1. Krønikebok 9:1–44

9  Alle israelittene ble innført i slektsregistret, og de står oppskrevet i Boken om Israels konger. Og Juda ble ført i eksil til Babylon fordi de hadde vært illojale.+  De første innbyggerne som vendte tilbake til sine byer og eiendommer, var noen israelitter og prestene, levittene og tempeltjenerne.*+  Og noen av etterkommerne av Juda,+ Benjamin,+ Ẹfraim og Manạsse bosatte seg i Jerusalem:  Utai, sønn av Ạmmihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, av etterkommerne av Peres,+ Judas sønn.  Og av sjilonittene: Asạja, den førstefødte, og hans sønner.  Og av Serahs sønner:+ Jẹ’uel og 690 av deres brødre.  Og av Benjamins etterkommere: Sallu, sønn av Mesjụllam, sønn av Hodạvja, sønn av Hassenụa,  Jibnẹja, sønn av Jẹroham, Elah, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og Mesjụllam, sønn av Sjefạtja, sønn av Rẹ’uel, sønn av Jibnịja.  Og deres brødre, ifølge slektsregistret, var 956. Alle disse mennene var overhoder for sine slekter.* 10  Og av prestene var det Jedạja, Jehọjarib, Jakin,+ 11  Asạrja, sønn av Hilkịa, sønn av Mesjụllam, sønn av Sadok, sønn av Mẹrajot, sønn av Ạkitub, en leder i den sanne Guds hus,* 12  Adạja, sønn av Jẹroham, sønn av Pasjhur, sønn av Malkịja, Maạsai, sønn av Ạdiel, sønn av Jahsẹra, sønn av Mesjụllam, sønn av Mesjịllemit, sønn av Immer, 13  og deres brødre, overhoder for sine slekter, 1760 mektige, dyktige menn som kunne utføre tjeneste ved den sanne Guds hus. 14  Og av levittene var det Sjemạja,+ sønn av Hassjub, sønn av Ạsrikam, sønn av Hasjạbja, av Merạris etterkommere, 15  og Bakbạkkar, Heresj, Galal, Mattạnja, sønn av Mika, sønn av Sikri, sønn av Asaf, 16  og Obạdja, sønn av Sjemạja, sønn av Galal, sønn av Jẹdutun, og Berẹkja, sønn av Asa, sønn av Elkạna, som bodde i netofatittenes bosetninger.+ 17  Portvaktene+ var Sjallum, Akkub, Talmon og Ạkiman. Deres bror Sjallum var overhodet, 18  og fram til da hadde han vært ved kongens port mot øst.+ Dette var portvaktene i levittenes leirer. 19  Og Sjallum, sønn av Kore, sønn av Ẹbjasaf, sønn av Korah, og brødrene i hans slekt, korahittene, førte tilsyn med oppgavene i forbindelse med tjenesten som dørvoktere ved teltet. Deres fedre hadde ført tilsyn med Jehovas leir som vakter ved inngangen. 20  Pịnehas,+ Eleạsars sønn,+ hadde vært leder for dem i gammel tid. Jehova var med ham. 21  Sakạrja,+ Mesjelẹmjas sønn, hadde vært portvakt ved inngangen til møteteltet. 22  Det var til sammen 212 som var utvalgt til å være portvakter ved tersklene. De bodde i sine bosetninger i samsvar med slektsregistret.+ David og seeren+ Samuel innsatte disse i deres betrodde stillinger. 23  De og deres sønner hadde ansvaret for vakttjenesten ved portene til Jehovas hus,+ telthuset. 24  Portvaktene sto plassert på alle fire sider – mot øst, vest, nord og sør.+ 25  Fra tid til annen kom deres brødre fra sine bosetninger for å tjene sammen med dem i sju dager. 26  Det var fire som hadde betrodde stillinger som ledere for portvaktene.* De var levitter og hadde ansvaret for rommene* og for skattkamrene i den sanne Guds hus.+ 27  Om natten sto de på sine poster rundt den sanne Guds hus, for de tok hånd om vakttjenesten og hadde ansvaret for nøkkelen, og de åpnet portene hver morgen. 28  Noen av dem hadde ansvaret for redskapene+ til tjenesten. De telte dem når de bar dem inn, og når de bar dem ut. 29  Noen av dem hadde som oppgave å ta hånd om de andre redskapene, alle de hellige redskapene+ og det fine melet,+ vinen,+ oljen,+ viraken+ og balsamoljen.+ 30  Noen av prestenes sønner laget salveblandingen av balsamolje. 31  Og Mattịtja, en av levittene, som var korahitten Sjallums førstefødte, var betrodd ansvaret for det som ble bakt.+ 32  Noen av deres kehatittiske brødre hadde ansvaret for det stablede brødet,*+ for å gjøre det i stand hver sabbat.+ 33  Dette var sangerne, overhodene for levittenes slekter, som oppholdt seg i rommene,* de som var fritatt for andre plikter, for dag og natt var det deres ansvar å være i tjeneste. 34  De var overhoder for levittenes slekter, ifølge slektsregistret. De bodde i Jerusalem. 35  Gịbeons far, Jẹ’iel, bodde i Gịbeon.+ Hans kone het Maạka. 36  Og hans førstefødte sønn var Abdon, og etter ham kom Zur, Kisj, Baal, Ner, Nadab, 37  Gedor, Ahjo, Sakạrja og Miklot. 38  Miklot ble far til Sjịmeam. De bodde alle i nærheten av sine brødre i Jerusalem, sammen med sine andre brødre. 39  Ner+ ble far til Kisj, Kisj ble far til Saul,+ og Saul ble far til Jonatan,+ Malkisjụa,+ Abinạdab+ og Ẹsjbaal. 40  Jonatans sønn var Merib-Baal.+ Merib-Baal ble far til Mika.+ 41  Mikas sønner var Piton, Melek, Tahrẹa og Akas. 42  Akas ble far til Jara. Jara ble far til Ạlemet, Ạsmavet og Simri. Simri ble far til Mosa. 43  Mosa ble far til Bina og hans sønn Refạja, hans sønn Eleạsa, hans sønn Asel. 44  Asel hadde seks sønner, og de het Ạsrikam, Bọkeru, Ịsmael, Sjeạrja, Obạdja og Hanan. Dette var Asels sønner.

Fotnoter

El.: «netinim-tjenerne». Bokst.: «de som er gitt».
Bokst.: «fedrehus».
El.: «tempel».
El.: «spiserommene».
Bokst.: «som mektige portvakter».
Dvs. skuebrødet.
El.: «spiserommene».

Studienoter

Multimedia