1. Mosebok 7:1–24

7  Deretter sa Jehova til Noah: «Gå inn i arken, du og hele din familie, for jeg har sett at du er den som er rettferdig i denne generasjonen.+  Av alle slags rene dyr skal du ta med deg sju av hvert,*+ hanner og hunner, og av alle dyr som ikke er rene, bare to, hann og hunn,  og også av himmelens flygende skapninger sju av hver,* hanner og hunner, for at de ikke skal dø ut, men spre seg over hele jorden.+  For om bare sju dager skal jeg la det regne+ på jorden i 40 dager og 40 netter,+ og jeg skal utslette alt levende som jeg har skapt, fra jordens overflate.»+  Så gjorde Noah alt det Jehova hadde befalt ham.  Noah var 600 år da vannflommen kom over jorden.+  Og Noah gikk inn i arken sammen med sine sønner, sin kone og sine sønners koner før vannflommen kom.+  Av alle rene dyr og av alle dyr som ikke er rene, og av de flygende skapningene og av alt som beveger seg på jorden,+  gikk to og to inn til Noah i arken, hann og hunn, akkurat som Gud hadde befalt Noah. 10  Og sju dager senere kom vannflommen over jorden. 11  I det 600. året av Noahs liv, på den 17. dagen i den andre måneden, brast alle himmelens kilder,* ja, himmelens sluser åpnet seg.+ 12  Og regnet øste ned over jorden i 40 dager og 40 netter. 13  Nettopp på den dagen gikk Noah inn i arken sammen med sønnene sine, Sem, Kam og Jafet,+ og sin kone og sine tre svigerdøtre.+ 14  De gikk inn sammen med ville dyr av alle slag, husdyr av alle slag, kryp på jorden av alle slag og flygende skapninger av alle slag, det vil si fugler og andre dyr som har vinger. 15  De kom inn til Noah i arken, to og to av alle slags skapninger som har livspust.* 16  De gikk inn, hann og hunn av alle slags skapninger, akkurat som Gud hadde befalt ham. Deretter lukket Jehova døren bak ham. 17  Det fortsatte å regne på jorden i 40 dager, og vannet steg og begynte å løfte arken, så den fløt høyt over jorden. 18  Vannet fortsatte å flomme og steg kraftig på jorden, men arken fløt på vannet. 19  Vannet oversvømte jorden i så stor grad at alle de høye fjellene under hele himmelen ble dekket.+ 20  Vannet steg 15 alen* over fjellene. 21  Da døde alle levende skapninger* som beveget seg på jorden+ – de flygende skapningene, husdyrene, de ville dyrene, smådyrene* og alle mennesker.+ 22  Alt på det tørre landet døde, alt som hadde livspust.*+ 23  Slik utslettet Han alt levende fra jordens overflate, både mennesker og dyr, kryp og himmelens flygende skapninger. De ble alle utslettet fra jorden.+ Bare Noah og de som var med ham i arken, overlevde.+ 24  Og vannet oversvømte jorden i 150 dager.+

Fotnoter

El. muligens: «sju par».
El. muligens: «sju par».
Bokst.: «alle kildene i det store vanndypet».
El.: «all slags kjød som har livsånd».
Ca. 6,5 m. En alen tilsvarte 44,5 cm. Se Tillegg B14.
El.: «alt kjød».
El.: «de vrimlende skapningene». Sikter tydeligvis til små dyr som lever sammen i grupper.
El.: «livsåndens pust».

Studienoter

Multimedia