1. Mosebok 40:1–23

40  En tid senere skjedde det at både overmunnskjenken+ og sjefbakeren hos kongen i Egypt syndet mot sin herre, egypterkongen.  Farao ble sint på de to hoffmennene sine, overmunnskjenken og sjefbakeren,+  og satte dem i fengsel i huset til sjefen for vaktstyrken,+ der hvor Josef var fange.+  Sjefen for vaktstyrken satte da Josef til å være hos dem og sørge for dem,+ og de ble værende en tid* i fengselet.  En natt hadde egypterkongens munnskjenk og baker, de som satt i fengselet, hver sin drøm, og hver drøm hadde sin egen tydning.  Da Josef kom inn til dem morgenen etter, så de nedtrykte ut.  Han spurte faraos hoffmenn som satt i forvaring sammen med ham i hans herres hus: «Hvorfor ser dere så triste ut i dag?»  De svarte: «Vi har hatt hver vår drøm, men det er ingen her som kan tyde dem.» Josef sa til dem: «Hører ikke tydninger Gud til?+ Fortell meg hva dere har drømt.»  Overmunnskjenken fortalte da Josef hva han hadde drømt. Han sa: «I min drøm så jeg en vinranke. 10  På vinranken var det tre kvister, og så snart den satte skudd, blomstret den, og klasene ble til modne druer. 11  Jeg hadde faraos beger i hånden, og jeg tok druene og presset dem ut i faraos beger. Deretter rakte jeg begeret til farao.» 12  Da sa Josef til ham: «Dette er hva drømmen betyr: De tre kvistene er tre dager. 13  Om tre dager kommer farao til å løslate deg* og gi deg stillingen din tilbake,+ og du kommer til å rekke farao hans beger slik du gjorde tidligere, da du var munnskjenk for ham.+ 14  Men du må huske meg når det går bra for deg igjen. Vis meg lojal kjærlighet og nevn meg for farao, så jeg kan komme ut herfra. 15  Jeg ble faktisk bortført fra hebreernes land,+ og her har jeg ikke gjort noe som man hadde grunn til å sette meg i fengsel* for.»+ 16  Da sjefbakeren hørte at Josef hadde tydet noe godt, sa han til ham: «Jeg så også meg selv i drømmen min, og jeg hadde tre kurver med hvitt brød på hodet. 17  I den øverste kurven var det alle slags bakervarer til farao, og noen fugler spiste det som lå i kurven.» 18  Da sa Josef: «Dette er hva drømmen betyr: De tre kurvene er tre dager. 19  Om tre dager kommer farao til å halshogge deg* og henge deg på en pæl, og fuglene kommer til å spise kjøttet av deg.»+ 20  Den tredje dagen var det faraos fødselsdag,+ og han holdt en fest for alle tjenerne sine. Han førte fram* både overmunnskjenken og sjefbakeren for øynene på tjenerne. 21  Han ga overmunnskjenken stillingen som munnskjenk tilbake, og han fortsatte å rekke farao begeret. 22  Men farao hengte sjefbakeren på en pæl, akkurat som Josef hadde tydet for dem.+ 23  Men overmunnskjenken husket ikke på Josef – han glemte ham.+

Fotnoter

Bokst.: «noen dager».
Bokst.: «løfte opp hodet ditt».
Bokst.: «cisternen; hullet».
Bokst.: «løfte opp hodet ditt fra deg».
Bokst.: «løftet opp hodet til».

Studienoter

Multimedia