand templet (4–14)

  • Jehoasj forlater Jehova (15–22)

  • Jehoasj myrdet (23–27)

 • 25

 • 26

  • Ussia, konge i Juda (1–5)

  • Ussias militære bedrifter (6–15)

  • Den hovmodige Ussia blir spedalsk (16–21)

  • Ussia dør (22, 23)

 • 27

  • Jotam, konge i Juda (1–9)

 • 28

  • Akas, konge i Juda (1–4)

  • Beseiret av Syria og Israel (5–8)

  • Oded advarer Israel (9–15)

  • Juda ydmyket (16–19)

  • Akas’ avgudsdyrkelse; hans død (20–27)

 • 29

  • Hiskia, konge i Juda (1, 2)

  • Hiskias reformer (3–11)

  • Templet renset (12–19)

  • Tjenesten ved templet gjeninnført (20–36)

 • 30

  • Hiskia feirer påsken (1–27)

 • 31

  • Hiskia utrydder frafallet (1)

  • Prestene og levittene blir forsørget på riktig måte (2–21)

 • 32

  • Sankerib truer Jerusalem (1–8)

  • Sankerib håner Jehova (9–19)

  • Engel utsletter den assyriske hæren (20–23)

  • Hiskias sykdom og hovmod (24–26)

  • Det Hiskia utrettet; han dør (27–33)

 • 33

 • 34

  • Josjia, konge i Juda (1, 2)

  • Josjias reformer (3–13)

  • Lovboken funnet (14–21)

  • Huldas profeti om ulykke (22–28)

  • Josjia leser opp fra boken for folket (29–33)

 • 35

  • Josjia arrangerer en stor påskefeiring (1–19)

  • Josjia drept av farao Neko (20–27)

 • 36

  • Jehoakas, konge i Juda (1–3)

  • Jehojakim, konge i Juda (4–8)

  • Jehojakin, konge i Juda (9, 10)

  • Sidkia, konge i Juda (11–14)

  • Jerusalem ødelagt (15–21)

  • Kyros’ dekret om å gjenoppbygge templet (22, 23)