Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • David og Abisjag (1–4)

  • Adonja prøver å bli konge (5–10)

  • Natan og Batseba griper inn (11–27)

  • David befaler at Salomo skal salves (28–40)

  • Adonja flykter til alteret (41–53)

 • 2

  • David gir Salomo instrukser (1–9)

  • David dør; Salomo blir konge (10–12)

  • Adonjas plan fører til hans død (13–25)

  • Abjatar forvist; Joab drept (26–35)

  • Sjime’i drept (36–46)

 • 3

  • Salomo gifter seg med faraos datter (1–3)

  • Jehova viser seg for Salomo i en drøm (4–15)

   • Salomo ber om visdom (7–9)

  • Salomo dømmer mellom to mødre (16–28)

 • 4

  • Salomos embetsmenn (1–19)

  • Velstand under Salomos styre (20–28)

   • Trygghet under vinranke og fikentre (25)

  • Salomos visdom og ordspråk (29–34)

 • 5

  • Kong Hiram sørger for byggematerialer (1–12)

  • Salomos pliktarbeidere (13–18)

 • 6

  • Salomo bygger templet (1–38)

   • Det innerste rommet (19–22)

   • Kjeruber (23–28)

   • Utskjæringer, dører, den indre forgården (29–36)

   • Templet fullført på omkring sju år (37, 38)

 • 7

  • Salomos slottskompleks (1–12)

  • Den dyktige Hiram hjelper Salomo (13–47)

   • De to kobbersøylene (15–22)

   • Havet av støpt metall (23–26)

   • Ti vogner og kar av kobber (27–39)

  • Inventaret av gull laget (48–51)

 • 8

  • Arken ført inn i templet (1–13)

  • Salomo taler til folket (14–21)

  • Salomos bønn ved innvielsen av templet (22–53)

  • Salomo velsigner folket (54–61)

  • Slaktofre og innvielseshøytid (62–66)

 • 9

  • Jehova viser seg for Salomo igjen (1–9)

  • Salomos gave til kong Hiram (10–14)

  • Salomos byggeprosjekter (15–28)

 • 10

  • Dronningen av Saba besøker Salomo (1–13)

  • Salomos store rikdom (14–29)

 • 11

  • Salomos koner bøyer hjertet hans (1–13)

  • Salomos motstandere (14–25)

  • Jeroboam lovt ti stammer (26–40)

  • Salomo dør; Rehabeam blir konge (41–43)

 • 12

  • Rehabeams harde svar (1–15)

  • Ti stammer gjør opprør (16–19)

  • Jeroboam gjort til konge over Israel (20)

  • Rehabeam skal ikke kjempe mot Israel (21–24)

  • Jeroboams kalvedyrkelse (25–33)

 • 13

  • Profeti mot alteret i Betel (1–10)

   • Alteret revner (5)

  • Guds mann er ulydig (11–34)

 • 14

  • Akijas profeti mot Jeroboam (1–20)

  • Rehabeam regjerer over Juda (21–31)

 • 15

  • Abijam, konge i Juda (1–8)

  • Asa, konge i Juda (9–24)

  • Nadab, konge i Israel (25–32)

  • Basja, konge i Israel (33, 34)

 • 16

  • Jehovas dom over Basja (1–7)

  • Elah, konge i Israel (8–14)

  • Simri, konge i Israel (15–20)

  • Omri, konge i Israel (21–28)

  • Akab, konge i Israel (29–33)

  • Hiel gjenoppbygger Jeriko (34)

 • 17

  • Profeten Elia forutsier en tørke (1)

  • Elia får mat av ravner (2–7)

  • Elia besøker en enke i Sarefat (8–16)

  • Enkens sønn dør og får livet tilbake (17–24)

 • 18

  • Elia møter Obadja og Akab (1–18)

  • Elia mot Baal-profetene på Karmel (19–40)

   • ‘Halte mellom to meninger’ (21)

  • Den tre og et halvt år lange tørken ender (41–46)

 • 19

  • Elia flykter av frykt for Jesabels vrede (1–8)

  • Jehova viser seg for Elia ved Horeb (9–14)

  • Elia skal salve Hasael, Jehu og Elisja (15–18)

  • Elisja utnevnt til å etterfølge Elia (19–21)

 • 20

  • Syrerne fører krig mot Akab (1–12)

  • Akab beseirer syrerne (13–34)

  • En profeti mot Akab (35–43)

 • 21

  • Akab vil ha Nabots vingård (1–4)

  • Jesabel sørger for at Nabot blir drept (5–16)

  • Elias budskap mot Akab (17–26)

  • Akab ydmyker seg (27–29)

 • 22

  • Jehosjafats allianse med Akab (1–12)

  • Mikajas profeti om nederlag (13–28)

   • En ånd skal narre Akab (21, 22)

  • Akab drept ved Ramot-Gilead (29–40)

  • Jehosjafats styre over Juda (41–50)

  • Akasja, konge i Israel (51–53)