1. Kongebok 16:1–34

16  Jehovas ord mot Basja kom nå til Jehu,+ Hanạnis sønn.+ Det lød slik:  «Jeg reiste deg opp av støvet og gjorde deg til leder for mitt folk Israel,+ men du har fulgt i Jerọboams fotspor og fått mitt folk Israel til å synde, og de har krenket meg med syndene sine.+  Derfor skal jeg feie bort Basja og hans hus, og jeg skal gjøre det samme med hans hus som jeg gjorde med huset til Jerọboam,+ Nebats sønn.  Den i Basjas slekt som dør i byen, skal hundene ete opp, og den i hans slekt som dør ute på marken, skal himmelens fugler ete opp.»  Resten av historien om Basja, om det han gjorde, og om hans storverk, står skrevet i boken med Israels kongers historie.  Så la Basja seg til hvile hos sine forfedre og ble gravlagt i Tirsa.+ Hans sønn Elah ble konge etter ham.  Og gjennom profeten Jehu, Hanạnis sønn, hadde Jehovas ord kommet mot Basja og hans hus. Det var på grunn av alt det onde som han hadde gjort i Jehovas øyne ved å krenke ham med sine handlinger, så hans hus ble som Jerọboams hus, og fordi han hadde drept Nadab.*+  I det 26. året Asa var konge i Juda, ble Elah, Basjas sønn, konge over Israel i Tirsa, og han regjerte i to år.  Hans tjener Simri, føreren for halve vognstyrken hans, fikk i stand en sammensvergelse mot ham. En gang kongen var i Tirsa og drakk seg full hjemme hos Arsa, som var satt over kongens husstand i Tirsa, 10  kom Simri inn og hogg ham ned+ og drepte ham. Dette skjedde i det 27. året Asa var konge i Juda. Og Simri ble konge etter Elah. 11  Så snart han var blitt konge og hadde satt seg på tronen, slo han i hjel hele Basjas hus. Han skånte ikke en eneste mann,* verken av slektningene* hans eller av vennene hans. 12  Slik utslettet Simri hele Basjas hus, i samsvar med Jehovas ord mot Basja gjennom profeten Jehu.+ 13  Dette skjedde på grunn av alle de syndene som Basja og hans sønn Elah hadde begått, og som de hadde fått Israel til å begå. Med sine verdiløse avguder krenket de Jehova, Israels Gud.+ 14  Resten av historien om Elah, om alt det han gjorde, står skrevet i boken med Israels kongers historie. 15  I det 27. året Asa var konge i Juda, ble Simri konge. Han var konge i sju dager i Tirsa mens hæren lå i leir for å kjempe mot Gịbbeton,+ som tilhørte filisterne. 16  Så fikk hæren som lå i leir, høre at det ble sagt: «Simri har fått i stand en sammensvergelse og har drept kongen.» Der i leiren gjorde hele Israel samme dag hærføreren Omri+ til konge over Israel. 17  Omri og hele Israel med ham dro opp fra Gịbbeton og beleiret Tirsa. 18  Da Simri så at byen var blitt inntatt, gikk han inn i festningstårnet i kongens slott. Han tente på slottet mens han var inne i det, og døde i brannen.+ 19  Dette skjedde på grunn av de syndene som han selv hadde begått ved å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, og ved å følge i Jerọboams fotspor, og på grunn av den synden som han hadde fått Israel til å begå.+ 20  Resten av historien om Simri og den sammensvergelsen han fikk i stand, står skrevet i boken med Israels kongers historie. 21  Det var på den tiden Israels folk delte seg i to. Den ene delen av folket fulgte Tibni, Ginats sønn, og ville gjøre ham til konge, og den andre delen fulgte Omri. 22  Men de som fulgte Omri, vant over dem som fulgte Tibni, Ginats sønn. Så døde Tibni, og Omri ble konge. 23  I det 31. året Asa var konge i Juda, ble Omri konge over Israel, og han regjerte i tolv år. I Tirsa regjerte han i seks år. 24  Han kjøpte Samaria-fjellet av Sjemer for to talenter* sølv, og han bygde en by på fjellet. Han ga byen navnet Samaria,*+ etter Sjemer, som hadde eid fjellet.* 25  Omri gjorde det som var ondt i Jehovas øyne, og han var verre enn alle dem som hadde vært før ham.+ 26  Han fulgte helt og fullt i fotsporene til Jerọboam, Nebats sønn, og gjorde den samme synden som han hadde fått Israel til å begå. Med sine verdiløse avguder krenket de Jehova, Israels Gud.+ 27  Resten av historien om Omri, om det han gjorde, og om hans store bragder, står skrevet i boken med Israels kongers historie. 28  Så la Omri seg til hvile hos sine forfedre og ble gravlagt i Samaria. Hans sønn Akab+ ble konge etter ham. 29  Akab, Omris sønn, ble konge over Israel i det 38. året Asa var konge i Juda. Og Akab, Omris sønn, regjerte over Israel i Samaria+ i 22 år. 30  Akab, Omris sønn, var verre i Jehovas øyne enn alle dem som hadde vært før ham.+ 31  Som om det ikke var nok at han gjorde de samme syndene som Jerọboam,+ Nebats sønn, giftet han seg også med Jẹsabel,+ datter av Ẹtbaal, sidonernes konge,+ og han begynte å tjene Baal+ og bøye seg for ham. 32  Dessuten reiste han et alter for Baal i det templet* han hadde bygd for Baal+ i Samaria. 33  Akab laget også en hellig pæl.*+ Akab gjorde mer for å krenke Jehova, Israels Gud, enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. 34  På Akabs tid bygde Hiel fra Betel opp igjen Jeriko. Det kostet ham Ạbiram, hans førstefødte sønn, å legge grunnvollen til byen, og det kostet ham Segub, hans yngste sønn, å sette opp portene, i samsvar med det Jehova hadde sagt gjennom Josva, Nuns sønn.+

Fotnoter

Bokst.: «ham».
Bokst.: «som urinerer mot en vegg». Et hebraisk idiom som uttrykker forakt, og som i denne sammenhengen kan sikte til både gutter og menn.
El.: «blodhevnerne».
Bokst.: «fjellets herre».
Betyr «som tilhører Sjemer-klanen».
En talent tilsvarte 34,2 kg. Se Tillegg B14.
Bokst.: «huset».

Studienoter

Multimedia