1. Mosebok 25:1–34

25  Abraham tok seg igjen en kone, og hun het Ketụra.  Med tiden fødte hun ham Simran, Joksjan, Medan, Midjan,+ Jisjbak og Sjuah.+  Joksjan ble far til Saba og Dedan. Dedans sønner var Ạssjurim, Lẹtusjim og Le’ụmmim.  Midjans sønner var Efa, Efer, Hanok, Abịda og Eldạa. Alle disse var etterkommere av Ketụra.  Senere ga Abraham alt han eide, til Isak,+  men til de sønnene han hadde fått med medhustruene sine, ga han gaver. Mens han ennå levde, sendte han dem østover, bort fra sin sønn Isak,+ til Østens land.  Abraham levde i 175 år.  Så utåndet Abraham og døde i en god alderdom, etter et langt og godt liv, og han ble samlet til sitt folk.*  Hans sønner Isak og Ịsmael gravla ham i Makpẹla-hulen på den marken som hadde tilhørt Efron, hetitten Sohars sønn, den som ligger i nærheten av Mamre.+ 10  Abraham hadde kjøpt denne marken av hetittene. Der ble Abraham gravlagt sammen med sin kone Sara.+ 11  Etter Abrahams død fortsatte Gud å velsigne hans sønn Isak,+ og Isak bodde i nærheten av Beer-Lakai-Ro’i.+ 12  Dette er den historiske beretningen om Abrahams sønn Ịsmael,+ som Hagar+ fra Egypt, Saras tjenestekvinne, fødte Abraham. 13  Og dette er navnene på Ịsmaels sønner, hans etterkommere: Nẹbajot,+ Ịsmaels førstefødte, så Kedar,+ Ạdbeel, Mibsam,+ 14  Misjma, Duma, Massa, 15  Hadad, Tema, Jetur, Nafisj og Kedma. 16  Dette var Ịsmaels sønner, tolv høvdinger for hver sin klan.+ Deres bosetninger og leirer* fikk navn etter dem. 17  Ịsmael levde i 137 år. Så utåndet han og døde og ble samlet til sitt folk.* 18  Og de* bosatte seg fra Havịla+ nær Sjur,+ som ligger like ved Egypt, helt til Assyria. De slo seg ned i nærheten av alle sine brødre.*+ 19  Og dette er den historiske beretningen om Abrahams sønn Isak.+ Abraham ble far til Isak. 20  Isak var 40 år gammel da han giftet seg med Rebekka, datter av arameeren Bẹtuel+ fra Paddan-Aram og søster til arameeren Laban. 21  Isak ba ofte og inderlig til Jehova for sin kone Rebekka, for hun kunne ikke få barn. Og Jehova bønnhørte ham, og hans kone ble gravid. 22  Men sønnene i hennes indre begynte å kjempe med hverandre.+ Hun sa derfor: «Hvis det er slik, hvorfor skal jeg da fortsette å leve?» Og hun ba til Jehova om det. 23  Jehova sa til henne: «To nasjoner er det i ditt morsliv,+ og to forskjellige folkeslag skal komme fra ditt indre.+ Den ene nasjonen skal bli sterkere enn den andre,+ og den eldste skal tjene den yngste.»+ 24  Da tiden kom for at hun skulle føde, viste det seg at hun bar på tvillinger. 25  Den første som kom ut, var rød over det hele og hadde så mye hår at det dekket kroppen som et klesplagg.+ Derfor ga de ham navnet Esau.*+ 26  Deretter kom broren ut, og hånden hans holdt i Esaus hæl.+ Derfor fikk han navnet Jakob.*+ Isak var 60 år gammel da Rebekka fødte dem. 27  Guttene vokste opp, og Esau ble en dyktig jeger+ som likte å være ute i villmarken, mens Jakob var en rolig* mann som holdt seg ved teltene.+ 28  Og Isak var mest glad i Esau, for han skaffet ham viltkjøtt å spise, mens Rebekka var mest glad i Jakob.+ 29  En gang Jakob holdt på med å koke en linsegryte, kom Esau utslitt hjem fra marken. 30  Esau sa til Jakob: «Fort, gi meg noe* av det røde du har der i gryten,* for jeg er utslitt!»* Derfor fikk han navnet Edom.*+ 31  Da sa Jakob: «Først må du selge meg førstefødselsretten din!»+ 32  Esau svarte: «Jeg holder jo på å dø! Hva skal jeg da med en førstefødselsrett?» 33  Jakob sa: «Du må først sverge på det!» Så sverget han og solgte førstefødselsretten sin til Jakob.+ 34  Jakob ga da Esau brød og linsegryte, og han spiste og drakk. Etterpå reiste han seg og gikk sin vei. Så lite betydde førstefødselsretten for Esau.

Fotnoter

Et poetisk uttrykk som betyr å dø.
El.: «inngjerdede leirer».
Et poetisk uttrykk som betyr å dø.
El.: «Ismaels etterkommere».
El. muligens: «De levde i fiendskap med alle sine brødre.»
Betyr «lodden; hårete».
Betyr «en som griper i hælen; en som fortrenger».
El.: «uklanderlig».
El.: «en munnfull».
Bokst.: «det røde, dette røde».
El.: «skrubbsulten».
Betyr «rød».

Studienoter

Multimedia