2. Krønikebok 17:1–19

17  Hans sønn Jehọsjafat+ ble konge etter ham, og han styrket sin stilling over* Israel.  Han stasjonerte militære styrker i alle de befestede byene i Juda, og han plasserte garnisoner i Juda og i de byene i Ẹfraim som hans far Asa hadde erobret.+  Jehova var med Jehọsjafat, for han vandret på de veiene som hans forfader David+ tidligere hadde fulgt, og han søkte ikke Baal-gudene.  For han søkte sin fars Gud+ og fulgte* hans bud og gjorde ikke som Israel.+  Jehova sørget for at kongemakten lå trygt i hans hånd.+ Og hele Juda pleide å gi Jehọsjafat gaver, og han fikk stor rikdom og ære.+  Motet i hans hjerte vokste mens han gikk på Jehovas veier, og han fjernet til og med offerhaugene+ og de hellige pælene*+ fra Juda.  I sitt tredje regjeringsår kalte han til seg fyrstene sine, Ben-Hajil, Obạdja, Sakạrja, Nẹtanel og Mikạja, og sendte dem ut for å undervise i Judas byer.  Noen levitter var med dem: Sjemạja, Netạnja, Sebạdja, Ạsael, Sjemirạmot, Jehọnatan, Adọnja, Tobịja og Tob-Adọnja, og sammen med dem prestene Elisjạma og Jehọram.+  De underviste i Juda og hadde boken med Jehovas lov+ med seg. De dro rundt i alle Judas byer og underviste blant folket. 10  Og redsel for Jehova kom over alle rikene i landene rundt Juda, og de kjempet ikke mot Jehọsjafat. 11  Filisterne kom til Jehọsjafat med gaver og penger som tributt.* Araberne kom til ham med 7700 værer og 7700 geitebukker av småfeet sitt. 12  Jehọsjafat ble mektigere og mektigere,+ og han bygde festninger+ og lagerbyer+ i Juda. 13  Han gjennomførte store prosjekter i Judas byer, og han hadde soldater, sterke krigere, i Jerusalem. 14  De var inndelt etter sine slekter: Tusenmannsførerne av Juda var: føreren Adnah, som hadde 300 000 sterke krigere.+ 15  Under hans kommando sto føreren Jehohạnan, som hadde 280 000 mann. 16  Under hans kommando sto også Amasịa, Sikris sønn, som hadde meldt seg frivillig til tjenesten for Jehova, og han hadde 200 000 sterke krigere. 17  Og av Benjamin+ var det Eljạda, en sterk kriger, som hadde 200 000 mann utrustet med bue og skjold.+ 18  Under hans kommando sto Jehọsabad, som hadde 180 000 mann utrustet til kamp.* 19  Disse sto i kongens tjeneste, sammen med dem som kongen hadde plassert i de befestede byene i hele Juda.+

Fotnoter

El.: «overfor».
Bokst.: «vandret etter».
El.: «til hæren».

Studienoter

Multimedia