1. Kongebok 9:1–28

9  Så snart Salomo var ferdig med å bygge Jehovas hus, kongens slott+ og alt det andre han hadde lyst til å lage,+  viste Jehova seg for Salomo for andre gang, slik han hadde vist seg for ham i Gịbeon.+  Jehova sa til ham: «Jeg har hørt din bønn og ditt rop om velvilje som du har rettet til meg. Jeg har helliget dette huset som du har bygd, ved å knytte mitt navn til det for bestandig.+ Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være der.+  Hvis du vandrer framfor meg slik din far David gjorde,+ med et helt hjerte+ og i rettskaffenhet,+ ved å gjøre alt det jeg har befalt deg,+ og du retter deg etter mine forskrifter og dommer,+  da skal jeg grunnfeste din kongetrone over Israel for evig, slik jeg lovte din far David da jeg sa: ‘Det skal aldri mangle en mann av dine etterkommere til å sitte på Israels trone.’+  Men hvis dere og sønnene deres slutter å følge meg og ikke holder de budene og forskriftene jeg har gitt dere, og dere begynner å tjene andre guder og bøyer dere for dem,+  da vil jeg utslette Israel fra det landet jeg har gitt dem.+ Og det huset som jeg har helliget for mitt navn, skal jeg forkaste,+ og Israel skal bli hånt* og latterliggjort blant alle folkene.+  Og dette huset skal bli en ruinhaug.+ Alle som går forbi det, skal stirre overrasket, plystre og si: ‘Hvorfor har Jehova gjort noe slikt mot dette landet og dette huset?’+  Da vil folk si: ‘Det er fordi de forlot sin Gud Jehova, som hadde ført forfedrene deres ut av Egypt, og de vendte seg til andre guder og bøyde seg for dem og tjente dem. Derfor har Jehova ført all denne ulykken over dem.’»+ 10  Salomo brukte 20 år på å bygge de to husene, Jehovas hus og kongens slott.+ 11  Hiram,+ kongen i Tyrus, hadde forsynt Salomo med sedertømmer og einertømmer og med så mye gull han ønsket.+ Kong Salomo ga derfor Hiram 20 byer i Galilẹa-landet. 12  Men da Hiram dro ut fra Tyrus for å se på de byene som Salomo hadde gitt ham, var han ikke fornøyd med dem.* 13  Han sa: «Hva er det for slags byer du har gitt meg, min bror?» Derfor ble de kalt Kabul-landet,* og det heter de den dag i dag. 14  Hiram sendte 120 talenter* gull til kongen.+ 15  Dette er beretningen om dem som kong Salomo påla å utføre pliktarbeid.+ De skulle bygge Jehovas hus,+ Salomos eget slott, Vollen,*+ Jerusalems mur, Hasor,+ Megịddo+ og Geser.+ 16  (Farao, kongen i Egypt, hadde dratt opp og inntatt Geser og brent ned byen, og han hadde også drept de kanaaneerne+ som bodde der. Så ga han byen som avskjedsgave* til sin datter,+ Salomos kone.) 17  Salomo bygde opp* Geser, Nedre Bet-Horon,+ 18  Baạlat+ og Tamar i ødemarken i Israel* 19  og også alle byene der han hadde lagerhus, byene der han hadde vognene sine,+ byene der han hadde hestfolket sitt, og alt det som han ønsket å bygge i Jerusalem, på Libanon og i hele det landet han hersket over. 20  I landet var det fortsatt noen igjen av amorittene, hetittene, perisittene, hevittene og jebusittene,+ folkeslag som ikke tilhørte Israels folk.+ 21  Salomo påla etterkommerne av disse folkeslagene – dem som israelittene ikke hadde klart å utslette – å utføre pliktarbeid som slaver, og det gjør de den dag i dag.+ 22  Men Salomo gjorde ingen av israelittene til slaver,+ for de var hans krigere, tjenere, fyrster og adjutanter og førere for hans vognstyrere og ryttere. 23  Det var 550 overfogder som var satt over Salomos arbeid. De var formenn for dem som utførte arbeidet.+ 24  Faraos datter+ kom opp fra Davidsbyen+ til sitt eget hus, som Salomo hadde bygd til henne. Så bygde han Vollen.*+ 25  Tre ganger i året+ ofret Salomo brennofre og fellesskapsofre på det alteret som han hadde bygd for Jehova.+ Han frambrakte også offerrøyk på alteret, som sto framfor Jehova. Og han gjorde huset ferdig.+ 26  Kong Salomo bygde dessuten en skipsflåte i Esjon-Geber,+ som ligger ved Elot, ved kysten av Rødehavet i landet Edom.+ 27  Hiram sendte sine egne tjenere, erfarne sjøfolk, med skipsflåten+ for at de skulle tjene sammen med Salomos tjenere. 28  De dro til Ofir,+ og derfra hentet de 420 talenter gull, som de førte til kong Salomo.

Fotnoter

Bokst.: «bli et ordspråk».
Bokst.: «var de ikke rette i hans øyne».
El. muligens: «landet som er så godt som ingenting».
En talent tilsvarte 34,2 kg. Se Tillegg B14.
El.: «Millo». Et hebraisk ord som betyr «fyllingen».
El.: «bryllupsgave; medgift».
El.: «befestet».
Bokst.: «i landet», dvs. innenfor Israels grenser.
El.: «Millo». Et hebraisk ord som betyr «fyllingen».

Studienoter

Multimedia