1. Samuelsbok 6:1–21

6  Jehovas ark+ var i filisternes område i sju måneder.  Filisterne tilkalte prestene og spåmennene+ og spurte: «Hva skal vi gjøre med Jehovas ark? La oss få vite hvordan vi skal sende den tilbake dit den hører hjemme.»  De svarte: «Hvis dere sender fra dere paktsarken som tilhører Jehova, Israels Gud, må dere ikke sende den tilbake uten en offergave. Dere må sende med et skyldoffer til ham.+ Bare da vil dere bli helbredet, og dere vil få vite hvorfor han fortsetter å straffe dere.»  Filisterne spurte da: «Hva slags skyldoffer bør vi sende ham?» De sa: «Send fem hemoroider av gull og fem mus av gull, etter tallet på filisternes herskere,+ for dere og herskerne deres er alle blitt rammet av den samme plagen.  Dere skal lage etterligninger av hemoroidene deres og av de musene+ som ødelegger landet, og dere skal ære Israels Gud. Kanskje han vil gjøre vekten av sin hånd lettere, den som ligger på dere og deres gud og deres land.+  Hvorfor skulle dere gjøre hjertet hardt, slik Egypt og farao gjorde?+ Da Gud behandlet dem strengt,+ måtte de sende Israel bort, og de dro av sted.+  Gjør nå klar en ny vogn og to kuer som har kalver, og som aldri har hatt åk på seg. Spenn så kuene for vognen, men ta kalvene med hjem igjen.  Ta Jehovas ark og sett den på vognen. De gjenstandene av gull som dere sender til ham som et skyldoffer, skal dere legge i et skrin ved siden av den.+ Send den så av sted,  og se hva som skjer: Hvis den tar veien opp til Bet-Sjemesj,+ til sitt eget område, er det han som har ført denne store ulykken over oss. Men hvis ikke, så vet vi at det ikke var hans hånd som rammet oss. Det var tilfeldig at dette skjedde med oss.» 10  Mennene fulgte rådet. De tok to kuer som hadde kalver, og spente dem for vognen. Og kalvene stengte de inne hjemme. 11  Så satte de Jehovas ark på vognen sammen med det skrinet som inneholdt gullmusene og etterligningene av hemoroidene. 12  Og kuene gikk rett fram på veien til Bet-Sjemesj.+ De holdt seg på den samme landeveien og rautet mens de gikk. De tok ikke av til høyre eller til venstre. Hele tiden gikk filisternes herskere bak dem, helt til grensen mot Bet-Sjemesj. 13  Folket fra Bet-Sjemesj holdt på med å høste inn hvete på dalsletten.* Da de løftet blikket og så Arken, ble de jublende glade over å se den. 14  Vognen kom inn på jordet til Josva fra Bet-Sjemesj og stanset der i nærheten av en stor stein. Så hogg de opp treverket i vognen og ofret kuene+ som et brennoffer til Jehova. 15  Levittene+ tok ned Jehovas ark og det skrinet som sto ved siden av, det som inneholdt gjenstandene av gull, og de satte dem på den store steinen. Mennene fra Bet-Sjemesj+ ofret brennofre og bar fram slaktofre til Jehova den dagen. 16  Filisternes fem herskere så dette og dro tilbake til Ekron samme dag. 17  Dette er de gullhemoroidene som filisterne sendte som et skyldoffer til Jehova:+ én for Asjdod,+ én for Gaza, én for Ạsjkalon, én for Gat+ og én for Ekron.+ 18  Og tallet på gullmusene svarte til tallet på alle de filisterbyene som tilhørte de fem herskerne – både de befestede byene og landsbyene. Den store steinen på jordet til Josva fra Bet-Sjemesj, den som de satte Jehovas ark på, er et vitne den dag i dag. 19  Men Gud drepte mennene fra Bet-Sjemesj, for de hadde sett på Jehovas ark. Han slo i hjel 50 070* av folket, og folket sørget fordi Jehova hadde påført dem så store tap.+ 20  Mennene fra Bet-Sjemesj spurte derfor: «Hvem kan komme nær Jehova, denne hellige Gud?+ Kan han ikke trekke seg bort fra oss og dra til noen andre?»+ 21  De sendte bud til innbyggerne i Kirjat-Jẹarim+ og sa: «Filisterne har sendt Jehovas ark tilbake. Kom ned og ta den med opp til dere.»+

Fotnoter

El.: «lavsletten».
Bokst.: «70 menn, 50 000 menn».

Studienoter

Multimedia